Προς το περιεχόμενο

SSD OCZ και μειωμένη % διάρκεια ζωής


Προτεινόμενες αναρτήσεις

Καλησπερα παιδια,

 

Ενας φίλος μου μου ζήτησε βοηθεια, έχει έναν SSD εδω και ένα χρόνο αλλα έχει μειωθεί δραματικά το ποσοστό ζωής του συμφωνα με τα επίσημο διαγνωστικό πρόγραμμα της OCZ 

Ο φορητός είναι 7ετίας http://www.cnet.com/products/acer-aspire-5673wlmi-15-4-core-duo-t2400-win-xp-home-2-gb-ram-120-gb-hdd-series/specs/

Και ό δίσκος είναι ο εξής: http://www.storagereview.com/ocz_vector_150_ssd_review

 

 

Επικοινώνησε με την OCZ και τον κατηγόρησαν λέγοντας του ότι φταίει ο παλιός φορητός του και δεν δέχονται αντικατάσταση "The laptop you are using is quite old and does not support many of the features which allow to extend the lifespan of the solid state drives".

 

Ισχύει αυτό που λένε ή προσπαθούν να αποφύγουν την αντικατάσταση;

Ο φίλος μου αποφέυγει να πολλα writes, ότι αρχείο μεταφέρει πάει κατευθείαν στον εξωτερικό σκληρο ή σε έναν 1000ρι WD που είναι installed στο φορητό και αυτός.

 

 

Παρακάτω κάνω επικόλληση σε code mode το output απο το διαγνωστικό καθώς έχω επισυνάψει και ένα αρχείο "report.htm" - όποιος γνωρίζει και μπόρεί να μας πεί δυο πραματάκια θα είμουν υπόχρεος.

Ευχαριστώ.

  Note: All references are to ACS-2 Specification
  Legend: F/V/X  - Fixed/variable/undefined Content
      (O)/(M) - Mandatory/optional requirement


Word 00: (M) 0000h       General configuration
      F         0b        15 0 = ATA device
      X      0000000b       14:8 Retired
      F        00b       7:6 Obsolete
      X        000b       5:3 Retired
      V         0b        2 Response incomplete
      X         0b        1 Retired
               0b        0 Reserved

Word 01:   3fffh       Obsolete

Word 02: (O) c837h       Specific configuration

Word 03: (X) 0010h       Obsolete

Word 04: (X) 0000h 0000h    Retired

Word 06: (X) 003fh       Obsolete

Word 07:   0000h 0000h    Reserved for assignment by the CompactFlashTM Association

Word 09: (X) 0000h       Retired

Word 10: (M)          Serial number (20 ASCII characters)
      F  4f43h 5a2dh 3839h 3045h 4d35h 5a33h 3252h 304dh 3535h 4e42h
        OCZ-890EM5Z32R0M55NB
Word 20: X  0000h ffffh    Retired

Word 22: X  3000h       Obsolete

Word 23: (M)          Firmware revision (8 ASCII characters)
      F  312eh 3220h 2020h 2020h
        1.2   
Word 27: (M)          Model number (40 ASCII characters)
      F  4f43h 5a2dh 5645h 4354h 4f52h 3135h 3020h 2020h 2020h 2020h
        2020h 2020h 2020h 2020h 2020h 2020h 2020h 2020h 2020h 2020h
        OCZ-VECTOR150              
Word 47: (M) 8001h        
      F           15:8 80h
      F           7:0 00h   = Reserved
                   01h-FFh = Maximum number of logical sectors that shall be transferred per DRQ data block on READ/WRITE MULTIPLE commands

Word 48: (0) 0000h       Trusted Computing feature set options
      F             15 Shall be cleared to zero
      F             14 Shall be set to zero
                  13:1 Reserved for the Trusted Computing Group
      F              0 1=Trusted Computing feature set is supported

Word 49: (M) 2f00h       Capabilities
      F           15:14 Reserved for the IDENTIFY PACKET DEVICE command.
      F         1b        13 1 = Standby timer values as specified in this standard are supported
                    0 = Standby timer values shall be managed by the device
      F         0b        12 Reserved for the IDENTIFY PACKET DEVICE command.
      F         1b        11 1 = IORDY supported
                    0 = IORDY may be supported
      F         1b        10 1 = IORDY may be disabled
      F         1b         9 1 = LBA supported
      F         1b         8 1 = DMA supported
      X     00000000b        7:0 Retired

Word 50: (M) 4000       Capabilities
      F         0b        15 Shall be cleared to zero.
      F         1b        14 Shall be set to one.
      F   000000000000b       13:2 Reserved.
      X         0b          1 Obsolete
      F         0b          0 Shall be set to one to indicate a device specific Standby timer value

