Προς το περιεχόμενο

Αρχειοθετημένο

Αυτό το θέμα έχει αρχειοθετηθεί και είναι κλειστό για περαιτέρω απαντήσεις.

StavrosD

SOS!!! RAID 0 EXT 3 ! Πως επανακτώ τα αρχεία μου;

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Γεια,

Είχα 2 δίσκους σε εξωτερικό case που έχει linux, και είχα βάλει 2 δίσκους σε raid 0 και για σύστημα αρχείων είχα επιλέξει EXT3.

 

Ο ένας δίσκος μάλλον έχει πρόβλημα και δεν τον βλέπει, αλλά στο PC φαίνεται κανονικά.

 

Ξέρει κάποιος να μου πει κάποια βασικά βήματα ώστε να κατεβάσω μια live διανομή , και να κάνω mount τους δίσκους ως raid 0;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δοκίμασε να ξεκινήσεις με το minimal installation cd του Gentoo (μπορείς να το κατεβάσεις από εδώ).

 

Δώσε:

># modprobe raid0

Αν δεν έχουν δημιουργηθεί αυτόματα device nodes (/dev/md*), φτιάξε μερικά να υπάρχουν:

 

># mknod /dev/md1 b 9 1
# mknod /dev/md2 b 9 2
# mknod /dev/md3 b 9 3
# mknod /dev/md4 b 9 4

 

και στη συνέχεια δοκίμασε να κάνεις assemble το array με τη mdadm. Π.χ. αν οι δίσκοι από τους οποίους αποτελείται είναι οι /dev/hda και /dev/hdb, δώσε:

 

># mdadm --assemble /dev/md0 /dev/hda /dev/hdb --verbose 

 

Αν όλα πάνε καλά, το ext3 filesystem θα είναι διαθέσιμο στο /dev/md0, και θα μπορείς να το κάνεις mount ή fsck:

 

># mount /dev/md0 /mnt/gentoo
ή
# fsck /dev/md0

 

Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Αν σε κάποιο σημείο δεν προχωρήσει όπως πρέπει, παράθεσε το μήνυμα λάθους, καθώς και τυχόν σχετικά μηνύματα από το kernel log (που μπορείς να δεις με την dmesg).

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δοκίμασε να ξεκινήσεις με το minimal installation cd του Gentoo (μπορείς να το κατεβάσεις από...

 

Γεια σου master!

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Πριν το δοκιμάσω, είπα μια τελευταία φορά να δοκιμάσω στο NAS και λειτούργησε.

Στο SMART δεν λέει pass, αλλά NONE (το ξανάτρεξα και διορθώθηκε σε pass).

 

Το report:

>Health Report(ide3) 
smartctl version 5.37 [arm-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen 
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/ 
 
=== START OF INFORMATION SECTION === 
Device Model: Hitachi HDT725050VLA380 
Serial Number: VFC401R41R43VC 
Firmware Version: V56OA7EA 
User Capacity: 500,107,862,016 bytes 
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] 
ATA Version is: 7 
ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1 
Local Time is: Wed Feb 9 07:53:27 2000 EET 
SMART support is: Available - device has SMART capability. 
SMART support is: Enabled 
 
=== START OF READ SMART DATA SECTION === 
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED 
 
General SMART Values: 
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity 
was never started. 
Auto Offline Data Collection: Disabled. 
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed 
without error or no self-test has ever  
been run. 
Total time to complete Offline  
data collection: (8389) seconds. 
Offline data collection 
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate. 
Auto Offline data collection on/off support. 
Suspend Offline collection upon new 
command. 
Offline surface scan supported. 
Self-test supported. 
No Conveyance Self-test supported. 
Selective Self-test supported. 
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering 
power-saving mode. 
Supports SMART auto save timer. 
Error logging capability: (0x01) Error logging supported. 
General Purpose Logging supported. 
Short self-test routine  
recommended polling time: ( 1) minutes. 
Extended self-test routine 
recommended polling time: ( 140) minutes. 
 
