Αυξάνεται το χάσμα μεταξύ των κοινοτικών χωρών με τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις σ' ό,τι αφορά στον αριθμό των ευρυζωνικών συνδέσεων των κατοίκων τους με την Ελλάδα να κατέχει παρά τις πρόσφατες προσπάθειές της για να βελτιώσει την κατάσταση μια από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 27 χωρών - μελών.

 

Αυτή τη διαπίστωση προβάλλει η Κομισιόν σε έκθεση που δημοσίευσε χθες. Ως κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη ευρυζωνικών επικοινωνιών η Επιτροπή αναφέρει την έλλειψη ανταγωνισμού και τις αδυναμίες που διαπίστωσε η ίδια στο επίπεδο των κανονιστικών ρυθμίσεων. Η Κομισιόν ανήγγειλε ότι θ αντιμετωπίσει όλες τις ελλείψεις με προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των κοινοτικών κανόνων στις τηλεπικοινωνίες που θα δημοσιεύσει στις 13 Νοέμβριου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το χάσμα μεταξύ των καλύτερων (Δανία 37,2%) και των χειρότερων ευρυζωνικών επιδόσεων (Βουλγαρία 5,7%) διευρύνθηκε ελαφρά και υπερβαίνει πλέον τις 30 ποσοστιαίες μονάδες.

 

Ελλάδα

 

Η θέση της Ελλάδας, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες της, εξακολουθεί να είναι τραγική αφού, σύμφωνα με τα κοινοτικά στοιχεία, το ποσοστό της ευρυζωνικής διείσδυσης στη χώρα είναι φέτος 6,8%, βρίσκεται, δηλαδή, πολύ κοντά στις δυο τελευταίες από άποψη επιδόσεων χώρες τη Βουλγαρία δηλαδή και τη Ρουμανία (ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης 6,6%). Και αυτό το θλιβερά χαμηλό ποσοστό-επίδοση της χώρας μας διαπιστώνεται παρά τη μεγάλη αύξηση φέτος των ευρυζωνικών γραμμών που εγκατέστησε και που αντιστοιχούν σε 4.2 γραμμές ανά 100 κάτοικους, ένα ποσοστό το οποίο σε απόλυτους αριθμούς αντιστοιχεί σε 463.768 νέες γραμμές μεταξύ Ιουλίου 2006-2007. Ο αριθμός των DSL γραμμών από 22.937 που ήταν το 2004 έφθασε στις 757.012 τον Ιούλιο του 2007 που φαίνεται μεν εντυπωσιακός αλλά υπολείπεται ακόμη και αυτού της Πορτογαλίας που εφέτος είχε 980.054 DSL γραμμές.

 

Source.png Πηγή: imerisia.gr