Word 51: X  0200h 0200h    Obsolete

Word 53: (M) 0007h
      F   0000000000000b       15:3 Reserved
      F         1b        2 1 = the fields reported in word 88 are valid
                    0 = the fields reported in word 88 are not valid
      F         1b        1 1 = the fields reported in words (70:64) are valid
                    0 = the fields reported in words (70:64) are not valid
      X         1b        0 Obsolete
               
Word 54:            Obsolete
      X  3fffh 0010h 003fh fc10h

Word 59: (M) 0101h
      F      0000000b       15:9 Reserved
      V         1b        8 1 = Multiple sector setting is valid
      V  01h       7:0 xxh = Current setting for number of logical sectors that shall be transferred per DRQ data block on READ/WRITE Multiple commands

Word 60: (M) 4bb0h 0df9h    Total number of user addressable logical sectors (DWord)

Word 62: X  0000h       Obsolete

Word 63: (M) 0007h       
      F       00000b       15-11 Reserved
      V         0b        10 1 = Multiword DMA mode 2 is selected
                    0 = Multiword DMA mode 2 is not selected
      V         0b         9 1 = Multiword DMA mode 1 is selected
                    0 = Multiword DMA mode 1 is not selected
      V         0b         8 1 = Multiword DMA mode 0 is selected
                    0 = Multiword DMA mode 0 is not selected
      F       00000b        7:3 Reserved
      F         1b         2 1 = Multiword DMA mode 2 and below are supported
      F         1b         1 1 = Multiword DMA mode 1 and below are supported
      F         1b         0 1 = Multiword DMA mode 0 is supported   

Word 64: (M) 0003h       
      F           15:8 Reserved
      F           7:0 PIO modes supported

Word 65: (M) 0078h       Minimum Multiword DMA transfer cycle time per word
      F           15:0 Cycle time in nanoseconds

Word 66: (M) 0078h       Manufacturer's recommended Multiword DMA cycle time
      F           15:0 Cycle time in nanoseconds

Word 67: (M) 0078h       Minimum PIO transfer cycle time without flow control
      F           15:0 Cycle time in nanoseconds

Word 68: (M) 0078h       Minimum PIO transfer cycle time with IORDY flow control
      F           15:0 Cycle time in nanoseconds

Word 69: (O) 0000h       Additional Supported
      F         0b        15 1 = CFast Specification Support
      F         0b        14 1 = Deterministic read after TRIM is supported
      F         0b        13 1 = Long Physical Sector Alignment Error Reporting Control is supported
      F         0b        12 1 = DEVICE CONFIGURATION IDENTIFY DMA and 
                     DEVICE CONFIGURATION SET DMA are supported
      F         0b        11 1 = READ BUFFER DMA is supported
      F         0b        10 1 = WRITE BUFFER DMA is supported
      F         0b        9 1 = SET MAX SET PASSWORD DMA and
                     SET MAX UNLOCK DMA are supported
      F         0b        8 1 = DOWNLOAD MICROCODE DMA is supported
      F     00000000b       7:0 Reserved

Word 70: X  0000h       Reserved

Word 71:            Reserved for IDENTIFY PACKET DEVICE command.
        0000h 0000h 0000h 0000h

Word 75: (O) 001fh       Queue depth 
          00000000000b       15:5 Reserved
      F       11111b       4:0 Maximum queue depth - 1

Word 76: (O) 030eh       Serial ATA capabilities
              000b       15:13 Reserved
      F         0b        12 Supports Native Command Queuing priority information
      F         0b        11 Supports Unload while NCQ commands outstanding
      F         0b        10 Supports Phy event counters
      F         1b         9 Supports receipt of host initiated power management requests
      F         1b         8 Supports native command queuing
             0000b        7:4 Reserved for Serial ATA
      F         1b         3 1 = Supports Serial ATA Gen-3 speed (6.0Gbps)
      F         1b         2 1 = Supports Serial ATA Gen-2 speed (3.0Gbps)
      F         1b         1 1 = Supports Serial ATA Gen-1 speed (1.5Gbps)
      F         0b         0 Shall be cleared to zero

Word 77:   0002h       Reserved for Serial ATA future definition

Word 78: (O) 0044h       Serial ATA features supported
           000000000b       15:7 Reserved
      F         1b        6 1 = supports software settings preservation
      F         0b        5 1 = supports Asynchronous notification
      F         0b        4 1 = supports in-order data delivery
      F         0b        3 1 = supports dev initiate interface power management
      F         1b        2 1 = supports DMA Setup Auto-Activate optimization
      F         0b        1 1 = supports non-zero buffer offsets in DMA Setup FIS
      F         0b        0 Reserved (set to 0) 

