Μια νέα τεχνολογία κατασκευής από το Ινστιτούτο Στερεάς Κατάστασης και Τεχνολογίας Υλικών του Leibniz στη Δρέσδη της Γερμανίας φέρεται ικανή να αυξήσει την πυκνότητα δεδομένων 256-1000 φορές σε μαγνητικές επιφάνειες. Με απλά λόγια, δηλαδή, η ανακάλυψη μπορεί να πολλαπλασιάσει τη χωρητικότητα ενός σκληρού δίσκου επί 1000, πχ από 1 Terrabyte σε 1 Petabyte.

 

Τα οφέλη μιας υλοποίησης, εφόσον είναι οικονομικά εφικτή και όντως σταθερή όπως αναφέρεται, είναι εμφανώς μεγάλα, κρατώντας τους κλασσικούς μαγνητικούς σκληρούς δίσκους στην ζωή για πολλά χρόνια ακόμα.

 

Οι σκληροί δίσκοι που χρησιμοποιούν μαγνητικές επιφάνειες αποθηκεύουν τα δεδομένα τους μέσω της μόνιμης αλλαγής του μαγνητικού πεδίου σε συγκεκριμένη επιφάνεια-χώρο. Το βασικότερο πρόβλημα της δομής αυτής είναι πως υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής του πεδίου αυτού, μέσω φυσικών διαδικασιών. Έτσι οι προσπάθειες των ερευνητών έχουν επικεντρωθεί στην δημιουργία υλικών-διατάξεων στα οποία να μην συμβαίνουν τέτοιες αλλαγές συχνά [10 χρόνια].

 

Μέχρι τώρα το καταλληλότερο υλικό ήταν το Κοβάλτιο [Co]. Όπως, λοιπόν, ανακαλύφθηκε με τη χρήση ειδικών εξαγωνικών δακτυλίων από Γραφένιο [ή Βενζόλιο], είναι εφικτό να δημιουργηθούν μικρότερες διατάξεις Κοβαλτίου, όπου η τάξη μεγέθους πέφτει από τα 8nm στα 0,5nm, με ταυτόχρονη αύξηση της σταθερότητας της διάταξης.

 

Source.png Πηγή: e-pcmag.gr