Την επιβολή προσωρινών μέτρων κατά του ΟΤΕ, αποφάσισε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ, ύστερα από καταγγελίες των εταιρειών HOL A.E., FORTHNET A.E. και WIND A.E., για την εμπορική διάθεση στο κοινό, οικονομικών προγραμμάτων χωρίς την προαπαιτούμενη από το νόμο έγκριση της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ επικαλείται παραβίαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

 

Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή και απαγορεύει στον ΟΤΕ την με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση, προώθηση και διαφήμιση στο κοινό των οικονομικών προγραμμάτων:

 

  • OTE TALK 24/7 + 60F2M (ΟΛΗ ΜΕΡΑ+60 ΚΙΝΗΤΑ)
  • DP24+60F2M (INTERNET+ΟΜΙΛΙΑ-DP24)
  • DP2=30F2M (INTERNET+ΟΜΙΛΙΑ-DP2)
  • Σταθερά+ κινητά 300 (ή ΟΤΕ 250+50F2M)
  • CONN-X INTERNET + ΟΜΙΛΙΑ MIXED 300 ή CONN-X 24mbps+250+50F2M
  • Σταθερά + κινητά 200 (ή ΟΤΕ 180+20F2M) είτε με την ως άνω ονομασία είτε με οποιαδήποτε άλλη εμπορική ονομασία.

Η ΕΕΤΤ επιβάλλει στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. χρηματική ποινή 100.000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς τα Προσωρινά Μέτρα και τον καλεί να εκθέσει τις απόψεις του επί των Προσωρινών Μέτρων και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης.

 

Source.png Πηγή: tvxs.gr