Δεν αγοράζει το 61% της Teledome η Intracom Holdings και η τριπλή συγχώνευση γίνεται διπλή, μεταξύ της Hellas On Line και της Unibrain. Η Intracom σε ανακοίνωσή της που απέστειλε στο Χ.Α. ανέφερε ότι δεν προχωρά η εξαγορά του 61% της Teledome, αναφέροντας ότι κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου της επιχείρησης. «Κατόπιν της ολοκλήρωσης του Οικονομικού και Νομικού ελέγχου (Financial and Legal Due Diligence), η Intracom Holdings ανακοινώνει ότι, πέραν του ήδη αποκτηθέντος από αυτήν ποσοστού (39%), δεν προτίθεται να προβεί στην ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνόλου (100%) των μετοχών της Teledome Α.Ε.Β.Ε.», ανέφερε η ανακοίνωση.

 

Ταυτόχρονα ωστόσο η Teledome εξέδωσε ανακοίνωση ότι στο στις 20 Δεκεμβρίου 2007 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση Μετόχων της, για την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δια της απορροφήσεως από τηνUnibrain, των εταιρειών Hellas On Line και Teledome, κατόπιν της από 13 Αυγούστου 2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Teledome.

 

Μάλιστα, όπως αναφέρει η εταιρεία, για τους σκοπούς της συγχώνευσης, καταρτίστηκαν οικονομικές καταστάσεις της 15ης Αυγούστου 2007, σύμφωνα με τις οποίες η Teledome AEBE παρουσίασε κύκλο εργασιών 21,5 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 1,2εκατ. ευρώ και EBITDA 3,7 εκατ. ευρώ.

 

Σύμφωνα όμως με παράγοντες της αγοράς, η απόφαση της Intracom Holdings είναι οριστική και στην συγχώνευση δεν πρόκειται να συμμετάσχει η Teledome.

 

Παράγοντες της αγοράς έκαναν λόγο για διαφορές στο τίμημα μεταξύ των δύο πλευρών, γεγονός που σταμάτησε την διαδικασία εξαγοράς του 61% της Teledome από την Intracom Holdings. Σημειώνεται ότι η Intracom είχε γνωστοποιήσει ως τίμημα εξαγοράς του 100% τα 24 εκατ. ευρώ.

 

Σημείωνε ωστόσο ότι «η διαμόρφωση του τελικού ποσού του τιμήματος θα εξαρτηθεί από σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων:

 

α) Της έκβασης των οικονομικών και νομικών ελέγχων, που θα διενεργηθούν στην εξαγοραζόμενη εταιρία.

 

β) Της ανάληψης εκ μέρους της εξαγοράζουσας εταιρίας εγγυήσεων σχετικά με τις δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις της εξαγοραζόμενης, οι οποίες εγγυήσεις βαρύνουν τους βασικούς μετόχους της δεύτερης.

 

γ) Της έκβασης συγκεκριμένων εταιρικών υποθέσεων της εξαγοραζόμενης εταιρείας κυρίως αναφορικά με αναμενόμενα έκτακτα έσοδα και έξοδα».

 

Source.png Πηγή: reporter.gr