Αίτηση παύσης πληρωμών, μετά το πέρας της διαδικασίας για το άνοιγμα της συνδιαλλαγής, κατέθεσε η Lannet, λαμβάνοντας παράλληλα προστατευτικά μέτρα από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Source.png Πηγή: capital.gr