Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος πατεντών για τα κράτη μέλη, πραγματοποιώντας με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο βήμα στην προσπάθεια καλύτερης επίλυσης ορισμένων δικαστών διαμαχών, που πολλές φορές μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και δεκαετίες.

Μέσα από τρεις διαφορετικές ψηφοφορίες αποφασίστηκε η αποδοχή ευρεσιτεχνιών σε τρεις διαφορετικές γλώσσες αντί να μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών, καθώς επίσης και η επικράτηση ενός δικαστικού συστήματος για τις ενοποιημένες πατέντες. Εάν το σύστημα αυτό επικυρωθεί και από τουλάχιστον 13 χώρες συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, τότε θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014.

Το ενοποιημένο αυτό σύστημα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε όλη την Ευρώπη, και εκτιμάται ότι θα περιορίσει τις δαπάνες κατά 80% με την αφαίρεση ορισμένων διαχειριστικών εξόδων που έπρεπε να καταβληθούν σε κάθε χώρα. Η κατοχύρωση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα κοστίζει γύρω στα 4.700 ευρώ, σε αντίθεση με τα σημερινά κόστη που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 36.000 ευρώ. Οι πατέντες θα καλύπτουν 25 χώρες εκτός της Ισπανίας και της Ιταλίας οι οποίες δε δέχονται να συμμετάσχουν σε ένα σύστημα όπου οι μόνες αποδεκτές γλώσσες των πατεντών θα είναι τα Γερμανικά, τα Γαλλικά και τα Αγγλικά.

Link.png Site: theverge.com