Σύμφωνα με μελέτη, η κλιματική αλλαγή μειώνει τα επίπεδα του οξυγόνου στους ωκεανούς, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή βασικών ειδών ψαριών

Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στους ωκεανούς είναι μεγαλύτερες από αυτές που νομίζαμε έως τώρα. Μία μελέτη της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) έδειξε πως η κλιματική αλλαγή θερμαίνοντας το νερό, μείωσε την ποσότητα του οξυγόνου των ωκεανών κατά 2% από το 1960 έως και το 2010.

Αν και το ποσοστό φαίνεται πολύ λίγο, σε ορισμένες τροπικές περιοχές η μείωση έφτασε έως το 40%. Επιπλέον, οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι ακόμη και μια μικρή πτώση θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε μεγάλα είδη ψαριών όπως το μαρλίν, τους καρχαρίες και τον τόνο. Τα χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου τα οδηγούν σε πιο ρηχά ύδατα  θέτοντάς τα σε μεγαλύτερο κίνδυνο υπεραλίευσης.

Η ίδια μελέτη επισημαίνει επίσης πως αυτό θα μπορούσε να διαταράξει τις ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες ευνοώντας θαλάσσια ασπόνδυλα όπως τις μέδουσες οι οποίες έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε οξυγόνο και έχουν αυξημένη ανθεκτικότητα σε αυτές τις συνθήκες. Παράλληλα ακόμη και βασικές διεργασίες στη Γη, όπως η συνεχής κυκλοφορία αζώτου και φωσφόρου, θα μπορούσαν εξίσου να επηρεαστούν.

Το μέλλον προμηνύεται δύσκολο ακόμη κι αν η ανθρωπότητα ξεκινήσει από αύριο τις διορθωτικές κινήσεις. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο ωκεανός θα χάσει 3 έως 4 τοις εκατό του οξυγόνου σε όλο τον κόσμο μέχρι το έτος 2100 αν δεν αλλάξει τίποτα, με πιο σοβαρές απώλειες στα μεσαία έως ψηλά γεωγραφικά πλάτη. Η IUCN εξακολουθεί να αναμένει απώλειες  ακόμη κι αν οι πολιτικοί εγκρίνουν τις άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες που προτείνει. Απλά οι απώλειες αναμένεται να μην επεκταθούν τόσο πολύ σε σύγκριση με το αν η κατάσταση παρέμενε ίδια.

Τα ευρήματα ενισχύουν το δυσοίωνο μέλλον που χτίζει η ανθρωπότητα χειριζόμενη ζωτικής σημασίας διαδικασίες με αφέλεια ενώ ταυτόχρονα δεν γίνονται ενέργειες για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια στιγμή, ενισχύουν και την ανάγκη για μείωση των εκπομπών ρύπων, ακόμη κι αν αυτή τη στιγμή η στάθμη της θάλασσας δεν αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως μία ανισορροπία στους ωκεανούς θα μπορούσε να βλάψει βασικά είδη τροφίμων για τον άνθρωπο και να αποδεκατίσει πολλά είδη ψαριών τα οποία με τη σειρά τους δεν θα μπορούν να τραφούν.

Engadget

  • Sad 8