Word 79: (0) 0040h       Serial ATA features enabled
           000000000b       15:7 Reserved
      V         1b        6 1 = software settings preservation enabled
      V         0b        5 1 = Asynchronous notification enabled
      V         0b        4 1 = in-order data delivery enabled
      V         0b        3 1 = device initiating interface power management enabled
      V         0b        2 1 = DMA Setup Auto-Activate optimization enabled
      V         0b        1 1 = non-zero buffer offsets in DMA Setup FIS enabled
      F         0b        0 Reserved (set to 0) 

Word 80: (M) 01e0h       Major version number
                 0000h or FFFFh = device does not report version
            0000000b       15:9 Reserved
      F         1b        8 1 = supports ATA8-ACS
      F         1b        7 1 = supports ATA/ATAPI-7
      F         1b        6 1 = supports ATA/ATAPI-6
      F         1b        5 1 = supports ATA/ATAPI-5
      F         0b        4 1 = supports ATA/ATAPI-4
      X         0b        3 Obsolete
      X         0b        2 Obsolete
      X         0b        1 Obsolete
               0b        0 Reserved

Word 81: (M) 0000h       Minor revision number
     F            0000h or FFFFh = device does not report version
     F            0001h-000Ch = Obsolete
     F            000Dh = ATA/ATAPI-4 X3T13 1153D revision 6
     F            000Eh = ATA/ATAPI-4 T13 1153D revision 13
     F            000Fh = ATA/ATAPI-4 X3T13 1153D revision 7
     F            0010h = ATA/ATAPI-4 T13 1153D revision 18
     F            0011h = ATA/ATAPI-4 T13 1153D revision 15
     F            0012h = ATA/ATAPI-4 published ANSI NCITS 317-1998
     F            0013h = ATA/ATAPI-5 T13 1321D revision 3
     F            0014h = ATA/ATAPI-4 T13 1153D revision 14
     F            0015h = ATA/ATAPI-5 T13 1321D revision 1
     F            0016h = ATA/ATAPI-5 published ANSI NCITS 340-2000
     F            0017h = ATA/ATAPI-4 T13 1153D revision 17
     F            0018h = ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 0
     F            0019h = ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 3a
     F            001Ah = ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 1
     F            001Bh = ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 2
     F            001Ch = ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 1
                 001Dh Reserved
     F            001Eh = ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 0
     F            001Fh-0020h = Reserved
     F            0021h = ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 4a
     F            0022h = ATA/ATAPI-6 published, ANSI INCITS 361-2002
     F            0023h-FFFFh Reserved

Word 82: (M) 346bh       Commands and feature sets supported
      X         0b        15 Obsolete
      F         0b        14 1 = NOP command supported
      F         1b        13 1 = READ BUFFER command supported
      F         1b        12 1 = WRITE BUFFER command supported
      X         0b        11 Obsolete
      F         1b        10 1 = Host Protected Area feature set supported
      F         0b        9 1 = DEVICE RESET command supported
      F         0b        8 1 = SERVICE interrupt supported
      F         0b        7 1 = release interrupt supported
      F         1b        6 1 = look-ahead supported
      F         1b        5 1 = write cache supported
      F         0b        4 Shall be cleared to zero to indicate that the PACKET feature set is not 
                   supported
      F         1b        3 1 = mandatory Power Management feature set supported
      F         0b        2 Obsolete
      F         1b        1 1 = Security Mode feature set supported
      F         1b        0 1 = SMART feature set supported

Word 83: (M) 7d01h       Commands and feature sets supported
      F         0b        15 Shall be cleared to zero
      F         1b        14 Shall be set to one
      F         1b        13 1 = FLUSH CACHE EXT command supported
      F         1b        12 1 = mandatory FLUSH CACHE command supported
      F         1b        11 1 = Device Configuration Overlay feature set supported
      F         1b        10 1 = 48-bit Address feature set supported
      F         0b        9 1 = Automatic Acoustic Management feature set supported
      F         1b        8 1 = SET MAX security extension supported
      F         0b        7 See Address Offset Reserved Area Boot NCITS TR27:2001
      F         0b        6 1 = SET FEATURES subcommand required to spin-up after power-up
      F         0b        5 1 = Power-Up In Standby features set supported
      X         0b        4 Obsolete
      F         0b        3 1 = Advanced Power Management feature set supported
      F         0b        2 1 = CFA feature set supported
      F         0b        1 1 = READ/WRITE DMA QUEUED supported
      F         1b        0 1 = DOWNLOAD MICROCODE command supported

