Η ομάδα ανάπτυξης του Ubuntu Linux, ανακοίνωσε τη διάθεση του Ubuntu Linux 8.04 LTS (Long Term Support) προορισμένο για desktops και servers.

 

Πολλά νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις έχουν προστεθεί στις δύο εκδόσεις. Έτσι, οσον αφορά την έκδοση για servers, ενσωματώνονται πέντε έτη από ανανεώσεις ασφαλείας και συντήρησης στα κρίσιμα υποσυστήματα, παρέχεται υποστήριξη για πολλούς νέους server υψηλών επιδόσεων ενώ προστίθενται ή ανανεώνονται πολλά νέα χαρακτηριστικά: FreeRadius για authentication, Munin για monitoring, OpenVPN για VPNs, Bacula για Backup, ενσωματωμένα AppArrmor policies και σκλήρυνση του πυρήνα, υποστήριξη iSCSI & DRBD, Active directory integration, Open JDK της Sun και υποστήριξη για certified εφαρμογές από τις Alfresco, Bacula, IBM, VMWare, Parallels, Qumranet, Tresys, Zarafa, Zend, Zimbra κ.α.

 

Όσον αφορά την έκδοση Desktop, περιλαμβάνει τις τελευταίες εκδόσεις εφαρμογών όλων των ειδών (οι χρήστες ενδεχοένως παρατηρήσουν άμεσα την παρουσία του Firefox 3 beta 5.0) σε κατηγορίες όπως photo managemet, διαμοιρασμός μουσικής και κατεβάσματος, video, εφαρμογές παραγωγικότητας, βελτιώσεις στο Desktop Enviroment κτλ, που στοχεύουν στην καλύτερη εμπειρία του χρήστη.

 

Ταυτόχρονα, με το Ubuntu 8.04, διαθέσιμα έγιναν και τα άλλα παράγωγα του Ubuntu που προορίζονται για συγκεκριμένες χρήσεις ή έχουν άλλο Desktop Enviroment (kubuntu, edubuntu, xubuntu, ubuntustudio, mythbuntu). Σημειώνεται ότι το Kubuntu υποστηρίζει την τελευταία έκδοση του KDE (έκδοση 4.0.3).

 

Η έκδοση LTS σημαίνει ότι η συγκεκριμένη έκδοση 8.04 LTS, θα έχει υποστήριξη και συντήρηση τριών ετών για το Desktop και πέντε ετών για την Servers.

 

Source.png Πηγή: adslgr.com

File.png Download: ubuntu

Link.png Site: συζήτηση και απορίες (insomnia forum)