Μόνο η λογική του παραλόγου μπορεί να εξηγήσει αυτό που επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση στην υπόθεση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα video games όπως λέγονται σήμερα ή τα γνωστά “ufo” για τους παλιότερους.

 

Το τελικό νομοσχέδιο που έχει δοθεί για διαβούλευση τους αρμόδιους φορείς φωτογραφίζει την εξής εικόνα: Τα τυχερά ηλεκτρονικά παιχνίδια ή οποιοδήποτε παιχνίδι έχει σχέση με στοίχημα ή έχει οικονομικό όφελος για τον παίκτη απαγορεύεται ρητά και δια νόμου. Άρα επιστρέφουν μόνο τα ψυχαγωγικά παιχνίδια και όπως ορίζει ο νόμος θα πρέπει: Τα παιχνίδια αυτά θα έχουν τη μορφή ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα πρέπει να μην έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το internet ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή δικτύου. Η λογική εδώ είναι να μην μπορούν να μετατρέπονται σε τυχερά.

 

Τα μαγαζιά που θα έχουν τα ειδικά διαμορφωμένα και πιστοποιημένα μηχανήματα θα πρέπει να λειτουργούν ειδικά για αυτό το σκοπό και δεν μπορούν να έχουν άλλη εμπορική λειτουργία, όπως καφέ, εστιατόρια, σινεμά εμπορικό κέντρα κ.ο.κ.

 

Τι δείχνει η εικόνα αυτή; Ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να θέσει σε στενό κλοιό παρακολούθησης τα internet café και επί της ουσίας να δημιουργήσει αντικίνητρα στο χώρο καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει φόρο 1.000 ευρώ για κάθε μηχάνημα που εγκαθίσταται και αμοιβή έως 4.000 για τον έλεγχο του μηχανήματος (ένα είναι δηλαδή ψυχαγωγικό ή τυχερό).

 

Εμπόδιο μπαίνει και στην είσοδο στα καταστήματα αυτά καθώς τίθεται κατώτατο ηλιακό όρια τα 18 χρόνια.

 

Η επίμαχη ρύθμιση

 

Η νέα νομοθετική ρύθμιση δεν παρεκκλίνει ουσιαστικά από την αντίστοιχη που υποβλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Ε.Ε. και απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να εκδοθεί και η πρώτη καταδικαστική απόφαση. Συγκεκριμένα στο νέο σχέδιο νόμου ορίζεται ότι:

 

«επιτρέπεται η διενέργεια μόνο των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και μόνο σε αμιγή καταστήματα διεξαγωγής τεχνικών παιγνίων». Ορίζεται, επίσης, ότι «τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια μέσω ηλεκτρονικών μέσων και υπολογιστών διενεργούνται με εγκεκριμένα ειδικά διαμορφωμένα ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δεν έχουν καμία δυνατότητα ενσύρματης ή ασύρματης επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον τους με οποιονδήποτε τρόπο».

 

Στοιχίζει 4.000 ευρώ ο υποχρεωτικό έλεγχος

 

Θα καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος, με την ονομασία «Τέλος εξέτασης και χαρακτηρισμού παιγνίων» για την εξέταση και τον χαρακτηρισμό ως ψυχαγωγικών τεχνικών ή μη παιγνίων. Το τέλος ορίζεται σε 4.000 ευρώ για την εξέταση κάθε νέου παιγνίου από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και σε 2.000 ευρώ για κάθε επανεξέταση. Για την έκδοση καθώς και για τη διατήρηση της άδειας σε ισχύ καταβάλλεται κατ΄ έτος, από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται αυτή, αδιαίρετο τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων», το οποίο επιμερίζεται σε ποσοστό 90% υπέρ του Δημοσίου και σε ποσοστό 10% υπέρ του δήμου ή της κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

 

Η λειτουργία των μηχανημάτων θα επιτρέπεται από 9 π.μ. έως 1 μετά τα μεσάνυχτα. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ, ενώ απαγορεύεται ρητά η είσοδος σε άτομα που δε έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.

 

Φόρος 800 ευρώ για κάθε μηχάνημα

 

Ο φόρος για την κατοχή του μηχανήματος θα ορίζεται ως εξής:

 

* Σε 100 ευρώ για κάθε μηχάνημα σε πόλεις με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

* Σε 400 ευρώ για κάθε μηχάνημα στις πόλεις με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους που έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά.

 

* Σε 600 ευρώ για κάθε μηχάνημα στις πόλεις με πληθυσμό από 2.001 έως 10.000 κατοίκους.

 

* Σε 800 ευρώ για κάθε μηχάνημα στις πόλεις με πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους.

 

* Σε 1.000 ευρώ για κάθε μηχάνημα στις πόλεις με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους.

 

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο το ετήσιο τέλος θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Για πλοία - πλωτά ναυπηγήματα το ετήσιο τέλος καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

«Τσουχτερά» πρόστιμα

 

Για τους παραβάτες προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 20.000 ευρώ. Ορίζεται, επίσης, ότι απαγορεύεται η μετατροπή της ποινής, ενώ η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Προβλέπεται ότι για όλες τις παραβάσεις, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από την αρχή που διαπιστώνει την παράβαση πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε μηχάνημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου, ενώ η αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας επιβάλλει προσωρινή ανάκληση της άδειας και σφράγιση του καταστήματος.

 

Source.png Πηγή: capital.gr