Word 84: (M) 4122h       Commands and feature sets supported
      F         0b        15 Shall be cleared to zero
      F         1b        14 Shall be set to one
      F         0b        13 1 = IDLE IMMEDIATE with UNLOAD FEATURE supported
      F         0b        12 Reserved for technical report INCITS TR-37-2004 (TLC)
      F         0b        11 Reserved for technical report INCITS TR-37-2004 (TLC)
      X        00b       10:9 1 = Obsolete
      F         1b        8 1 = 64-bit Word wide name supported
      F         0b        7 1 = WRITE DMA QUEUEDFUA EXT command supported
      F         0b        6 1 = WRITE DMA FUA EXT and WRITE MULTI FUA EXT commands supported
      F         1b        5 1 = General Purpose Logging feature set supported
      F         0b        4 1 = Streaming feature set supported
      F         0b        3 1 = Media Card Pass Through Command feature set supported
      F         0b        2 1 = Media serial number supported
      F         1b        1 1 = SMART self-test supported
      F         0b        0 1 = SMART error logging supported

Word 85: (M) 3469h       Commands and feature sets supported or enabled
      X         0b        15 Obsolete
      F         0b        14 1 = NOP command supported
      F         1b        13 1 = READ BUFFER command supported
      F         1b        12 1 = WRITE BUFFER command supported
      X         0b        11 Obsolete
      V         1b        10 1 = Host Protected Area feature set enabled
      F         0b        9 1 = DEVICE RESET command supported
      V         0b        8 1 = SERVICE interrupt enabled
      V         0b        7 1 = release interrupt enabled
      V         1b        6 1 = look-ahead enabled
      V         1b        5 1 = write cache enabled
      F         0b        4 Shall be cleared to zero to indicate that the PACKET feature set is not supported.
      F         1b        3 1 = Power Management feature set enabled
      X         0b        2 Obsolete
      V         0b        1 1 = Security Mode feature set enabled
      V         1b        0 1 = SMART feature set enabled

Word 86: (M) bc01h       Commands and feature sets supported or enabled
      F         1b        15 1 = Words 120-119 are valid
               0b        14 1 = Reserved
      F         1b        13 1 = FLUSH CACHE EXT command supported
      F         1b        12 1 = FLUSH CACHE command supported
      F         1b        11 1 = DCO feature set is supported
      F         1b        10 1 = 48-bit Address features set supported
      V         0b        9 1 = Automatic Acoustic Management feature set enabled
      V         0b        8 1 = SET MAX security enabled by SET MAX SET PASSWORD
               0b        7 Reserved for address Offset Reserved Area Boot,INCITS TR27:2001
      F         0b        6 1 = SET FEATURES subcommand required to spin-up after power-up
      V         0b        5 1 = Power-Up In Standby features set enabled
      X         0b        4 Obsolete
      V         0b        3 1 = Advanced Power Management feature set enabled
      F         0b        2 1 = CFA feature set supported
      F         0b        1 1 = READ/WRITE DMA QUEUED command supported
      F         1b        0 1 = DOWNLOAD MICROCODE command supported

Word 87: (M) 4122h       Commands and feature sets supported or enabled
      F         0b        15 Shall be cleared to zero
      F         0b        14 Shall be set to one
      F         0b        13 1 = IDLE IMMEDIATE with UNLOAD FEATURE supported
               0b        12 Reserved for technical report- INCITS tr-37-2004 (TLC)
               0b        11 Reserved for technical report- INCITS TR-37-2004 (TLC)
      X        00b       10:9 Obsolete
      F         1b        8 1 = 64 bit Word wide name supported
      F         0b        7 1 = WRITE DMA QUEUED FUA EXT command supported
      F         0b        6 1 = WRITE DMA FUA EXT and WRITE MULTI FUA EXT commands
                    supported
      F         1b        5 1 = General Purpose Logging feature set supported
      X         0b        4 Obsolete
      V         0b        3 1 = Media Card Pass Through Command feature set supported
      V         0b        2 1 = Media serial number is valid
      F         1b        1 1 = SMART self-test supported
      F         0b        0 1 = SMART error logging supported

Word 88: (O) 407fh       Ultra DMA modes 
               0b        15 Reserved
      V         1b        14 1 = Ultra DMA mode 6 is selected
                   0 = Ultra DMA mode 6 is not selected 
      V         0b        13 1 = Ultra DMA mode 5 is selected
                   0 = Ultra DMA mode 5 is not selected 
      V         0b        12 1 = Ultra DMA mode 4 is selected
                   0 = Ultra DMA mode 4 is not selected 
      V         0b        11 1 = Ultra DMA mode 3 is selected
                   0 = Ultra DMA mode 3 is not selected 
      V         0b        10 1 = Ultra DMA mode 2 is selected
                   0 = Ultra DMA mode 2 is not selected 
      V         0b        9 1 = Ultra DMA mode 1 is selected
                   0 = Ultra DMA mode 1 is not selected 
      V         0b        8 1 = Ultra DMA mode 0 is selected
                   0 = Ultra DMA mode 0 is not selected 
               0b        7 Reserved
      F         1b        6 1 = Ultra DMA mode 6 and below are supported
      F         1b        5 1 = Ultra DMA mode 5 and below are supported
      F         1b        4 1 = Ultra DMA mode 4 and below are supported
      F         1b        3 1 = Ultra DMA mode 3 and below are supported
      F         1b        2 1 = Ultra DMA mode 2 and below are supported
      F         1b        1 1 = Ultra DMA mode 1 and below are supported
      F         1b        0 1 = Ultra DMA mode 0 is supported

