Προς το περιεχόμενο

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

freskas

Δεν δουλευει το alt shift

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δεν μου δουλευει το alt shift στην αλλαγη γλωσσας.

Το xorg.conf και οι ρυθμισεις στο kde.

Σωστα δεν ειναι ολα?

 

>Section "ServerLayout"
Identifier   "Xorg Configured"
Screen   0 "Screen0" 0 0
InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice  "PS/2 Mouse" "CorePointer"
# Serial Mouse not detected
# USB Mouse not detected
EndSection

Section "ServerFlags"
Option "AllowMouseOpenFail" "true"

EndSection

Section "Files"
RgbPath   "/usr/share/X11/rgb"
ModulePath  "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath   "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
FontPath   "/usr/share/fonts/misc"
FontPath   "/usr/share/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath   "/usr/share/fonts/75dpi"
FontPath   "/usr/share/fonts/100dpi:unscaled"
FontPath   "/usr/share/fonts/100dpi"
FontPath   "/usr/share/fonts/PEX"
# Additional fonts: Locale, Gimp, TTF...
FontPath   "/usr/share/fonts/cyrillic"
#	FontPath   "/usr/share/lib/X11/fonts/latin2/75dpi"
#	FontPath   "/usr/share/lib/X11/fonts/latin2/100dpi"
# True type and type1 fonts are also handled via xftlib, see /etc/X11/XftConfig!
FontPath   "/usr/share/fonts/Type1"
FontPath   "/usr/share/fonts/ttf/western"
FontPath   "/usr/share/fonts/ttf/decoratives"
FontPath   "/usr/share/fonts/truetype"
FontPath   "/usr/share/fonts/truetype/openoffice"
FontPath   "/usr/share/fonts/truetype/ttf-bitstream-vera"
FontPath   "/usr/share/fonts/latex-ttf-fonts"
FontPath   "/usr/share/fonts/defoma/CID"
FontPath   "/usr/share/fonts/defoma/TrueType"
EndSection

Section "Module"
    Load "ddc" # ddc probing of monitor
Load "dbe"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "glx"
    Load "bitmap" # bitmap-fonts
Load "type1"
Load "freetype"
Load "record"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver   "keyboard"
    Option   "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "us,el"
Option "XkbVariant" ",extended"
    Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,eurosign:e"

EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Serial Mouse"
Driver   "mouse"
Option   "Protocol" "Microsoft"
Option   "Device" "/dev/ttyS0"
Option   "Emulate3Buttons" "true"
Option   "Emulate3Timeout" "70"
Option	  "SendCoreEvents" "true"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "PS/2 Mouse"
Driver   "mouse"
Option   "Protocol" "auto"
Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
Option   "Device" "/dev/psaux"
Option   "Emulate3Buttons" "true"
Option   "Emulate3Timeout" "70"
Option	  "SendCoreEvents" "true"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier   "USB Mouse"
    Driver     "mouse"
    Option     "Device"        "/dev/input/mice"
Option		"SendCoreEvents"	"true"
    Option     "Protocol"       "IMPS/2"
    Option     "ZAxisMapping"     "4 5"
    Option     "Buttons"        "5"
EndSection

