Ευρυζωνικές αρχίζουν να γίνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Η «Έρευνα Αγοράς για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και έχει ως στόχο τη διερεύνηση και καταγραφή των αναγκών ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και γενικότερα τις νέες τεχνολογίες.

 

Το εντυπωσιακότερο αποτέλεσμα της έρευνας, όπως επισημαίνεται και στη σχετική ανακοίνωση, ήταν η ραγδαία αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων χρηστών Internet που χρησιμοποιούν σύνδεση ADSL, το οποίο υπερδιπλασιάστηκε από 27% το 2005 (και 9% το 2004) σε 62% το 2006, με αντίστοιχη υποχώρηση των dial - up συνδέσεων.

 

Γενικά, ελαφρά αυξητικές τάσεις παρουσίασε το 2006 η χρήση νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή αυξήθηκε κατά το έτος 2006 σε 45%, από 44% την προηγούμενη χρονιά, οδηγούμενο κυρίως από την αύξηση της χρήσης των φορητών υπολογιστών που κατέχουν πια ποσοστό 12% (από 9% το 2005). Παράλληλα, η χρήση Internet αυξήθηκε σε 34% το 2006, από 31% το 2005.

 

Συνολικά, η κατοχή διευθύνσεων e-mail είναι 30% (88% των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο Internet), ενώ στο 9% έφθασε το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Πολύ χαμηλή διείσδυση καταγράφεται ακόμη για τις ηλεκτρονικές αγορές (3%) και πωλήσεις (9%), ενώ πολύ χαμηλός είναι και ο βαθμός συμμετοχής σε κάποια ηλεκτρονική αγορά (e-marketplace). Τέλος, η χρήση εταιρικών κινητών τηλεφώνων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγγίζει το 21%.

 

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα σημαντικότερα κίνητρα απόκτησης προσωπικών υπολογιστών για τις επιχειρήσεις παραμένουν οι εμπορικές εφαρμογές, η διαχείριση αποθεμάτων, ο αυτοματισμός γραφείου, οι εφαρμογές λογιστηρίου και η χρήση του Διαδικτύου. Παράλληλα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε συνδυασμό με την ενημέρωση αποτελούν τους σημαντικότερους λόγους χρήσης του διαδικτύου.

 

Ο κυριότερος παράγοντας μη χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου παραμένει η φύση του αντικειμένου εργασίας. Ας σημειωθεί ότι το 78% των επιχειρήσεων που δεν χρησιμοποιούν υπολογιστή (και 43% επί του συνόλου) δήλωσε ότι δεν προτίθενται να το πράξουν και στο άμεσο μέλλον.

 

Σημειωτέον ότι η έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος e-business forum, από την εταιρεία ΟΡΙΝΙΟΝ Α.Ε. και για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το οποίο, μεταξύ άλλων, συντονίζει έργα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό δράσεων για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του e-business forum: http://www.e-businessforum.gr/statsmme2006/.

 

Source.png Πηγή: imerisia.gr