Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απαγόρευσε τη λειτουργία της υπηρεσίας "Street View", η οποία επιτρέπει την τρισδιάστατη περιήγηση στους δρόμους επιλεγμένων μεγάλων πόλεων μέσω των υπηρεσιών της Google και της ιστοσελίδας "www.kapou.gr".

 

"Η εταιρεία Google υπέβαλε γνωστοποίηση στην Αρχή για την υπηρεσία της "Street View". Η υπηρεσία προσφέρεται ήδη στις Η.Π.Α. και επεκτείνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, οι φωτογραφίες, στις οποίες εντοπίζονται ευδιάκριτα πρόσωπα ή και πινακίδες αυτοκινήτων, θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και τα εν λόγω σημεία θα καλύπτονται με θόλωση. Μόνο κατόπιν θόλωσης θα προσφερθεί η υπηρεσία στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων και τρίτοι διατηρούν το δικαίωμα αντίρρησης εάν εντοπίσουν εικόνα μη επαρκώς θολωμένη ή εάν δεν επιθυμούν τη δημοσίευση της εικόνας της οικίας τους", ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή.

 

Κατόπιν τούτου, απαγόρευσε προσωρινά τη λειτουργία του Street View, μέχρι η Google και η Kapou να προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία, οπότε και θα κριθεί από την Αρχή η νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των προσώπων που απεικονίζονται μέσω του Street View.

 

Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει ήδη απασχολήσει τις ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων και, επίσης, συζητήθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

 

Source.png Πηγή: tvxs.gr