Word 89: (O) 0000h       Time required for security erase unit completion
        00h       15:8 Reserved
      F  00h       7:0 Time required for Normal Erase mode SECURITY ERASE UNIT command

Word 90: (O) 0000h       Time required for Enhanced security erase completion
        00h       15:8 Reserved
      F  00h       7:0 Time required for Enhanced Erase mode SECURITY ERASE UNIT command

Word 91: (O) 0000h       Current APM level value (Advanced Power Management)

Word 92: (O) fffeh       Master Password Identifier

Word 93: (M) 0000h       Hardware reset result. The contents of bits (12-0) of this world shall change only during the execution of a hardware reset (7.18.7.47)
      F         0b        15 Shall be cleared to zero.
      F         0b        14 Shall be set to one.
      V         0b        13 1 = dev detected CBLID- above ViHB
                   0 = dev detected CBLID- below ViL
      V       00000b       12:8 Device 1 HW reset result. Device 0 shall clear these bits to 0.
                   Device 1 shall set these bits as follows: 
                    12 Reserved.
                    11 0 = Device 1 did not assert PDIAG-.
                      1 = Device 1 asserted PDIAG-.
      V        00b       10:9 These bits indicate how Dev 1 determined device number:
                   00 = Reserved.
                   01 = a jumper was used.
                   10 = the CSEL signal was used.
                   11 = some other method was used or the method is unknown
               0b        8 Shall be set to one.
                 7:0 Device 0 hardware reset result. Device 1 shall clear these bits to 0.
                   Device 0 shall set these bits as follows:
               0b          7 Reserved.
      F         0b          6 0 = Device 0 not respond when Device 1 is selected.
                     1 = Device 0 responds when Device 1 is selected.
      V         0b          5 0 = Device 0 did not detect assertion of DASP-.
                     1 = Device 0 detected assertion of DASP-.
      V         0b          4 0 = Device 0 did not detect assertion of PDIAG-.
                     1 = Device 0 detected assertion of PDIAG-.
      V         0b          3 0 = Device 0 failed diagnostics.
                     1 = Device 0 passed diagnostics.
      V        00b         2:1 These bits indicate how Device 0 determined device number:
                     00 = Reserved.
                     01 = a jumper was used.
                     10 = the CSEL signal was used.
                     11 = some other method was used or the method unknown.
      F         0b          0 Shall be set to one.

Word 94: (O) 0000h       Current AAM value (see 7.18.7.48)
      F  00h       15:8 Vendor's recommended acoustic management value.
      V  00h       7:0 Current automatic acoustic management value.

Word 95: (O) 0000h       Stream Minimum Request Size

Word 96: (O) 0000h       Streaming Transfer Time - DMA

Word 97: (O) 0000h       Streaming Access Latency - DMA and PIO

Word 98: (O) 0000h 0000h    Streaming Performance Granularity (DWord)

Word 100: (O)          Total Number of User Addressable Logical Sectors for 48-bit commands (QWord)
      V  4bb0h 0df9h 0000h 0000h

Word 104: (O) 0000h       Streaming Transfer Time - PIO (see 7.18.7.54)

Word 105:   0000h       Reserved

Word 106: (O) 4000h       Physical sector size / Logical Sector Size 
      F         0b        15 Shall be cleared to zero
      F         1b        14 Shall be set to one
      F         0b        13 1 = Device has multiple logical sectors per physical sector.
      F         0b        12 1 = Device Logical Sector Longer than 256 Words
           00000000b       11:4 Reserved
      F       0000b       3:0 2^x logical sectors per physical sector

Word 107: (O) 0000h       Inter-seek delay for ISO-7779 standard acoustic testing in microseconds

Word 108: (M)          World wide name
      F  e8-3fffffffa-97 63dffffffffe3646       IeeeOUI-UniqueID
Word 112: (O)          Reserved for 128 bit world wide name extension to 128 bits
        0000h 0000h 0000h 0000h

Word 116: (O) 0000h       Reserved for INCITS TR-37-2004

Word 117: (O) 0000h 0000h    Logical sector size (DWord) (see 7.18.7.61)

