Προς το περιεχόμενο

Our Linux Desktop Screenshots


NeonSync

Προτεινόμενες αναρτήσεις

Να και το δικό μου...απλό και λειτουργικό

 

th_desktop.jpg

 

Το plugin που σου εμφανίζει όλα τα στοιχεία δεξιά πως λέγεται? Να υποθέσω ότι είναι σαν να είναι στο background όλα ή σαν παράθυρο μπροστά?

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
 • Απαντήσεις 3,7k
 • Δημιουργία
 • Τελευταία απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοφιλή Μηνύματα

γιατι με ubuntu δε γ@μησε κανεις

Deepin!!  

Δημοσιευμένες Εικόνες

Το plugin που σου εμφανίζει όλα τα στοιχεία δεξιά πως λέγεται? Να υποθέσω ότι είναι σαν να είναι στο background όλα ή σαν παράθυρο μπροστά?

 

Απο οτι μπορώ να διακρίνω ειναι το conky ή αλλιώς θα είναι το torsmo.

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Να και το δικό μου. :-) :-) :-)

 

t1426975_Desktop.jpg

 

Θεός....

 

Να και το δικό μου:

 

snapshot5ox3.th.png

 

Mandriva 2007. To pc μου είναι πολύ παλιό και σέρνεται. Ελπίζω ότι θα πάρω ένα laptop πριν τα Χριστούγεννα και ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ να του εγκαταστήσω OpenSUSE.

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Να και το δικό μου. :-) :-) :-)

 

t1426975_Desktop.jpg

άπαιχτος

πολυ ψαρωτικόB)

 

Να και το δικό μου:

 

snapshot5ox3.th.png

 

Mandriva 2007. To pc μου είναι πολύ παλιό και σέρνεται. Ελπίζω ότι θα πάρω ένα laptop πριν τα Χριστούγεννα και ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ να του εγκαταστήσω OpenSUSE.

 

γιατι opensuse και οχι mandriva 2008 ! :-)

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Sorry αλλά μιας και αναφέρθηκε, πως βγάζω (προσωρινά) την default "taskbar" του ubuntu για να βλέπω μόνο το avant-window-navigator που θέλω; Ώστε να παίξω λίγο, να δω αν με βολεύει οπότε να αποφασίσω αν θα το κρατήσω.

Ευχαριστώ

 

δεξί κλικ στην taskbar,properties κ ενεργοποιησε το show hide buttons.

 

O PepeLePew χρησιμοποιει το conky.Οδηγίες εδώ

 

Το screenshot του firewalker που πήγε??

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

γιατι opensuse και οχι mandriva 2008 ! :-)

 

γιατί εφόσον μιλάμε για δύο εξίσου φοβερές διανομές οι οποίες είναι both rpm-based οπότε δε θα χω πρόβλημα αλλαγής και η μία έχει γενικά πολύγλωσση υποστήριξη σε διάφορα forum ενώ η άλλη κυρίως στα γαλλικά γτ να μη βάλω opensuse?

 

ΥΓ κι εγώ με mandriva μεγάλωσα. Εκεί τα έμαθα όλα. Οπότε σε καταλαβαίνω!

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

είναι σίγουρα conky αλλά θα ήθελα πολύ το conf plz:):):)

 

># set to yes if you want Conky to be forked in the background
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background no

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2

out_to_console no

# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 7x12
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 7x12
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*
#font -artwiz-snap-normal-r-normal-*-*-100-*-*-p-*-iso8859-1

# Use Xft?
use_xft yes

# Xft font when Xft is enabled
xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8

own_window_transparent no
#own_window_colour hotpink
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8

on_bottom yes

# mail spool
mail_spool $MAIL

# Update interval in seconds
update_interval 1
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar
own_window_type override

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 260 5
maximum_width 260

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text#Ventrix
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders no

# border margins
border_margin 1

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color white
default_outline_color white

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#minimum_size 10 10
gap_x 15
gap_y 70
alignment top_right
#alignment top_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text

# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer no

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# none, xmms, bmp, audacious, infopipe (default is none)
#xmms_player bmp
xmms
# boinc (seti) dir
# seti_dir /opt/seti

