Αύξηση κατά 10% στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 14% στην πρόσβαση στο Ιnternet των ελληνικών νοικοκυριών καταγράφει για το 2008 έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με θέμα τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύεται την Πέμπτη στην εφημερίδα Το Βήμα, σε ό,τι αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2008 η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στον πληθυσμό ηλικίας από 16 ως 74 ετών αυξήθηκε κατά 4,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ η χρήση του Ιnternet και των υπηρεσιών του αυξήθηκε κατά 5,9%.

 

Το ποσοστό των χρηστών του Ιnternet που πραγματοποίησαν αγορές μέσω αυτού ανέρχεται σε 13,7%. Αν και το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μικρή σχετικά αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007, κατά 5%, δείχνει την τάση ο αριθμός όσων προβαίνουν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές να αυξάνεται, λόγω κυρίως της αύξησης της εμπιστοσύνης των χρηστών προς τη συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και της μείωσης, έστω και κατά μικρό ποσοστό, της φοβίας που συνδέεται με την τεχνολογία.

 

Αν γίνει η αναγωγή του παραπάνω ποσοστού πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών επί του ποσοστού της διείσδυσης του Ιnternet στον πληθυσμό συνάγεται ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 6,5% ως 7% του ενεργού πληθυσμού έχει αρχίσει πλέον να κάνει τις αγορές του μέσω Ιnternet.

 

Οι χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή και Ιnternet που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον, κατά κύριο λόγο, το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης (λύκειο ή ΙΕΚ) και είναι μισθωτοί. Επιπροσθέτως τα ποσοστά του ανδρικού πληθυσμού που χρησιμοποιεί υπολογιστή και έχει πρόσβαση στο Ιnternet είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα που αφορούν τον γυναικείο πληθυσμό.

 

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι χρήστες «πλοηγούνται» στο Ιnternet είναι για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, δηλαδή κατά κύριο λόγο η ενημέρωση, σε ποσοστό 81,4%. Ακόμη η λήψη και η διανομή οπτικοακουστικού υλικού βρίσκεται σε υψηλή θέση ως λόγος πλοήγησης στο Ιnternet με 63,2%.

 

Σημειώνεται ότι για τις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες (λήψη πληροφοριών από ιστοσελίδες δημοσίων υπηρεσιών, προμήθεια εντύπων και βεβαιώσεων, αποστολή φορολογικής δήλωσης), χρησιμοποιεί το Ιnternet το 27,4% των χρηστών, ενώ το 13,2% των χρηστών χρησιμοποιεί το Ιnternet και για τραπεζικές συναλλαγές.

 

Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά νοικοκυριά, το 31% έχει πρόσβαση στο Ιnternet, ποσοστό σημαντικά αυξημένο έναντι του 25,4% για το 2007 και 23,1% για το 2006.

 

Από τα νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση στο Ιnternet, το 72,5% διαθέτει ευρυζωνικό τύπο σύνδεσης (DSL ή γρήγορο Ιnternet), ενώ η κυριότερη συσκευή πρόσβασης στο Ιnternet είναι ο υπολογιστής.

 

Ο κυριότερος από τους λόγους μη πρόσβασης στο Ιnternet από το σπίτι είναι- σε ποσοστό 42,5%- ότι το Ιnternet δεν διαθέτει χρήσιμες πληροφορίες, ενώ ακολουθεί η έλλειψη ικανοτήτων πρόσβασης με ποσοστό 30,1%. Ακόμη, το 20,3% του πληθυσμού υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο του Ιnternet είναι επιζήμιο.

 

Source.png Πηγή: in.gr