Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που η BlackBerry ανακοίνωσε ότι πρόκειται να εγκαταλείψει την αγορά hardware, και πως θα προχωρήσει στη σύναψη συμφωνιών αδειοδότησης (licensing agreements) με άλλες εταιρείες.

Ο πρώτος καρπός μίας τέτοιας συμφωνίας ήταν το KeyONE στην αγορά των smartphones που ανέλαβε να κατασκευάσει η TCL, ωστόσο πρόσφατα η BlackBerry ανακοίνωσε πως κατέληξε σε συμφωνία αδειοδότησης ευρεσιτεχνιών με την γνωστή εταιρεία Timex, και αυτό ενδεχομένως να σημαίνει πως ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά των smartwatches. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν είναι σίγουρο –για αυτό και επισημαίνουμε το “ενδεχομένως” στην προηγούμενη πρόταση- αφού η εταιρεία δεν έκανε γνωστές τις πατέντες/ ευρεσιτεχνίες που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της συμφωνίας με τη Timex.

 

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο ευρεσιτεχνιών της BlackBerry που περιλαμβάνει περισσότερες από 40 χιλιάδες πατέντες, συμπεριλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών για τηλεπικοινωνίες, για δικτύωση, για messaging, για virtualization, operating systems και άλλες δεν βοηθάει και πολύ για να κάνουμε κάποιες συμπληρωματικές σκέψεις. Σε αυτή τη περίπτωση, και λαμβάνοντας υπόψη πόσες πολλές πατέντες θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη συμφωνία με τη Timex, το προϊόν θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, και να μην έχει σχέση απαραίτητα με smartwatch.

 

O Senior Director του τμήματος Intellectual Property Licensing, Jerald Gnuschke δήλωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει την εταιρεία να εστιάσει σε ευκαιρίες στην αγορά των “mobile communications”: “Η συμφωνία αδειοδότησης με τη Timex επιδεικνύει την δύναμη του χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών της BlackBerry, και θα μας δώσει την δυνατότητα να εστιάσουμε και σε άλλες ευκαιρίες αδειοδότησης στην αγορά των mobile επικοινωνιών“.

 

Link.png Site: http://www.androidauthority.com/blackberry-agreement-timex-800739/[/url]']Android Authority