# Possible variables to be used:
#
#   Variable     Arguments         Description        
# acpiacadapter           ACPI ac adapter state.          
# acpifan              ACPI fan state              
# acpitemp             ACPI temperature.            
# adt746xcpu            CPU temperature from therm_adt746x    
# adt746xfan            Fan speed from therm_adt746x       
# battery      (num)      Remaining capasity in ACPI or APM    
#                  battery. ACPI battery number can be   
#                  given as argument (default is BAT0).   
# buffers              Amount of memory buffered        
# cached              Amount of memory cached         
# color       (color)     Change drawing color to color      
# cpu                CPU usage in percents          
# cpubar      (height)    Bar that shows CPU usage, height is   
#                  bar's height in pixels          
# downspeed     net       Download speed in kilobytes       
# downspeedf    net       Download speed in kilobytes with one   
#                  decimal                 
# exec       shell command  Executes a shell command and displays  
#                  the output in torsmo. warning: this   
#                  takes a lot more resources than other  
#                  variables. I'd recommend coding wanted  
#                  behaviour in C and posting a patch . 
# execi       interval, shell Same as exec but with specific interval. 
#          command     Interval can't be less than       
#                  update_interval in configuration.    
# fs_bar      (height), (fs) Bar that shows how much space is used on 
#                  a file system. height is the height in  
#                  pixels. fs is any file on that file   
#                  system.                 
# fs_free      (fs)      Free space on a file system available  
#                  for users.                
# fs_free_perc   (fs)      Free percentage of space on a file    
#                  system available for users.       
# fs_size      (fs)      File system size             
# fs_used      (fs)      File system used space          
# hr        (height)    Horizontal line, height is the height in 
#                  pixels                  
# i2c        (dev), type, n I2C sensor from sysfs (Linux 2.6). dev  
#                  may be omitted if you have only one I2C 
#                  device. type is either in (or vol)    
#                  meaning voltage, fan meaning fan or temp 
#                  meaning temperature. n is number of the 
#                  sensor. See /sys/bus/i2c/devices/ on   
#                  your local computer.           
# kernel              Kernel version              
# loadavg      (1), (2), (3)  System load average, 1 is for past 1   
#                  minute, 2 for past 5 minutes and 3 for  
#                  past 15 minutes.             
# machine              Machine, i686 for example        
# mails               Mail count in mail spool. You can use  
#                  program like fetchmail to get mails from 
#                  some server using your favourite     
#                  protocol. See also new_mails.      
# mem                Amount of memory in use         
# membar      (height)    Bar that shows amount of memory in use  
# memmax              Total amount of memory          
# memperc              Percentage of memory in use       
# new_mails             Unread mail count in mail spool.     
# nodename             Hostname                 
# outlinecolor   (color)     Change outline color           
# pre_exec     shell command  Executes a shell command one time before 
#                  torsmo displays anything and puts output 
#                  as text.                 
# processes             Total processes (sleeping and running)  
# running_processes         Running processes (not sleeping),    
#                  requires Linux 2.6            
# shadecolor    (color)     Change shading color           
# stippled_hr    (space),    Stippled (dashed) horizontal line    
#          (height)    
# swapbar      (height)    Bar that shows amount of swap in use   
# swap               Amount of swap in use          
# swapmax              Total amount of swap           
# swapperc             Percentage of swap in use        
# sysname              System name, Linux for example      
# time       (format)    Local time, see man strftime to get more 
#                  information about format         
# totaldown     net       Total download, overflows at 4 GB on   
#                  Linux with 32-bit arch and there doesn't 
#                  seem to be a way to know how many times 
#                  it has already done that before torsmo  
#                  has started.               
# totalup      net       Total upload, this one too, may overflow 
# updates              Number of updates (for debugging)    
# upspeed      net       Upload speed in kilobytes        
# upspeedf     net       Upload speed in kilobytes with one    
#                  decimal                 
# uptime              Uptime                  
# uptime_short           Uptime in a shorter format        
#
# seti_prog             [email protected] current progress
# seti_progbar   (height)    [email protected] current progress bar
# seti_credit            [email protected] total user credit


# variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
# allows characters right after the variable and must be used in network
# stuff because of an argument
#${font Dungeon:style=Bold:pixelsize=10}I can change the font as well
#${font Verdana:size=10}as many times as I choose
#${font Perry:size=10}Including UTF-8,
# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
#${font Grunge:size=12}${time %a %b %d}${alignr -25}${time %k:%M}

TEXT
${color #ffffff}Ventrix's Server
${color #ffffff}$sysname $kernel $machine - $nodename 

