Τη δημιουργία της DeepMind Ethics & Society (DMES), μίας νέας επιτροπής για τη διερεύνηση των συνεπειών και των ηθικών προεκτάσεων των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσε η θυγατρική της Google DeepMind.

Σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους από τον ακαδημαϊκό χώρο και τις ΜΚΟ, στόχος της ομάδας είναι να βοηθήσει τους ερευνητές να δώσουν πρακτική διάσταση σε θέματα δεοντολογίας και να συμβάλει στην ενημέρωση και την καθοδήγηση από την κοινωνία, ώστε η έρευνα να αποκτήσει μία κατεύθυνση που θα έχει καθολικό όφελος.

 

Η ομάδα έχει ξεκινήσει άτυπα εδώ και 18 μήνες, με 8 στελέχη της εταιρείας και 6 εξωτερικούς συμβούλους. Αναμένεται να φτάσει τα 25 άτομα μέσα στην επόμενη χρονιά.

 

Θα επικεντρωθεί σε έξι τομείς: διαφάνεια, οικονομικές συνέπειες, διακυβέρνηση και λογοδοσία, διαχείριση του ρίσκου από την τεχνητή νοημοσύνη, ηθική και αξίες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι εφαρμογές του κλάδου να “απαντήσουν” σε παγκόσμιες προκλήσεις.

 

Δεν πρόκειται για την πρώτη επιτροπή της Google, με σκοπό τη διερεύνηση θεμάτων δεοντολογίας που ανακύπτουν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, η σύσταση της DMES δείχνει πως ο συγκεκριμένος κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρείας, η οποία επιδιώκει να διευθετήσει τα επίμαχα θέματα που εγείρονται από τις εφαρμογές του.

 

Link.png Site: Εngadget