Σε αναβάθμιση των ταχυτήτων ADSL σε όλη τη χώρα, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, προτίθεται να προχωρήσει ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη διάδοση της ευρυζωνικότητας. Συγκεκριμένα, όλες οι συνδέσεις 1 Mbps θα αναβαθμιστούν αυτόματα σε 2 Mbps, ενώ όλες οι συνδέσεις 4 Mbps θα αναβαθμιστούν αυτόματα σε 8 Mbps. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω αναβάθμισης οι προσφερόμενες ταχύτητες θα είναι 2 Mbps, 8 Mbps και (έως) 24 Mbps.

 

Οι παραπάνω αναβαθμίσεις αφορούν τόσο νέους όσο και υφιστάμενους πελάτες, οικιακούς και επιχειρησιακούς, λιανικής και χονδρικής. Κατά την έναρξη των αναβαθμίσεων, που εκτιμάται τον Απρίλιο, θα ανακοινωθεί και η νέα τιμολογιακή πολιτική για το σύνολο των προσφερόμενων ταχυτήτων ADSL από τον ΟΤΕ. Οι σχεδιαζόμενες αναβαθμίσεις, εκτός από ακόμη πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων, δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα χρήσης προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών που απαιτούν μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου, όπως η νέα υπηρεσία Conn-X TV. Το δίκτυο ADSL του ΟΤΕ εκτείνεται σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε 1430 διαφορετικά σημεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

 

Source.png Πηγή: myphone.gr