Πολύ μικρότερη ή και ακόμη μηδενική χρέωση θα έχει για το ρεύμα που καταναλώνει ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στη Θεσσαλονίκης, χάρις στο φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκατέστησαν η Greenpeace και ο ο Δήμος της πόλης στο 18ο Λύκειο «Εμμανουήλ Κριαράς».

Γι’ αυτό τον σκοπό θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα της εικονικής αυτοπαραγωγής (virtual net-metering), δηλαδή η ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν τα φωτοβολταϊκά θα διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο, ώστε ανά τετράμηνο να συμψηφίζεται με την ενέργεια που στο ίδιο χρονικό διάστημα πήρε από το δίκτυο ο ξενώνας, για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες.

 

Η αυτοπαραγωγή σημαίνει πως, αν η ηλιακή παραγωγή είναι ίση ή μεγαλύτερη από τις κιλοβατώρες που δαπάνησε ο ξενώνας, τότε ο λογαριασμός του ηλεκτρικού του ιδρύματος θα έχει μηδενική χρέωση, στο σκέλος της κατανάλωσης. Επιπλέον, ο όρος «εικονική» σημαίνει πως συμψηφισμός δεν γίνεται στο ίδιο «ρολόι» της ΔΕΗ, αλλά στους μετρητές του σχολείου και του ξενώνα αντίστοιχα.

 

Η εικονική αυτοπαραγωγή έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα από το καλοκαίρι του 2016, αρχικά μόνο για αγρότες, δήμους ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς ή σκοπούς δημόσιου ενδιαφέροντος. Όπως αναφέρει όμως στην ανακοίνωσή της η Greenpeace, έως σήμερα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε από τις συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών ή επιχειρήσεων, αφού εκκρεμεί η έκδοση μίας υπουργικής απόφασης που θα αποσαφηνίζει ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες για το virtual net-metering.

 

Έτσι, παρόλο που το σύστημα στο Λύκειο της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η υπουργική απόφαση τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2016 και, μολονότι η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, το υπουργείο δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην έκδοσή της.

 

Link.png Site: Greenpeace