Προσεγγίσιμο στόχο χαρακτηρίζει την αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στο 13%-15% του πληθυσμού στη χώρα μας μέσα στους επόμενους 15 μήνες το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

 

Σε ανάλυσή του για την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας με βάση τα τελευταία δεδομένα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αλλά και τα διαθέσιμα στοιχεία για τη διείσδυση του Internet και τη χρήση των υπολογιστών στα νοικοκυριά, το Παρατηρητήριο εκτιμά ότι ο αριθμός των «δυνητικών πελατών» (υπάρχουσες συνδέσεις στο Διαδίκτυο και νοικοκυριά με PC χωρίς όμως διαδικτυακή πρόσβαση) φθάνει στις 662.000, οι οποίοι μπορούν να προστεθούν στις υπάρχουσες συνδέσεις που έφθασαν στο τέλος του 2007 το 1.017.475 (ποσοστό διείσδυσης 9,1%).

 

Εν τω μεταξύ, το β εξάμηνο συνεχίστηκε και η πτωτική τάση του κόστους σύνδεσης. Σε εξαμηνιαία βάση, η μείωση στις συνδέσεις 768 Kbps ήταν 6,1%, σε εκείνες του 1 Mbps ήταν 18,9%, ενώ σαφώς υψηλότερες ήταν στις ταχύτητες των 4 Mbps και 8 Mbps (36,4% και 42,4% αντίστοιχα).

 

Μερικά προβλήματα

 

Στην ανακοίνωσή του, πάντως, το Παρατηρητήριο επισημαίνει ότι υπάρχουν και παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν αρνητικά, όπως είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στις νέες συνδέσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα αυτά αφορούν την ταχύτητα ικανοποίησης των αιτημάτων εγγραφής/κατάργησης χρηστών, την ποιότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών και την απόκλιση μεταξύ ονομαστικής και πραγματικής ταχύτητας πρόσβασης.

 

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΤΕ ( 20,96? -1,96%) εκτιμούσαν πρόσφατα ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις μπορούν να φθάσουν στο τέλος του 2008 το 1,5 εκατ. (οπότε το ποσοστό διείσδυσης θα έφθανε στο 13,6%), σπεύδοντας να προσθέσουν ότι πρόκειται για συντηρητική εκτίμηση.

 

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας, το Παρατηρητήριο έχει τρία σενάρια για μέχρι το τέλος του α εξαμήνου του 2008. Στο συντηρητικό, η διείσδυση θα κυμανθεί μεταξύ 10,76%-11% (με αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων να είναι μεταξύ 17,5% και 20%), στο μέσο σενάριο θα είναι μεταξύ 11,35% και 11,65% (με την αύξηση μεταξύ 24% και 28%) και στο αισιόδοξο θα ανέλθει στα επίπεδα του 11,9% -12,3% (αύξηση 30%-35%).

 

Αύξηση 108,5%

 

Σημειώνεται ότι η αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων του 2007 ήταν της τάξεως του 108,5% και η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βαίνει μειούμενη. Σε ημερήσια βάση, πραγματοποιήθηκαν το 2007 περισσότερες από 1.945 νέες συνδέσεις σε κάθε μία από τις πέντε εργάσιμες ημέρες. Αν οι ρυθμοί ανάπτυξης συνεχίσουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, το Παρατηρητήριο εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος του 2009. Από την άλλη πλευρά, το β εξάμηνο του 2007 καταγράφηκε μία ελαφρά υποχώρηση της τάξης του 5,88% στον ρυθμό μηνιαίας αύξησης νέων συνδέσεων.

 

Source.png Πηγή: imerisia.gr