Τέσσερις είναι πλέον οι πλατφόρμες που ανήκουν στην Apple και υποχρεούνται να συμμορφωθούν με το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Apple έχει έξι μήνες περιθώριο ώστε να διασφαλίσει ότι το iPadOS συμβαδίζει με τις προβλέψεις του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών (DMA).

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Apple καλείται να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί την πλατφόρμα των tablet της στην Ευρωπαϊκή ένωση. Η εταιρία θα κληθεί να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με μια σειρά προβλέψεων του DMA, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση σε εταιρίες που κατέχουν θέση κυρίαρχη θέση ("κλειδοκράτορα") στην αγορά να προκρίνουν τις δικές τους υπηρεσίες, όπως και την υποχρέωση να επιτρέπουν εφαρμογές ψηφιακών αγορών από τρίτα μέρη, τη φόρτωση εφαρμογών εκτός του δικού τους ψηφιακού καταστήματος και την υποστήριξη σε επιλογές πληρωμών τρίτων.

Η Apple θα υποχρεωθεί επίσης να ανοίξει την πρόσβαση σε εκδόσεις του Safari που δεν βασίζονται στο Webkit μέσα στους επόμενους έξι μήνες, αντίστοιχα με αυτό που έχει κάνει ήδη για το iOS. Οι δημιουργοί εφαρμογών που προσεγγίζουν πελάτες μέσω του iPadOS θα έχουν δικαίωμα, προστατευόμενο από το νόμο, σε δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους δραστηριοποίησης στην πλατφόρμα.

Το περασμένο φθινόπωρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το iOS, το App Store και το Safari υπόκεινται στις διατάξεις του DMA. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι εταιρίες που δεν συμμορφώνονται έρχονται αντιμέτωπες με βαριά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάνουν έως και το 10% των ετησίων εσόδων διεθνών, για τυχόν υπότροπους παραβάτες.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η Apple ανακοίνωσε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο που δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, ορισμένες πτυχές των προσαρμογών της έναντι του DMA βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να μη συνιστούν ουσιώδη συμμόρφωση. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την έναρξη της πρώτης σειράς ερευνών των περασμένο μήνα.

Το λειτουργικό σύστημα για τα tablet της Apple δεν είχε συμπεριληφθεί μεταξύ των πρώτων εταιριών που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε περιλάβει στις διατάξεις του DMA, καθώς ο αριθμός χρηστών δεν πληρούσε το όριο που είχε τεθεί. Όμως, το ρυθμιστικό πλαίσιο αφήνει περιθώριο στην Κομισιόν να συνυπολογίσει ποιοτικά κριτήρια, σε περιπτώσεις όπου κάποιος τεχνολογικός κολοσσός κατέχει εδραιωμένη και σταθερή θέση στην αγορά. Αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Απαντώντας στην απόφαση της Κομισιόν να συμπεριλάβει το iPadOS στα προϊόντα που διέπονται από το νέο νόμο, η Apple σε email της αναφέρει: "Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμμορφωθούμε με το DMA, σε όλες τις καθορισμένες υπηρεσίες. Στόχος μας παραμένει η παροχή κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών στους Ευρωπαίους πελάτες μας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τους νέους κινδύνους ως προς την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων που ενέχει για τους χρήστες μας η εφαρμογή του DMA".

Η Κομισιόν είχε περιθώριο 12 μηνών προκειμένου να διερευνήσει το τι ίσχυε στην περίπτωση του iOS. Αν υποτεθεί ότι η έρευνα ξεκίνησε αμέσως μόλις ανακοινώθηκαν τα πρώτα προϊόντα που ενέπιπταν στις διατάξεις του DMA, τότε χρειάστηκε περίπου οκτώ μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο του λειτουργικού για τα tablet. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι η πρώτη και, επί του παρόντος, μόνη έρευνα που πραγματοποίησε σχετικά με τη θέση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών στην ψηφιακή αγορά από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή η νέα νομοθεσία.

  • Like 1
  • Haha 3