Η αυξημένη χρήση του επεξεργαστή έχει ως αποτέλεσμα οι συσκευές να έχουν υψηλές θερμοκρασίες αλλά και μειωμένες επιδόσεις.

Πρόσφατες ενημερώσεις στο ChromeOS της Google προκαλούν προβλήματα με τη χρήση του επεξεργαστή. Συγκεκριμένα, μία υπηρεσία του Google Play Store χρησιμοποιεί το 100% της CPU δημιουργώντας προβλήματα με αυξημένες θερμοκρασίες αλλά και προβλήματα στην απόδοση. Τα προβλήματα φαίνονται να άρχισαν με την ενημέρωση 85.0.4183.108, αφού μετά την εγκατάσταση οι εφαρμογές εκτελούνται με δυσκολία, οι συσκευές θερμαίνονται υπερβολικά, οι ανεμιστήρες λειτουργούν σε υψηλές ταχύτητες ενώ και η μπαταρία εξαντλείται πολύ γρήγορα.

Χρήστες που διερεύνησαν το ζήτημα διαπίστωσαν πως το πρόβλημα προέρχεται από την υπηρεσία Google Play «com.android.vending:download:service», η οποία ξαφνικά αρχίζει να χρησιμοποιεί το 95% ή και το 100% του επεξεργαστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιείται για τη λήψη νέων ενημερώσεων από το Google Play Store, όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Ωστόσο, το bug εξαναγκάζει αυτή την υπηρεσία να χρησιμοποιεί το 100% του επεξεργαστή ακόμη και όταν δεν υπάρχουν νέες ενημερώσεις.

chrome-task-manager.jpg.c4596fb7b975bec76d86acfd8d42670f.jpg

Το πρόβλημα φαίνεται πως δεν επηρεάζει όλα τα Chromebooks, αν και χρήστες των Acer Chromebook, ASUS Chromebook Flip και Galaxy Chromebook, έχουν ήδη αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για την επίλυση του προβλήματος, ορισμένοι χρήστες έκλεισαν τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσα από τη Διαχείριση Εργασιών αν και κάποιοι αναφέρουν ότι αυτό δεν βοήθησε. Μάλιστα ένας χρήστης είπε πως το ζήτημα επιλύθηκε επιστρέφοντας σε μία παλαιότερη έκδοση Google Play Store, απενεργοποιώντας ταυτόχρονα Wi-Fi και δεδομένα ώστε να μην εγκατασταθεί εκ νέου η τελευταία έκδοση.

Σύμφωνα με μηχανικό της Google, το ζήτημα προκαλείται λόγω έλλειψης κάποιων αρχείων στο Chrome OS.

Μετά από έλεγχο, οι χρήστες αντιμετωπίζουν αυτήν τη συμπεριφορά επειδή το ChromeOS δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τις αλλαγές που έχουν προκύψει στους χρόνους διεκπεραίωσης UID λόγω του ότι λείπουν κάποια αρχεία.

Η αναφορά του bug δεν έχει ακόμη ανατεθεί σε κάποιον μηχανικό της Google, αλλά οι προγραμματιστές το γνωρίζουν και πιθανότατα να το επιλύσουν σύντομα σε μια επερχόμενη ενημέρωση.