Word 119: (M) 4010h       Commands and feature sets supported (Continued from words 82..84)
      F         0b        15 Shall be cleared to zero
      F         1b        14 Shall be set to one
           00000000b       13:6 Reserved
      F         0b        5 1 = The Free-fall Control feature set is supported
      F         1b        4 1 = The DOWNLOAD MICROCODE command with mode 3 is supported
      F         0b        3 1 = The READ LOG DMA EXT and WRITE LOG DMA EXT commands are supported
      F         0b        2 1 = The WRITE UNCORRECTABLE EXT command is supported
      F         0b        1 1 = The Write-Read-Verify feature set is supported
               0b        0   Reserved for DDT

Word 120: (M) 4010h       Commands and feature sets supported or enabled (Continued from words 85..87)
      F         0b        15 Shall be cleared to zero
      F         1b        14 Shall be set to one
           00000000b       13:7 Reserved
      V         0b        6 1 = Extended Status Reporting feature set is supported
      V         0b        5 1 = The Free-fall Control feature set is enabled
      F         1b        4 1 = The DOWNLOAD MICROCODE command with mode 3 is supported
      F         0b        3 1 = The READ LOG DMA EXT and WRITE LOG DMA EXT commands are supported
      F         0b        2 1 = The WRITE UNCORRECTABLE EXT command is supported
      V         0b        1 1 = The Write-Read-Verify feature set is enabled
               0b        0 Reserved for DDT

Word 121:            Reserved for expanded supported and enable settings
        0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h

Word 127:   0000h       Obsolete

Word 128: (O) 0009h       Security status
            0000000b       15:9 Reserved
      V         0b        8 Master Password Capability 0 = High, 1 = Maximum
              00b       7:6 Reserved
      F         0b        5 1 = Enhanced security erase supported
      V         0b        4 1 = Security count expired
      V         1b        3 1 = Security frozen
      V         0b        2 1 = Security locked
      V         0b        1 1 = Security enabled
      F         1b        0 1 = Security supported

Word 129:            Vendor specific
        5448h 3538h 5445h 4737h 4444h 4a42h 4134h 435fh
        3531h 324dh 425fh 3078h 3030h 3030h 3030h 3030h
        3030h 3030h 4646h 4646h 5f56h 5452h 3135h 305fh
        4246h 3320h 2020h 2020h 2020h 2020h 2020h

Word 160: (O) 0000h       CFA power mode (see 7.18.7.68)
      F         0b        15 Word 160 supported
               0b        14 Reserved
      F         0b        13 CFA power mode 1 is required for one or more commands 
                   implemented by the device
      V         0b        12 CFA power mode 1 disabled
      F   000000000000b       11:0 Maximum current in ma

Word 161:            Reserved for the CompactFlashTM Association
        0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h

Word 168: (O) 0000h       See 7.18.7.70
         000000000000b       15:4 Reserved
      F       0000b       3:0 Device Nomimal Form Factor

Word 169: (O) 0001h       DATA SET MANAGEMENT is supported (see 7.18.7.71)
        000000000000000b       15:1 Reserved
      F         1b        0 1 = th Trim bit in the DATA SET MANAGEMENT is supported

Word 170: (O)          Addtional Product Identify (ATA String) (see 7.18.7.72)
        0000h 0000h 0000h 0000h
        
Word 174:   0000h 0000h    Reserved

Word 176: (O)          Current media serial number (60 ASCII characters)
        0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h
        0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h
        0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h
        0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h
        

Word 206: (O) 0000h       SCT Command Transport
      X       0000b      15:12 Vender Specific
            000000b       11:6 Reserved
      F         0b        5 SCT Command Transport Data Tables support
      F         0b        4 SCT Command Transport Features Control supported          
      F         0b        3 SCT Command Transport Error Recovery control supported
      F         0b        2 SCT Command Transport Write Same supported
      F         0b        1 SCT Command Transport Long Sector Access supported
      F         0b        0 SCT Command Transport supported

Word 207:   0000h 0000h    Reserved for CE-ATA

Word 209: (O) 0000h       Alignment of logical blocks within a larger physical block
               0b        15 Shall be cleared to zero
               0b        14 Shall be set to one
        00000000000000b       13:0 Logical sector offset within the first physical sector where the first logical sector is placed

Word 210: (O) 0000h 0000h    Write-Read-Verify Sector Count Mode 3 Only (DWord)

Word 212: (O) 0000h 0000h    Write-Read-Verify Sector Count Mode 2 Only (DWord)

Word 214: (O) 0000h       NV Cache Capabilities
      F       0000b      15:12 NV Cache feature set version
      F       0000b       11:8 NV Cache Power Mode feature set version
              000b       7:5 Reserved
      V         0b        4 1 = NV Cache feature set enabled
              00b       3:2 Reserved
      V         0b        1 1 = NV Cache Power Mode feature set enabled
      F         0b        0 1 = NV Cache Power Mode feature set supported

Word 215: (O) 0000h       NV Cache Size in Logical Blocks (DWord)

