Η Nokia Siemens ανακοίνωσε σήμερα μια νέα παγκόσμια πρωτοβουλία για αναδιάρθρωση η οποία θα έχει ως συνέπεια την περικοπή 17.000 θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η εταιρεία “αναπροσδιορίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της δίνοντας έμφαση στις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και στη βελτίωση του τμήματος διαχείρισης εμπειρίας και υπηρεσιών των πελατών”. Για να το επιτύχει αυτό θα πρέπει να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες και τα γενικά έξοδα κατά $1 δισεκατομμύρια δολλάρια, και να μειώσει το προσωπικό της κατά ένα τέταρτο μέχρι το τέλος του 2013.

 

nokia-siemens-1322052226.jpg

 

Δεν υπάρχει ακόμη καμία αναφορά σχετικά με το ποιες χώρες θα υποστούν τις περικοπές θέσεων εργασίας. Παρ' όλα αυτά η Nokia αναφέρει ότι θα ξεκινήσει τοπικά προγράμματα εκπαίδευσης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

 

Link.png Site: engadget.com