# Auto-generated by Archie mkxcfg

Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
	Option "DPMS" "true"
#	HorizSync  28.0 - 78.0 # Warning: This may fry very old Monitors
HorizSync  28.0 - 96.0 # Warning: This may fry old Monitors
VertRefresh 50.0 - 75.0 # Very conservative. May flicker.
#	VertRefresh 50.0 - 62.0 # Extreme conservative. Will flicker. TFT default.
# Default modes distilled from
#   "VESA and Industry Standards and Guide for Computer Display Monitor
#    Timing", version 1.0, revision 0.8, adopted September 17, 1998.
# $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/etc/vesamodes,v 1.4 1999/11/18 16:52:17 tsi Exp $
# 640x350 @ 85Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
ModeLine "640x350"  31.5 640 672 736 832  350 382 385 445 +hsync -vsync
# 640x400 @ 85Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
ModeLine "640x400"  31.5 640 672 736 832  400 401 404 445 -hsync +vsync
# 720x400 @ 85Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
ModeLine "720x400"  35.5 720 756 828 936  400 401 404 446 -hsync +vsync
# 640x480 @ 60Hz (Industry standard) hsync: 31.5kHz
ModeLine "640x480"  25.2 640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync
# 640x480 @ 72Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
ModeLine "640x480"  31.5 640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync
# 640x480 @ 75Hz (VESA) hsync: 37.5kHz
ModeLine "640x480"  31.5 640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync
# 640x480 @ 85Hz (VESA) hsync: 43.3kHz
ModeLine "640x480"  36.0 640 696 752 832  480 481 484 509 -hsync -vsync
# 800x600 @ 56Hz (VESA) hsync: 35.2kHz
ModeLine "800x600"  36.0 800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync
# 800x600 @ 60Hz (VESA) hsync: 37.9kHz
ModeLine "800x600"  40.0 800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync
# 800x600 @ 72Hz (VESA) hsync: 48.1kHz
ModeLine "800x600"  50.0 800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync
# 800x600 @ 75Hz (VESA) hsync: 46.9kHz
ModeLine "800x600"  49.5 800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync
# 800x600 @ 85Hz (VESA) hsync: 53.7kHz
ModeLine "800x600"  56.3 800 832 896 1048  600 601 604 631 +hsync +vsync
# 1024x768i @ 43Hz (industry standard) hsync: 35.5kHz
ModeLine "1024x768"  44.9 1024 1032 1208 1264  768 768 776 817 +hsync +vsync Interlace
# 1024x768 @ 60Hz (VESA) hsync: 48.4kHz
ModeLine "1024x768"  65.0 1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync
# 1024x768 @ 70Hz (VESA) hsync: 56.5kHz
ModeLine "1024x768"  75.0 1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync
# 1024x768 @ 75Hz (VESA) hsync: 60.0kHz
ModeLine "1024x768"  78.8 1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync
# 1024x768 @ 85Hz (VESA) hsync: 68.7kHz
ModeLine "1024x768"  94.5 1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync
# 1152x864 @ 75Hz (VESA) hsync: 67.5kHz
ModeLine "1152x864" 108.0 1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync
# 1280x960 @ 60Hz (VESA) hsync: 60.0kHz
ModeLine "1280x960" 108.0 1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync
# 1280x960 @ 85Hz (VESA) hsync: 85.9kHz
ModeLine "1280x960" 148.5 1280 1344 1504 1728  960 961 964 1011 +hsync +vsync
# 1280x1024 @ 60Hz (VESA) hsync: 64.0kHz
ModeLine "1280x1024" 108.0 1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
# 1280x1024 @ 75Hz (VESA) hsync: 80.0kHz
ModeLine "1280x1024" 135.0 1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
# 1280x1024 @ 85Hz (VESA) hsync: 91.1kHz
ModeLine "1280x1024" 157.5 1280 1344 1504 1728  1024 1025 1028 1072 +hsync +vsync
# 1600x1200 @ 60Hz (VESA) hsync: 75.0kHz
ModeLine "1600x1200" 162.0 1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# 1600x1200 @ 65Hz (VESA) hsync: 81.3kHz
ModeLine "1600x1200" 175.5 1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# 1600x1200 @ 70Hz (VESA) hsync: 87.5kHz
ModeLine "1600x1200" 189.0 1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# 1600x1200 @ 75Hz (VESA) hsync: 93.8kHz
ModeLine "1600x1200" 202.5 1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# 1600x1200 @ 85Hz (VESA) hsync: 106.3kHz
ModeLine "1600x1200" 229.5 1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
# 1792x1344 @ 60Hz (VESA) hsync: 83.6kHz
ModeLine "1792x1344" 204.8 1792 1920 2120 2448  1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
# 1792x1344 @ 75Hz (VESA) hsync: 106.3kHz
ModeLine "1792x1344" 261.0 1792 1888 2104 2456  1344 1345 1348 1417 -hsync +vsync