Word 217: (M) 0001h       Nominal media rotation rate

Word 218:   0000h       Reserved

Word 219: (O) 0000h       NV Cache Options
                 15:8 Reserved
      F  00h       7:0 Device Estimated Time to Spin Up in Seconds

Word 220: (O) 0000h        See 7.18.7.84
                 15:8 Reserved
      V  00h       7:0 Write-Read-Verify feature set current mode

Word 221:   0000h       Reserved

Word 222: (M) 107fh       Transport Major revision number. 0000h or FFFFh = device does not report version
      F       0001b      15:12 Transport Type - 0 = Parallel, 1 = Serial, 2-Fh = Reserved
           00000111b       11:4 Reserved              Reserved
      F         1b        3 Reserved              SATA Rev 2.5
      F         1b        2 Reserved              SATA II: Extensions
      F         1b        1 ATA/ATAPI-7            SATA 1.0a
      F         1b        0 ATA8-APT              ATA8-AST

Word 223: (M) 0000h       Transport Minor revision number
               
Word 224:            Reserved for CE-ATA
        0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h
        0000h 0000h

Word 234: (O) 0080h       Minimum number of 512 byte units per DOWNLOAD MICROCODE command mode 03h

Word 235: (O) 8000h       Maximum number of 512 byte units per DOWNLOAD MICROCODE command mode 03h

Word 236:            Reserved
        0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h
        0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h 0000h
        0000h 0000h 0000h

Word 255: (M) 0ba5h       Integrity word
        0bh       15:8 Checksum
        a5h       7:0 Signature

report.htm

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

όχι δεν ισχύει αυτο .Θα μπορούσε να βγεί εκτος εγγύησης (στους intel τουλαχιστον ) απο τα πολλα writes.

Δεν υπαρχει ότι το μηχάνημα σας ειναι παλιο οποτε δεν σας καλύπτουμε .....

Και εγώ έχω ssd σε μηχάνημα  8αετιας (με core 2 duo ). έχω εναν intel ssd 3 χρόνια και ακόμα είναι στο 100%. 

Να τον πάει στο κατάστημα που τον αγόρασε . δεν χρειάζετε να αναφέρει ότι τον είχε σε παλιό μηχάνημα .θα περάσει χωρίς πρόβλημα η αντικατάσταση ...

Δεν ξερω βεβαια αν πρέπει να βγεί εντελώς άχρηστος για να το περάσουν στην εγγυηση. αλλα όπως και να έχει είναι καλυμμένος ..  Το κράξιμο τους το θέλουν πάντως 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μια χαρά ισχύει αν το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν υποστηρίζει achi και κατεπεκταση trim.

 

 

Χωρίς trim πέφτει ή απόδοση του σκληρού με το καιρό. Με ενα φορμάτ θα στρώσει.

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Μια χαρά ισχύει αν το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν υποστηρίζει achi και κατεπεκταση trim.

 

 

Χωρίς trim πέφτει ή απόδοση του σκληρού με το καιρό. Με ενα φορμάτ θα στρώσει.

μα δεν μιλάμε για την απόδοση μην τα μπερδεύεις  . μιλάμε για το health status .Αν δεν έχει κάνει πολλές εγραφές γιατί να πέσει ?σιγά τις εγραφές που κάνουν απο μόνα τους τα windows. Οπότε μιλάμε για ελαττωματικό hardware.

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Το life στους ssd έτσι μειώνεται αν δεν έχει trim ενεργοποίημενο

μου έκανε εντύπωση  αυτο που είπες και το έψαξα . 

Διάβασα αυτο 

You keep talking performance, I agree, trim marks dirty write open space to clean, but as the article states above. It does nothing for wear leveling or wearing out the disk.

http://www.dpreview.com/forums/post/36828514

 

 

Αλλα και πάλι αν είναι όντως 7ετίας  νομίζω υποστιρίζει trim

 

βεβαια βλεπω να  έχει  :

 • Microsoft Windows XP Home Edition

αν είχε xp τοτε δεν υποστηρίζετε έτσι και αλλιως 

 

 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δεν σου είπα εγώ ότι χωρίς trim έχεις wear στον δίσκο.

ε ρε φιλε δες τον τιτλο του θεματος ! "SSD OCZ και μειωμένη % διάρκεια ζωής" για wear level λεει το παιδι
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ευχαριστώ για της απαντήσεις παιδια, ο φίλος μου είχε βάλει win7 πέρυσι μάζί με τον νέο αυτό δίσκο, οπότε από την αρχή της ζώής του ο δίσκος είχε πάνω win7.

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ευχαριστώ για της απαντήσεις παιδια, ο φίλος μου είχε βάλει win7 πέρυσι μάζί με τον νέο αυτό δίσκο, οπότε από την αρχή της ζώής του ο δίσκος είχε πάνω win7.

