Η Google ακολούθησε τα βήματα του Facebook και προχώρησε στην αναβάθμιση των ρυθμίσεων για την προβολή των διαφημίσεων, ώστε να καθίσταται ευχερέστερο για τον χρήστη τόσο να γνωρίζει πώς εφαρμόζεται στην περίπτωσή του η στόχευσή των διαφημίσεων, όσο και να ελέγχει ποιες καταχωρήσεις από αυτές θα βλέπει.

Οι χρήστες θα λαμβάνουν γνώση για όλους τους παράγοντες που καθορίζουν τη στόχευση του προωθητικού υλικού και ταυτόχρονα θα λαμβάνουν εξηγήσεις για την παρουσία των σχετικών διαφημίσεων. Επιπλέον, θα παρέχονται επιλογές για την απενεργοποίησή τους είτε την τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων. Ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει πλήρως τις στοχευμένες διαφημίσεις, αλλά θα μπορεί να μειώνει την προβολή στοχευμένου περιεχομένου με βάση γενικά κριτήρια, όπως τα site που κάποιος επισκέπτεται και την ώρα.

Το link "why this ad?" («γιατί αυτή η διαφήμιση») καθίσταται διαθέσιμο σε κάθε υπηρεσία που δείχνει τις Google ads καθώς και «σχεδόν σε όλα» τα sites και τις εφαρμογές που συνεργάζονται με τη Google για την προβολή διαφημίσεων. Εάν κάποιος επί παραδείγματι απορεί για μια διαφήμιση που βλέπει στο YouTube, θα γνωρίζει τους λόγους που συμβαίνει αυτό και θα μπορεί, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις, να μην βλέπει ξανά αυτό το προωθητικό περιεχόμενο.

Αυτά είναι καλά νέα για όσους θεωρούν ενοχλητικές τις στοχευμένες διαφημίσεις. Αποτελεί κατά κύριο λόγο αντίδραση στην εντεινόμενη πίεση στην Google, όσον αφορά την προσέγγισή της σε ζητήματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας. Η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο επικρίσεων γι’ αυτά τα θέματα και επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα πολιτική.

Εngadget