${color #ffffff}Uptime:${color lightgrey} $uptime ${color #ffffff} Load:${color lightgrey} $loadavg

${color #ffffff}${execi 1000 cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' | sed -e 's/model name.*: //'} ${color lightgrey}${freq_dyn}Mhz
${color #ffffff}Usage:${color #ffffff} ${color lightgrey}${cpu}% ${color #ffffff}${cpubar}
${color #ffffff}${cpugraph 000000 0077ff}
${color #ffffff}Proces:${color lightgrey} $processes ${color #ffffff}Run:${color lightgrey} $running_processes ${color #ffffff}CPU:${color lightgrey} ${i2c temp 2}C${color lightgrey} ${color #ffffff}MB:${color lightgrey} ${i2c temp 1}C

${color #ffffff}RAM:${color lightgrey} $mem/$memmax - $memperc% ${alignr}${color #ffffff}${membar 5,110}
${color #ffffff}SWP:${color lightgrey} $swap/$swapmax - $swapperc% ${alignr}${color #ffffff}${swapbar 5,110}

${color #ffffff}Hard Disks:
${color #ffffff} Root ${color lightgrey}${fs_used /}/${fs_size /}${alignr}${color #ffffff}${fs_bar 5,120 /}
${color #ffffff} Disk1 ${color lightgrey}${fs_used /media/disk1}/${fs_size /media/disk1}${alignr}${color #ffffff}${fs_bar 5,120 /media/disk1}
${color #ffffff} Disk2 ${color lightgrey}${fs_used /media/disk2}/${fs_size /media/disk2}${alignr}${color #ffffff}${fs_bar 5,120 /media/disk2}

${color #ffffff}CPU Usage     PID   CPU%  MEM%
${color lightgrey} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color #ffffff} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color #ffffff} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${color #ffffff}Mem Usage
${color lightgrey} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
${color #ffffff} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
${color #ffffff} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}

${color #ffffff}Network: ${color #ffffff}${addr eth0}

${color #ffffff}Down:${color #ffffff} ${downspeed eth0} k/s $alignr${color #ffffff} Up:${color lightgrey} ${upspeed eth0} k/s
${color #ffffff}${downspeedgraph eth0 27,120 000000 0077ff 180} $alignr${color #ffffff}${upspeedgraph eth0 27,120 000000 0077ff 25}
${color lightgrey}${totaldown eth0}      $alignr${color lightgrey}${totalup eth0}

${color #ffffff}Port(s)${alignr}#Connections
${color #ffffff}Inbound: ${color lightgrey}${tcp_portmon 1 32767 count} ${color #ffffff}Outbound: ${color lightgrey}${tcp_portmon 32768 61000 count}${alignr}${color #ffffff}Total: ${color lightgrey}${tcp_portmon 1 65535 count}

${color #ffffff}Inbound Connection ${alignr} Local Service/Port${color lightgrey}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 0}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 1}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 2}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 3}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 4}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 5}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 6} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 6}

 

ορίστε μετά απο λίγο ψάξιμο το δικό μου:)

 

1_4756a7ba056ca.jpg

1_4756a7c653b20.jpg

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Συγγνώμη που άργησα να απαντήσω, αλλά δεν βρήκα χρόνο. Conky χρησιμοποιώ, αλλά δεν έχω το conkyrc γιατί το έχω αλλάξει...Μόλις βρω λίγο χρόνο θα το ετοιμάσω...

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Βρε παιδιά τα desktop σας είναι πάρα πολύ ωραία θα ήθελα πολύ να φτιάξω ένα και εγώ!!!Αλλά για να το κάνω αυτό πρώτα πρέπει να μου εξήγησετε κάποια πράγματα!!! ξέρετε πως ενεργοποιώ το compiz από στο kubuntu??Εχω το gusty οπότε πρέπει να είναι εγκατεστήμενο έτσι δεν είναι?Μήπως το Kubuntu δεν έχει τέτοιο??Θα προσπαθήσω να περάσω και αυτό το conky από τον οδηγό που λέει κάπου παραπάνω!!Από εκεί και πέρα θα ψάξω να βρώ άλλα σετς από εικονίδια και τέτοια!!

Σε δουλειά να βρησκόμαστε δηλαδή!!!

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

 • Δημιουργία νέου...

Με την περιήγησή σας στο insomnia.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies που ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης.