Το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στον εργασιακό χώρο τα όρθια γραφεία, όμως τα οφέλη που μπορεί να έχουν για την υγεία δεν είναι ξεκάθαρα.

Ένα paper από την Cochrane Database of Systematic Reviews αναλύει 20 μελέτες, που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της μείωσης του χρόνου, που περνάει καθιστός ένας υπάλληλος στη δουλειά του.

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, αφενός τα όρθια γραφεία δεν μειώνουν σημαντικά τον χρόνο που περνούν καθιστοί οι υπάλληλοι και αφετέρου, η μείωση αυτή δεν βελτιώνει την υγεία του ατόμου σε σημαντικό βαθμό.

 

Μια έρευνα που είχε διεξαχθεί παλαιότερα και ανέλυε δεδομένα από 5.132 άτομα σε χρονικό διάστημα 16 ετών, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος που περνάμε καθιστοί στη δουλειά δεν επηρεάζει τα ποσοστά θνησιμότητας και ότι ορισμένες δραστηριότητες, όπως το περιστασιακό jogging, έχουν πολύ σημαντικότερα οφέλη για την υγεία.

 

Σύμφωνα με τον Dr Jos Verbeek, έναν από τους ερευνητές που συμμετείχαν στη μετα-ανάλυση, τα όρθια γραφεία αποτελούν μόδα, χωρίς αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία.

 

Link.png Site: Gizmodo