Στις ευρυζωνικές συνδέσεις έχουν στραφεί πλέον οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων έχει πρόσβαση μέσω γραμμών ADSL.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετρήσεων που ανακοίνωσε πρόσφατα το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορικής για το 2007, το 56% των οικιακών χρηστών συνδέεται μέσω γραμμών ADSL, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις συνδέσεις ISDN είναι στο 11% και για τις «απλές» (PSTN) στο 30%.

 

Η διαφορά σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια είναι αρκετά μεγάλη.

 

Το 2005 το ADSL αντιπροσώπευε το 8% των συνδέσεων, ενώ το 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 39%.

 

Ο κυριότερος λόγος για την αύξηση που παρατηρείται δεν είναι άλλος από τη σημαντική πτώση του κόστους πρόσβασης μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Ουσιαστικά, για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν το Internet για περισσότερες από είκοσι ώρες τον μήνα, το ADSL είναι φθηνότερο, δεδομένου ότι στις dial up συνδέσεις (ISDN και PSTN) υπάρχει και χρονοχρέωση.

 

Όσοι συνεχίζουν να προτιμούν τις dial up συνδέσεις είναι συνήθως όσοι θέλουν να «σερφάρουν» για μερικά λεπτά ημερησίως και στη συντριπτική πλειονότητά τους χρησιμοποιούν κάποιες από τις προτάσεις που υπάρχουν για πρόσβαση χωρίς συνδρομή, αλλά με τη χρέωση της κλήσης να είναι αντίστοιχη ενός αστικού τηλεφωνήματος.

 

Ίντερνετ και επιχειρήσεις

 

Το ποσοστό των ADSL συνδέσεων είναι αρκετά υψηλότερο στις επιχειρήσεις.

 

Σε αυτές που έχουν 1-9 εργαζόμενους, οι ευρυζωνικές συνδέσεις αντιστοιχούν στο 63% όσων επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με τα αντίστοιχα ποσοστά για το ISDN και το PSTN να είναι 27% και 11%. Σημειωτέον ότι το 2006 το ADSL αντιπροσώπευε το 50% των συνδέσεων Internet, έναντι 32% του ISDN και 12% του PSTN.

 

Το 2005, που το ADSL μόλις άρχιζε να κάνει αισθητή την παρουσία του στη χώρα μας, τα ποσοστά ήταν 12%, 44% και 32% αντίστοιχα.

 

Ακόμη πιο έντονη είναι η κυριαρχία των ADSL συνδέσεων στις επιχειρήσεις με περισσότερους από δέκα εργαζόμενους που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου, το 73% συνδέεται με ευρυζωνική γραμμή, το 23% με ISDN και μόλις το 4% με PSTN.

 

Το 2006, το ADSL αντιπροσώπευε το 65% των γραμμών σύνδεσης, με το ISDN να κινείται και πάλι στο 23%, ενώ το 2005 το 38% των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας συνδεόταν με γραμμή ευρείας ζώνης.

 

Ενδιαφέρον είναι, πάντως, τα στοιχείο ότι όσον αφορά στο 2007 οι μεγάλες ταχύτητες είναι σημαντικά λιγότερες στις επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους (55%) και εντυπωσιακά περισσότερες στην Αθήνα (79%).

 

Πιθανότατα, αυτό να οφείλεται αφενός στον μικρότερο βαθμό ευελιξίας των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να κινηθούν προς την ψηφιακή εποχή και αφετέρου στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα ADSL γραμμών στην περιοχή της Αττικής.

 

Source.png Πηγή: e-go.gr