Αρκετοί εναλλακτικοί πάροχοι χρησιμοποιούν κατά τη διαφήμιση των τηλεπικοινωνιακών τους προϊόντων τη διατύπωση «χωρίς πάγιο ΟΤΕ». Το συγκεκριμένο γεγονός «ενόχλησε» τον ΟΤΕ, ο οποίος αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) με αφορμή την πρόσφατη διαφημιστική επικοινωνία εναλλακτικού παρόχου για πακέτο σταθερής τηλεφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, όπως έκρινε το ΣΕΕ με την απόφαση Α/3961/10.04.2009 («Διαφημιστική επικοινωνία Tellas Telephony 400»), η χρησιμοποίηση του εμπορικού σήματος του ΟΤΕ ως σημείο αναφοράς για το ύψος της χρέωσης του διαφημιζόμενου προϊόντος, χωρίς μάλιστα την άδεια ή συναίνεσή του, συνιστά «παράβαση του άρθρου 1 των βασικών αρχών του ΕΚΔ-Ε, το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη τήρησης των αρχών του θεμιτού ανταγωνισμού». Στην απόφαση τονίζεται επίσης χαρακτηριστικά ότι η διατύπωση «χωρίς πάγιο ΟΤΕ», αποτελεί μέτρο δυσμενούς σύγκρισης εις βάρος του Οργανισμού, γιατί εύλογα δημιουργείται - τουλάχιστον σε μερίδα του κοινού - η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα των εναλλακτικών παρόχων τηλεφωνίας συνήθως δε βαρύνονται με τέτοιου είδους πάγιες χρεώσεις, γεγονός που δεν είναι ακριβές.

 

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας είναι το όργανο αυτοδέσμευσης και τήρησης της δεοντολογίας στη διαφήμιση, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι διαφημιστικών εταιρειών, διαφημιζομένων και ΜΜΕ. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι στη συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρεται επίσης και ότι και ο ισχυρισμός «200 λεπτά δωρεάν προς κινητά» της Tellas για το Tellas Telephony 400, μπορεί να παραπλανήσει ως προς το πραγματικό όφελος που μπορεί να κερδίσει ο καταναλωτής, εκτός αν συνοδεύεται από την ένδειξη ότι ο υπολογισμός του χρόνου γίνεται ανά λεπτό. Η επιτροπή του ΣΕΕ αποφάσισε την τροποποίηση της εν λόγω καμπάνιας μέχρι την Τρίτη 14 Απριλίου 2009.

 

Source.png Πηγή: myphone.gr