SMART Attributes Data Structure revision number: 16 
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: 
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0 
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0 
3 Spin_Up_Time 0x0007 073 073 024 Pre-fail Always - 598 (Average 
757) 
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 37 
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 5 
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0 
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 020 Pre-fail Offline - 0 
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 179 
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0 
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 37 
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 43 
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 43 
194 Temperature_Celsius 0x0002 222 222 000 Old_age Always - 27 (Lifetime 
Min/Max 19/61) 
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5 
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 96 
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0 
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 253 000 Old_age Always - 0 
 
SMART Error Log Version: 1 
ATA Error Count: 101 (device log contains only the most recent five errors) 
CR = Command Register [HEX] 
FR = Features Register [HEX] 
SC = Sector Count Register [HEX] 
SN = Sector Number Register [HEX] 
CL = Cylinder Low Register [HEX] 
CH = Cylinder High Register [HEX] 
DH = Device/Head Register [HEX] 
DC = Device Command Register [HEX] 
ER = Error register [HEX] 
ST = Status register [HEX] 
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as 
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, 
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days. 
 
Error 101 occurred at disk power-on lifetime: 165 hours (6 days + 21 hours) 
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. 
 
After command completion occurred, registers were: 
ER ST SC SN CL CH DH 
-- -- -- -- -- -- -- 
40 51 01 ed bb 15 e0 Error: UNC at LBA = 0x0015bbed = 1424365 
 
Commands leading to the command that caused the error were: 
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name 
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 
41 00 01 ed bb 15 e0 08 01:36:26.700 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 ec bb 15 e0 08 01:36:26.000 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 eb bb 15 e0 08 01:36:25.700 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 ea bb 15 e0 08 01:36:25.000 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 e9 bb 15 e0 08 01:36:24.700 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
 
Error 100 occurred at disk power-on lifetime: 165 hours (6 days + 21 hours) 
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. 
 
After command completion occurred, registers were: 
ER ST SC SN CL CH DH 
-- -- -- -- -- -- -- 
40 51 01 e0 bb 15 e0 Error: UNC at LBA = 0x0015bbe0 = 1424352 
 
Commands leading to the command that caused the error were: 
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name 
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 
41 00 01 e0 bb 15 e0 08 01:36:11.800 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 df bb 15 e0 08 01:36:09.500 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 de bb 15 e0 08 01:36:04.500 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 dd bb 15 e0 08 01:36:04.000 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 dc bb 15 e0 08 01:36:03.700 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
 
Error 99 occurred at disk power-on lifetime: 165 hours (6 days + 21 hours) 
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. 
 
After command completion occurred, registers were: 
ER ST SC SN CL CH DH 
-- -- -- -- -- -- -- 
40 51 01 de bb 15 e0 Error: UNC at LBA = 0x0015bbde = 1424350 
 
Commands leading to the command that caused the error were: 
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name 
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 
41 00 01 de bb 15 e0 08 01:36:04.500 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 dd bb 15 e0 08 01:36:04.000 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 dc bb 15 e0 08 01:36:03.700 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 db bb 15 e0 08 01:36:03.400 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 da bb 15 e0 08 01:36:03.100 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
 
Error 98 occurred at disk power-on lifetime: 165 hours (6 days + 21 hours) 
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. 
 
After command completion occurred, registers were: 
ER ST SC SN CL CH DH 
-- -- -- -- -- -- -- 
40 51 01 d3 bb 15 e0 Error: UNC at LBA = 0x0015bbd3 = 1424339 
 
Commands leading to the command that caused the error were: 
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name 
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 
41 00 01 d3 bb 15 e0 08 01:35:55.900 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 d2 bb 15 e0 08 01:35:55.600 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 d1 bb 15 e0 08 01:35:55.200 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 d0 bb 15 e0 08 01:35:54.000 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 cf bb 15 e0 08 01:35:49.000 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
 
Error 97 occurred at disk power-on lifetime: 165 hours (6 days + 21 hours) 
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle. 
 
After command completion occurred, registers were: 
ER ST SC SN CL CH DH 
-- -- -- -- -- -- -- 
40 51 01 cf bb 15 e0 Error: UNC at LBA = 0x0015bbcf = 1424335 
 
Commands leading to the command that caused the error were: 
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name 
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- 
41 00 01 cf bb 15 e0 08 01:35:49.000 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 ce bb 15 e0 08 01:35:46.900 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 cd bb 15 e0 08 01:35:41.800 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 cc bb 15 e0 08 01:35:36.800 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
41 00 01 cb bb 15 e0 08 01:35:31.800 READ VERIFY SECTOR(S) [OBS-5] 
 
SMART Self-test log structure revision number 1 
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t] 
 
 
SMART Selective self-test log data structure revision number 1 
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 
1 0 0 Not_testing 
2 0 0 Not_testing 
3 0 0 Not_testing 
4 0 0 Not_testing 
5 0 0 Not_testing 
Selective self-test flags (0x0): 
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. 
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay. 
 
 
 

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
×
×
  • Δημιουργία νέου...