Την εξαγορά της Vivodi εξετάζει η Hellas On Line με τις δύο εταιρίες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις όπως αναφέρει η Alpha Finance στο πρωινό report με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου.

 

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, που επικαλείται δημοσιεύματα τύπου, δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ των δύο εταιριών.

 

Ενημέρωση: Η hellas online επιβεβαίωσε χθες ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη VivodiTelecom, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών μέχρι στιγμής. Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι «Η hellas online σε συνέχεια σημερινών δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα συμμαχιών και εξαγορών, εφόσον υπάρχουν για την εταιρεία οι κατάλληλες συνέργιες και το αντίστοιχο εύλογο τίμημα.

Σε αυτά τα πλαίσια, πραγματοποιούνται συζητήσεις/επαφές με τη Vivodi Telecom, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών και χωρίς να μπορεί να προεξοφληθεί η έκβαση των εν λόγω συζητήσεων και επαφών. Η hellas online θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις ενημερώνοντας πλήρως το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στο μέτρο που και εφόσον υπάρξει οιαδήποτε συμφωνία».

 

Source.png Πηγή: euro2day.gr

Source.png Πηγή: naftemporiki.gr