Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος γνωστοποίησε ότι απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 16.742.659 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της εταιρείας Cosmote Kινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (Cosmote), έναντι ποσού 26,2496 ευρώ ανά μετοχή.

 

Πριν την ανωτέρω απόκτηση η ΟΤΕ ΑΕ κατείχε άμεσα 261.042.352 μετοχές (ποσοστό 77,97% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου) της Cosmote και κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης, η ΟΤΕ ΑΕ πλέον κατέχει 277.785.011 μετοχές (ποσοστό 82,97% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου) της Cosmote.

 

Source.png Πηγή:

news
news.kathimerini.gr