Ο ελληνικής καταγωγής Δρ. John Papandriopoulos διάλεξε για θέμα του PhD του την επίλυση των προβλημάτων των συνδέσεων ADSL - και μετά από ένα χρόνο τα κατάφερε. Τα σημερινά 24Mbit είναι μόνο η αρχή! Οι τρόποι πρόσβασης στο Internet είναι παντού, πάνω-κάτω, οι ίδιοι. Έτσι και στη μακρινή Αυστραλία μια σύνδεση μπορεί να παρουσιάζει χαμηλές ταχύτητες και διακοπές, εξαιτίας των παρεμβολών και του "θορύβου" της γραμμής.

 

Ο Δρ. Ιωάννης Παπανδριόπουλος επέλεξε ως θέμα για το PhD του την μείωση ή και επίλυση αυτού του προβλήματος, και από ό,τι φαίνεται, τα κατάφερε. Μέσα σε ένα χρόνο δημιούργησε μια τεχνολογία που αντιμετωπίζει με έξυπνους μαθηματικούς αλγόριθμους το πρόβλημα των παρεμβολών, πολλαπλασιάζοντας την εφικτή ταχύτητα πρόσβασης. Η τεχνολογία λειτουργεί όχι σε επίπεδο ενός χρήστη, αλλά αναλύοντας συνεχώς την κατάσταση επικοινωνίας πολλών χρηστών και ελέγχοντας τις μεταξύ τους παρεμβολές. Όταν οι παρεμβολές που προκαλεί η σύνδεση ενός χρήστη υπερβαίνουν ένα όριο διάχυσης στις συνδέσεις των άλλων χρηστών, η λύση του Δρ. Παπανδριόπουλου επεμβαίνει και προσαρμόζει, μειώνει ή και διακόπτει την προβληματική σύνδεση, οδηγώντας σε αύξηση επιδόσεων για τους υπόλοιπους χρήστες.

 

Ήδη ο Δρ. Παπανδριόπουλος έχει βραβευθεί για τη μελέτη του, και στο εξωτερικό έχουν γίνει αρκετές αναφορές στις βελτιώσεις που θα επιφέρει. Αρκετοί όμως μοιάζουν να έχουν μπλεχτεί από την αναφορά του στις υπάρχουσες, στο εξωτερικό, συνδέσεις VDSL (Very High Speed DSL), που "τρέχουν" στα 100Mbit και μπορούν να φτάσουν τα 250Mbit, και θεωρούν πως αυτή είναι η ταχύτητα που θα πιάνει το "απλό" ADSL με τη βοήθεια της τεχνολογίας του Δρ. Παπαδόπουλου. Αν λοιπόν δείτε αναφορές για υπερπολλαπλάσια ταχύτητα πρόσβασης� κρατήστε μικρό καλάθι! Πέραν αυτών, η πρόταση ακόμη βρίσκεται "στα χαρτιά" και τόσο ο κ. Παπανδριόπουλος όσο και το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης περιμένουν την κατοχύρωση πατεντών πριν την παρουσιάσουν επίσημα. Ακόμη και τότε, όταν υλοποιηθεί, μπορεί να είναι ασύμβατη με την υπάρχουσα υποδομή από πλευράς των χρηστών και να απαιτεί την αγορά νέων modem/routers, ενώ δεν είναι και πανάκεια: όπως φαίνεται από τον τρόπο λειτουργίας της, για να βελτιωθεί η συνολική ταχύτητα του δικτύου μπορεί ακόμη και να κόβεται πλήρως η σύνδεση ενός χρήστη.

 

Source.png Πηγή: pcw.gr