# 1856x1392 @ 60Hz (VESA) hsync: 86.3kHz
ModeLine "1856x1392" 218.3 1856 1952 2176 2528  1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync
# 1856x1392 @ 75Hz (VESA) hsync: 112.5kHz
ModeLine "1856x1392" 288.0 1856 1984 2208 2560  1392 1393 1396 1500 -hsync +vsync
# 1920x1440 @ 60Hz (VESA) hsync: 90.0kHz
ModeLine "1920x1440" 234.0 1920 2048 2256 2600  1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync
# 1920x1440 @ 75Hz (VESA) hsync: 112.5kHz
ModeLine "1920x1440" 297.0 1920 2064 2288 2640  1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync
# Additional modelines
ModeLine "1800x1440" 230  1800 1896 2088 2392 1440 1441 1444 1490 +HSync +VSync
ModeLine "1800x1440" 250  1800 1896 2088 2392 1440 1441 1444 1490 +HSync +VSync
# Extended modelines with GTF timings
# 640x480 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 50.90 kHz; pclk: 43.16 MHz
ModeLine "640x480" 43.16 640 680 744 848 480 481 484 509 -HSync +Vsync
# 768x576 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 35.82 kHz; pclk: 34.96 MHz
ModeLine "768x576" 34.96 768 792 872 976 576 577 580 597 -HSync +Vsync
# 768x576 @ 72.00 Hz (GTF) hsync: 43.27 kHz; pclk: 42.93 MHz
ModeLine "768x576" 42.93 768 800 880 992 576 577 580 601 -HSync +Vsync
# 768x576 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 45.15 kHz; pclk: 45.51 MHz
ModeLine "768x576" 45.51 768 808 888 1008 576 577 580 602 -HSync +Vsync
# 768x576 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 51.42 kHz; pclk: 51.84 MHz
ModeLine "768x576" 51.84 768 808 888 1008 576 577 580 605 -HSync +Vsync
# 768x576 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 61.10 kHz; pclk: 62.57 MHz
ModeLine "768x576" 62.57 768 816 896 1024 576 577 580 611 -HSync +Vsync
# 800x600 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 63.60 kHz; pclk: 68.18 MHz
ModeLine "800x600" 68.18 800 848 936 1072 600 601 604 636 -HSync +Vsync
# 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz
ModeLine "1024x768" 113.31 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -HSync +Vsync
# 1152x864 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 53.70 kHz; pclk: 81.62 MHz
ModeLine "1152x864" 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -HSync +Vsync
# 1152x864 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 77.10 kHz; pclk: 119.65 MHz
ModeLine "1152x864" 119.65 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 -HSync +Vsync
# 1152x864 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 91.50 kHz; pclk: 143.47 MHz
ModeLine "1152x864" 143.47 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 -HSync +Vsync
# 1280x960 @ 72.00 Hz (GTF) hsync: 72.07 kHz; pclk: 124.54 MHz
ModeLine "1280x960" 124.54 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1001 -HSync +Vsync
# 1280x960 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 75.15 kHz; pclk: 129.86 MHz
ModeLine "1280x960" 129.86 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -HSync +Vsync
# 1280x960 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 101.70 kHz; pclk: 178.99 MHz
ModeLine "1280x960" 178.99 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1017 -HSync +Vsync
# 1280x1024 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 108.50 kHz; pclk: 190.96 MHz
ModeLine "1280x1024" 190.96 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 -HSync +Vsync
# 1400x1050 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 65.22 kHz; pclk: 122.61 MHz
ModeLine "1400x1050" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -HSync +Vsync
# 1400x1050 @ 72.00 Hz (GTF) hsync: 78.77 kHz; pclk: 149.34 MHz
ModeLine "1400x1050" 149.34 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1094 -HSync +Vsync
# 1400x1050 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 82.20 kHz; pclk: 155.85 MHz
ModeLine "1400x1050" 155.85 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -HSync +Vsync
# 1400x1050 @ 85.00 Hz (GTF) hsync: 93.76 kHz; pclk: 179.26 MHz
ModeLine "1400x1050" 179.26 1400 1504 1656 1912 1050 1051 1054 1103 -HSync +Vsync
# 1400x1050 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 111.20 kHz; pclk: 214.39 MHz
ModeLine "1400x1050" 214.39 1400 1512 1664 1928 1050 1051 1054 1112 -HSync +Vsync
# 1600x1200 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 127.10 kHz; pclk: 280.64 MHz
ModeLine "1600x1200" 280.64 1600 1728 1904 2208 1200 1201 1204 1271 -HSync +Vsync
EndSection

