Η Google αναβαθμίζει την υπηρεσία Google Flights με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης (machine learning), το οποίο θα προβλέπει ποιες πτήσεις θα έχουν καθυστέρηση.

Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε ότι "χρησιμοποιώντας τα ιστορικά δεδομένα των πτήσεων, οι ‘’ευφυείς’’ αλγόριθμοι θα μπορούν να προβλέπουν τις καθυστερήσεις, ακόμη και όταν οι σχετικές πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες δεν είναι διαθέσιμες – και η ενημέρωση θα γίνεται μόνο όταν υπάρχει 80% βεβαιότητα για τις προβλέψεις".

Εντούτοις, η εταιρεία φυλάει τα νώτα της και για τις περιπτώσεις όπου οι προβλέψεις δεν θα επιβεβαιωθούν. Και αυτό γιατί συνιστά στους επιβάτες σε κάθε περίπτωση να βρίσκονται στο αεροδρόμιο την προγραμματισμένη ώρα του δρομολογίου.

Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται δεδομένα που μεταβάλλονται συνεχώς, προκειμένου να εντοπίσουν εάν διαμορφώνονται συγκεκριμένα μοτίβα και, βάσει αυτών, να πραγματοποιούν προβλέψεις. Μάλιστα, χρησιμοποιούν τις προβλέψεις που έχουν κάνει ήδη για να «μάθουν» την προγνωστική μέθοδο που έχουν ανακαλύψει και να λαμβάνουν αποφάσεις.

Για την πρόβλεψη των καθυστερήσεων, οι αεροπορικές εταιρείες θα χρειάζεται να δίνουν ένα ποσοστό των σχετικών δεδομένων τους. Ο αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψη του και άλλους παράγοντες, όπως τη γεωγραφική θέση και τα καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να υπολογισθεί η πιθανότητα καθυστερήσεων.

Με ανάλογο τρόπο, ερευνητές από ιδρύματα όπως το Mellon University και το Harvard University ανέπτυξαν ένα σύστημα το οποίο εντοπίζει ψυχικά ασθενείς με αυτοκτονικό ιδεασμό. Επίσης, αλγόριθμοι ήδη αποτελούν μέρος της στρατηγικής marketing των εταιρειών βάσει των οποίων καταβάλλουν το κόστος των διαφημίσεων.

Futurism