Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID παρουσιάστηκε σήμερα επί Ελληνικού εδάφους, με την ενεργοποίησή του να αναμένεται να γίνει στη χώρα μας νωρίτερα από την 1η Ιουλίου όταν και θα ισχύσει για τα περισσότερα κράτη - μέλη της ΕΕ.

Το νέο Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό θα αντικαταστήσει αυτό που ήδη εκδίδεται μέσω του gov.gr για όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους κατά της COVID-19, διατηρώντας την ισχύ του και μετά την 1η Ιουλίου μόνο όμως για μετακίνηση εντός της χώρας.

Το νέο πιστοποιητικό προορίζεται κυρίως για ταξίδια στο εξωτερικό, και αποτελεί μια ψηφιακή απόδειξη ότι ο πολίτης:

  • έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ ή
  • έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή
  • έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19

Η έκδοση του είναι δυνατή αν ο ενδιαφερόμενος είτε έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του, ή αν έχει υποβληθεί πρόσφατα σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή rapid test). Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί σε περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, το πιστοποιητικό εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου. Τέλος η έκδοση προορίζεται και για περιπτώσεις που ο πολίτης έχει νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες.

Εκδίδεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή (εικόνα) και μπορεί να εκτυπωθεί ενώ αναμενόμενα οι έλληνες πολίτες θα μπορούν να το κατεβάσουν μέσα από το Gov.gr. Ο κωδικός QR που περιλαμβάνει είναι κρυπτογραφήμένος ενώ το περιεχόμενο του αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα περιέχει μόνο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/την εξέταση/την ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

dgc-8.jpg.3ba37aa1e0799290e968278ccda7bbdf.jpg

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

Επιπλέον για την αποφυγή κακόβουλών ενεργειών, ο έλεγχος για τη γνησιότητά του θα πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους με σχετική mobile εφαρμογή, η οποία συνδέεται με μια πύλη μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν σε όλη την ΕΕ. Από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρινίζεται ότι «τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID δεν περνούν μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής».

 

Διευκρινίζεται ακόμα ότι σκοπός του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID είναι να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ και δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ. 

  • Like 5
  • Thanks 2
  • Haha 13
  • Sad 2