# Auto-generated by Archie mkxcfg

Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver   "nvidia"
VendorName "All"
BoardName  "All"
 	Option "TripleBuffer" "True"
 	Option "AddARGBGLXVisuals"
 	Option "AllowGLXWithComposite" "true"
    Option "RenderAccel" "true"
    Option "AGPFastWrite" "true"
    Option "EnablePageFlip" "true"

EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device   "Card0"
Monitor  "Monitor0"
DefaultColorDepth 24
SubSection "Display"
	Depth   1
	Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
	Depth   4
	Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
	Depth   8
	Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
	Depth   15
	Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
	Depth   16
	Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
	Depth   24
	Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
	Depth   32
	Modes "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection

#Section "DRI"
#	Mode 0666
#EndSection

Section "Extensions"
 Option "Composite" "Enable"
EndSection

 

97890811rw2.th.jpg 29208202lf7.th.jpg

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Απενεργοποίησε τελείως από το KDE ό,τι έχει σχέση με το πληκτρολόγιο. Ξετίκαρε δηλαδή το "Enable keyboard layouts". Αν εξακολουθεί να μη λειτουργεί, δοκίμασε να πατήσεις Shift + alt (πρώτα το Shift δηλαδή). Αν δουλέψει, τότε έχεις buggy xkeyboard-config και θα πρέπει να αφαιρέσεις τελείως τη γραμμή XkbVariant από το xorg.conf.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Καλησπέρα

 

Για να το διορθώσεις θα κάνεις το εξής:

 

Με έναν editor π.χ kwrite θα ανοίξεις το αρχείο :

 

.kde/share/config/kdeglobals

 

Θα πας στη γραμμή Switch to Next Keyboard Layout και θα αλλάξεις την τιμή της σε ALT+SHIFT_L

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

ακολούθησε ακριβώς αυτό που λέει ο ggeo1. To .kde είναι κρυφό αρχείο που βρίσκεται στο home σου.

 

είναι γνωστό ζήτημα στο kde αλλά είναι και από τα προβλήματα που διορθώνονται έυκολα

 

Hasodikis

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

εμενα γράφει Ctr+Alt+K

αλλα μπορω να κανω μια αλλαγη

δεν μπορω να επανελθω στο προηγουμενο layout

Δηλαδη γραφει

Swith to next keyboard laout αλλα δεν υπαρχει switch to previous -Το προσθεσα αλλα δεν κανει τιποτα-

 

Δουλευει ετσι

Switch to Next Keyboard Layout=Alt+X;Alt+Greek_chi

 

δηλαδη με alt+X ειμαι στο γαλλικο και alt+Χ περναω στο ελληνικό

αναμεσα στα 2 μου εβαλε ενα " ; "

 