ποσο % έχει παει η υγεια του ?
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

ε τα βασικά ας τα έχει στον σκληρό.απο που είναι αγορασμένος ? 5 χρονια εγγυηση εχει βλεπω .
οπότε είναι καλυμμένος . δεν εχει σχέση ότι ηταν σε πιο παλιό μηχάνημα . η εγγυηση είναι εγγυηση

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Καλημέρα σε όλους! 

 

Μια χαρά ισχύει αν το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν υποστηρίζει achi και κατεπεκταση trim.


Χωρίς trim πέφτει ή απόδοση του σκληρού με το καιρό. Με ενα φορμάτ θα στρώσει.

 

Φίλε WalkerSW, τι εννοείς όταν λες ότι με ένα φορματ θα στρώσει; Τίθεται θέμα software δηλαδή; Χρησιμοποιώ δύο προγράμματα παρακολούθησης του δίκσκου, το επίσημο της εταιρίας και το hard disk sentinel. Και στα βλέπω το ίδιο ακριβός πρόβλημα. 

 

 

 

ε τα βασικά ας τα έχει στον σκληρό.απο που είναι αγορασμένος ? 5 χρονια εγγυηση εχει βλεπω .
οπότε είναι καλυμμένος . δεν εχει σχέση ότι ηταν σε πιο παλιό μηχάνημα . η εγγυηση είναι εγγυηση

 

Φίλε Chief90, ναι ο δίσκος έχει 5 χρόνια εγγύηγη και αγοράστηκε από κατάστημα του εξωτερικού. Το health έχει φτάσει στο 86% (όπως ανέφεραι και ο heavyaris). Και συνήθως χάνει 1% κάθε μήνα. Ο δίσκος δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ για μεταφορά μεγάλου όγκου δεδομένων, μόνο τα windows και προγράμματα περιέχει. Μια φορά μόνο μεταφέρθηκαν περίπου 20GB. Και πάλι όμως δεν πέρασε το επιτρεπτό όριο της εταιρίας όσο αφορά τη μέγιστη μεταφορά δεδομένων σε μια ημέρα. 

 

 

Οσο αφορά τα backups σύμφωνα με το πρόγραμμα "hard disk sentinel" το status του δίσκου λέει:

 

"The status of the solid state disk is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found. 

 The TRIM feature of the SSD is supported and enabled for optimal performance.
 The health is determined by SSD specific S.M.A.R.T. attribute(s):  #233 Remaining Drive Life
 

 No actions needed." 

 

 

Σε επικοινωνία με την επίσημη εταιρία και όχι το κατάστημα αγοράς τα μηνύματα με το support team μεταξύ άλλων ήταν:

 

Ερωτήματα/απορίες:

1ο email: Ενδιαφέρον από την μεριά τους που αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα με προϊόν τους -  περισσότερες πληροφορίες.

2o email: Στέλνω χαρακτηριστικά του λαπτοπ - Σφάλμα δικό μου γιατι το λαπτοπ είναι παλιό - Προσπάθεια να αποποιηθούν τις ευθύνες.

3ο email: Τους στέλνω ένα περιποιημένο mail μιας και απο τον πρώτο μήνα αγοράς είδα το καινούργιο μου δίσκο να χάνει health. Και η απάντηση τους ήταν μεταξύ άλλων "Rest assured that if this SSD will fail within it’s warranty period – we will replace it."

 

- Πρέπει δηλαδή να περιμένω να "χτυπήσει" ο δίσκος για να μου τον αλλάξουν; 

- Παρακαλώ πολύ πια είναι η γνώμη σας για τα επόμενα βήματα; 

 

 

Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και οποιαδήποτε συμβουλή καλοδεχούμενη :) 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

οπως εχει αναφερθει και αλλες φορές μην βλέπεις τo health του ssd με το hdsentinel παρα μόνο με το tool απο την ocz.

Ναι η τελευταια απαντηση ειναι λογικη .οτι οταν fail θα στον αλλάξουμε .γιατι 85% ειναι καλα ακόμα .εχεις 5 χρονια εγγυηση οποτε εισαι καλυμμένος.

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

οπως εχει αναφερθει και αλλες φορές μην βλέπεις τo health του ssd με το hdsentinel παρα μόνο με το tool απο την ocz.

Ναι η τελευταια απαντηση ειναι λογικη .οτι οταν fail θα στον αλλάξουμε .γιατι 85% ειναι καλα ακόμα .εχεις 5 χρονια εγγυηση οποτε εισαι καλυμμένος.

 

Άρα, περιμένω μέχρι να τα παίξει εντελώς; 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
 • Δημιουργία νέου...

Με την περιήγησή σας στο insomnia.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies που ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης.