Η μείωση της απόκλισης μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη χρήση υπολογιστή και Διαδικτύου και η ανοδική τάση που παρατηρείται στα αστικά κέντρα της χώρας (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης) είναι τα δύο νέα στοιχεία που προκύπτουν από την τελευταία μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας αναφορικά με το προφίλ των Ελλήνων χρηστών ψηφιακών τεχνολογιών.

 

Η μελέτη, η οποία αποτελεί μία λεπτομερέστερη ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από μεγάλη πανελλαδική έρευνα το τελευταίο τρίμηνο του 2007, συνεχίζει να δείχνει πάντως ότι ο Έλληνας χρήστης του Διαδικτύου είναι άνδρας, νέος, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εισοδήματος που κατοικεί στα μεγάλα αστικά κέντρα.

 

Τα ποσοστά χρήσης στους άνδρες είναι 45,1% για τη χρήση υπολογιστή και 36% για το Internet, ενώ τα αντίστοιχα στις γυναίκες είναι 32,8% και 24%.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις νεαρές ηλικίες δεν υπάρχει μεγάλη απόκλιση στη χρήση νέων τεχνολογιών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων είναι εντονότερη, με τη μεγαλύτερη απόκλιση να παρατηρείται στα άτομα ηλικίας 45-54 ετών.

 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρήσης του Διαδικτύου από τις Ελληνίδες (2005-2007), υπολογίζεται σε 20%, έναντι 6% στην Ε.Ε.

 

Source.png Πηγή: imerisia.gr