To εκανα απο γραφικό περιβαλλον

Συντομευσεις πληκτρολογιου → κατω κατω εχει το πληκτρολογιο και απο κει το επιλεγεις και πατας απο κατω που λεει personalised

και ανοιγει ενα παραθυρακι με την συντομευση για αλλαγη layout και απο κατω λεει alternative εκει βαζεις πως θελεις να επανερχεσαι στο default layout

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
εμενα γράφει Ctr+Alt+K

αλλα μπορω να κανω μια αλλαγη

δεν μπορω να επανελθω στο προηγουμενο layout

Δηλαδη γραφει

Swith to next keyboard laout αλλα δεν υπαρχει switch to previous -Το προσθεσα αλλα δεν κανει τιποτα-

 

Και εγώ παλιότερα είχα ένα τέτοιο πρόβλημα. Το "Switch to next layout" αρκεί για να αλλάζεις γλώσσα αλλά το θέμα είναι ότι το Ctr+Alt+K (αγγλικό) σε μεταφέρει στα ελληνικά (στο next layout) αλλά μετά πατάς Ctr+Alt+K (ελληνικό) ενώ αυτό περιμένει αγγλικό K και τελικά δεν μπορεί να κάνει αλλαγή. Αν βάλεις Ctr+Alt+Space θα σου κάνει την δουλειά, γιατί το Space είναι κοινό κ στα ελληνικά κ στα αγγλικά.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

οκ γιαυτο τωρα που εβαλα alt + X λατινικό και σαν alternative Χ ελληνικό δουλεψε

 

καλα και ο τυπος για default δεν φτανει οτι εβαλε 3 πληκτρα εβαλε και γραμμα ! αφου οταν αλλαζεις γλωσσα δεν ειναι το ιδιο !

δεν μπορουσε να βαλει ενα alt shift απο την αρχη να τελειωνει η ολη φαση.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ευχαριστω παιδες, δουλεψε με τη μεθοδο apoikos.

Εχασα μονο το εικονιδιο της γλωσσας.

Δοκιμασα και τα υπολοιπα αλλα δεν ειδα να δουλευουν (δεν ξερω αν εκανα και τα απαραιτητα restart)

(Η αλλαγη στο xorg θελει restart, ενω σε αρχεια του kde μονο restart το desktop ?)

Ελπιζω να το διορθωσουν στην επομενη εκδοση του kde.

 

Κατι αλλο,

Option "XkbVariant" ",extended"

το , πριν το extended ειναι απαραιτητο?

 

+ η επιλογη nodeadkeys στο ιδιο πεδιο που χρησιμευει? Αποκτουν ολα τα πληκτρα καποια λειτουργεια? Ακομα και αυτα του ηχου,play, pause πχ ρυθμιζονται να κανουν κατι?

Αν ειναι να μπει θα γινει ετσι: Οption "XkbVariant" "nodeadkeys,extended" ε?

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Για να έχεις εικονίδιο γλώσσας, εγκατάστησε το kkbswitch. Το ίδιο πρόγραμμα σου δίνει και τη δυνατότητα να «θυμάται» το keyboard layout που έχεις σε κάθε παράθυρο που είναι ανοιχτό.

 

Το "," πριν από το extended είναι απαραίτητο. Στο XkbVariant βάζεις τα variants για τα layouts, όπως αυτά εμφανίζονται στο XkbLayout, δηλαδή το πρώτο πεδίο, πριν το κόμμα, είναι κενό και αντιστοιχεί στο variant του us, ενώ το 2ο που είναι extended, αντιστοιχεί στο el. Κάθε layout μπορεί να έχει μόνο ένα variant και το nodeadkeys απενεργοποιεί τα dead keys, δηλαδή τους τόνους ;-)

 

Τα του ήχου, απλά χρειάζεται να τα κάνεις map με το χέρι σε κάποιες τιμές. Δες π.χ. εδώ: http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Use_Multimedia_Keys

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
×
×
 • Δημιουργία νέου...