Αναίρεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου άσκησε η ΕΕΤΤ. Το Εφετείο έκανε δεκτή την προσφυγή της Vodafone και ακύρωσε την απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο 1 εκ. ευρώ στη Vodafone, την Cosmote και την Tim εξαιτίας των ταυτόχρονων αυξήσεων στις τιμές του SMS τον Απρίλιο του 2005.

 

Η ΕΕΤΤ άσκησε στις 17-3-2008, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αναίρεση κατά της υπ.αρ. 4048/2007 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή προσφυγή της εταιρείας Vodafone και ακυρώθηκε η Α.Π. 378/16/16-3-2006 απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία της είχε επιβληθεί πρόστιμο 1 εκ ευρώ. Με την ίδια απόφαση, η ΕΕΤΤ είχε επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 3 εκ. ευρώ στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Tim, Cosmote και Vodafone.

 

Η Απόφαση της ΕΕΤΤ αφορούσε τις ταυτόσημες και σχεδόν ταυτόχρονες ανακοινώσεις (στις 16-3-2005, 14-4-2005, και 15-4-2005, αντιστοίχως) των τριών εταιρειών για συντονισμένες αυξήσεις στη χρέωση των υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων (SMS) των πελατών συμβολαίου, από 0,085 ευρώ σε 0,090 ευρώ ανά μήνυμα.

 

Η ΕΕΤΤ σκοπεύει να ασκήσει αναίρεση και κατά δύο ομοίων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με τις οποίες έγιναν δεκτές αντίστοιχες προσφυγές των εταιρειών Tim και Cosmote.

 

Σημειώνεται ότι η άσκηση Αιτήσεως Αναιρέσεως από την ΕΕΤΤ υπαγορεύεται από την υποχρέωσή της να προστατεύει με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα των καταναλωτών που βλάπτονται από εμπορικές πρακτικές όπως αυτές που ακολούθησαν οι τρεις εταιρίες, οι οποίες συνιστούσαν (κατά την κρίση της ΕΕΤΤ) εναρμονισμένη πρακτική και ήταν αντίθετες με τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

 

Source.png Πηγή: e-go.gr