Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε πρόσφατα να ανακοινώσει την έναρξη της φάσης διερεύνησης έργου για το ψηφιακό ευρώ. Μετά τη λήψη της απόφασης, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Paschal Donohoe που προσήλθε στη συνεδρίαση εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στο έργο.

«Έχουν περάσει εννέα μήνες από τότε που δημοσιεύσαμε την έκθεσή μας για το ψηφιακό ευρώ. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήσαμε περαιτέρω ανάλυση, ζητήσαμε τη συμβολή πολιτών και επαγγελματιών και διενεργήσαμε ορισμένες δοκιμές, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όλα αυτά μάς οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να δρομολογήσουμε έργο για το ψηφιακό ευρώ», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde. «Σκοπός του έργου μας είναι να διασφαλίσουμε ότι στην ψηφιακή εποχή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στην ασφαλέστερη μορφή χρήματος, το χρήμα κεντρικής τράπεζας».

Η φάση διερεύνησης θα διαρκέσει 24 μήνες και αποβλέπει στην αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων που αφορούν τη σχεδίαση και τη διανομή. Το ψηφιακό ευρώ πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων και στην αποφυγή κάθε ανεπιθύμητης επίπτωσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική πολιτική. Το έργο αυτό δεν θα προδικάσει τυχόν μελλοντική απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο έκδοσης ψηφιακού ευρώ, η οποία θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε κάθε περίπτωση, το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργούσε συμπληρωματικά προς τα μετρητά και δεν θα τα αντικαθιστούσε.

«Θα είμαστε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων και θα τους παρέχουμε τακτική ενημέρωση σχετικά με τα συμπεράσματά μας. Θα συμμετέχουν επίσης πολίτες, έμποροι και ο κλάδος των πληρωμών», αναφέρει ο Fabio Panetta, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και πρόεδρος της ειδικής ομάδας υψηλού επιπέδου για το ψηφιακό ευρώ.

Κατά τη φάση διερεύνησης το Ευρωσύστημα (η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες) θα επικεντρωθεί στην πιθανή λειτουργική σχεδίαση με βάση τις ανάγκες των χρηστών. Θα συμμετέχουν ομάδες εστιασμένης έρευνας και θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανάπτυξης πρωτοτύπων και βασικής σχεδίασης. Θα εξεταστούν επίσης οι συνθήκες χρήσης που θα πρέπει να παρέχει ένα ψηφιακό ευρώ κατά προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων του: μια ακίνδυνη, προσβάσιμη και αποδοτική μορφή ψηφιακού χρήματος κεντρικής τράπεζας.

Τι είναι το ψηφιακό ευρώ;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της ζωής μας και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε πληρωμές. Σε αυτήν τη νέα εποχή, το ψηφιακό ευρώ ενδέχεται να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες της ζώνης του ευρώ διατηρούν πρόσβαση χωρίς κόστος σε ένα απλό, καθολικά αποδεκτό, ασφαλές και αξιόπιστο μέσο πληρωμής.

Το ψηφιακό ευρώ θα εξακολουθήσει να είναι ευρώ: όπως τα τραπεζογραμμάτια αλλά σε ψηφιακή μορφή. Θα είναι μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος εκδιδόμενου από το Ευρωσύστημα στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Το ψηφιακό ευρώ δεν θα αντικαταστήσει τα μετρητά, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτά. Το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε μετρητά σε όλη τη ζώνη του ευρώ. Απλώς, το ψηφιακό ευρώ θα προσφέρει μία πρόσθετη και ευκολότερη επιλογή πληρωμών, συμβάλλοντας στην προσβασιμότητα και την ενσωμάτωση.

Ποια τα οφέλη του;

Το ψηφιακό ευρώ θα συνδυάζει την αποδοτικότητα ενός ψηφιακού μέσου πληρωμών με την ασφάλεια του χρήματος κεντρικής τράπεζας.

Θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες οι άνθρωποι δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούν μετρητά και θα αποτρέψει την εξάρτηση από ψηφιακά μέσα πληρωμής που εκδίδονται και ελέγχονται από φορείς εκτός της ζώνης του ευρώ, πράγμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική κυριαρχία.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα, ούτως ώστε το ψηφιακό ευρώ να μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις πληρωμές στην νέα ψηφιακή εποχή.

Ισοδυναμεί το ψηφιακό ευρώ με ένα κρυπτοστοιχείο (ή κρυπτονόμισμα);

Τα κρυπτοστοιχεία ενεργητικού διαφέρουν ουσιαστικά από το χρήμα κεντρικής τράπεζας: οι τιμές τους είναι συχνά ευμετάβλητες, πράγμα που καθιστά δύσκολη τη χρήση τους ως μέσου πληρωμής ή ως μονάδας μέτρησης αξίας, και δεν υποστηρίζονται από κανέναν δημόσιο οργανισμό.

Όσοι θα χρησιμοποιούν το ψηφιακό ευρώ θα μπορούν να το εμπιστεύονται όσο και τα μετρητά, δεδομένου ότι και τα δύο υποστηρίζονται από μια κεντρική τράπεζα.