Προς το περιεχόμενο
Συνδεθείτε  
esofron

Ubuntu 16.04 slow boot & errors in dmesg

Προτεινόμενες αναρτήσεις

 Από χθές αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει.

Έχω εγκατεστημένα ubuntu 16.04.

 

Συγκεκριμένα, την Κυριακή έκλεισα το pc από το power, ουσιαστικά δεν έκανε σωστό shutdown.

χθες που άνοιξα τον υπολογιστή άρχισα να έχω θέματα με αργό boot.

Στο dmesg παρατήρησα τα παρακάτω.

 

[    0.795108] ata1: SATA max UDMA/133 abar [email protected] port 0xdf04b100 irq 123
[    1.112543] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.127404] ata1.00: ATA-8: KINGSTON SV300S37A240G, 603ABBF0, max UDMA/133
[    1.127406] ata1.00: 468862128 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.134447] ata1.00: configured for UDMA/133
[   31.838109] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x7fffffff SErr 0x0 action 0x6 frozen
[   31.838112] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838126] ata1.00: cmd 60/08:00:68:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 0 ncq 4096 in
[   31.838127] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838128] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838130] ata1.00: cmd 60/08:08:70:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 1 ncq 4096 in
[   31.838131] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838131] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838133] ata1.00: cmd 60/08:10:78:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 2 ncq 4096 in
[   31.838134] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838134] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838148] ata1.00: cmd 60/08:18:80:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 3 ncq 4096 in
[   31.838149] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838149] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838151] ata1.00: cmd 60/08:20:88:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 4 ncq 4096 in
[   31.838152] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838152] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838154] ata1.00: cmd 60/08:28:90:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 5 ncq 4096 in
[   31.838154] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838155] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838156] ata1.00: cmd 60/08:30:98:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 6 ncq 4096 in
[   31.838157] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838158] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838159] ata1.00: cmd 60/08:38:a0:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 7 ncq 4096 in
[   31.838160] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838160] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838162] ata1.00: cmd 60/08:40:a8:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 8 ncq 4096 in
[   31.838163] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838163] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838165] ata1.00: cmd 60/08:48:b0:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 9 ncq 4096 in
[   31.838165] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838166] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838167] ata1.00: cmd 60/08:50:b8:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 10 ncq 4096 in
[   31.838168] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838169] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838170] ata1.00: cmd 60/08:58:c0:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 11 ncq 4096 in
[   31.838171] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838172] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838173] ata1.00: cmd 60/08:60:c8:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 12 ncq 4096 in
[   31.838174] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838174] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838176] ata1.00: cmd 60/08:68:d0:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 13 ncq 4096 in
[   31.838176] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838177] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838178] ata1.00: cmd 60/08:70:d8:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 14 ncq 4096 in
[   31.838179] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838180] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838181] ata1.00: cmd 60/08:78:e0:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 15 ncq 4096 in
[   31.838182] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838183] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838184] ata1.00: cmd 60/08:80:e8:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 16 ncq 4096 in
[   31.838185] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838185] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838187] ata1.00: cmd 60/08:88:f0:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 17 ncq 4096 in
[   31.838187] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838188] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838189] ata1.00: cmd 60/08:90:f8:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 18 ncq 4096 in
[   31.838190] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838191] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838192] ata1.00: cmd 60/08:98:08:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 19 ncq 4096 in
[   31.838193] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838194] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838195] ata1.00: cmd 60/08:a0:10:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 20 ncq 4096 in
[   31.838196] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838196] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838198] ata1.00: cmd 60/08:a8:18:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 21 ncq 4096 in
[   31.838198] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838199] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838200] ata1.00: cmd 60/08:b0:20:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 22 ncq 4096 in
[   31.838201] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838202] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838203] ata1.00: cmd 60/08:b8:28:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 23 ncq 4096 in
[   31.838204] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838205] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838206] ata1.00: cmd 60/08:c0:30:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 24 ncq 4096 in
[   31.838207] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838207] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838209] ata1.00: cmd 60/08:c8:38:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 25 ncq 4096 in
[   31.838209] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838210] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838211] ata1.00: cmd 60/08:d0:40:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 26 ncq 4096 in
[   31.838212] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838213] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838214] ata1.00: cmd 60/08:d8:48:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 27 ncq 4096 in
[   31.838215] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838216] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838217] ata1.00: cmd 60/08:e0:50:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 28 ncq 4096 in
[   31.838218] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838218] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838220] ata1.00: cmd 60/08:e8:58:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 29 ncq 4096 in
[   31.838220] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838221] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   31.838222] ata1.00: cmd 60/08:f0:60:a1:87/00:00:01:00:00/40 tag 30 ncq 4096 in
[   31.838223] ata1.00: status: { DRDY }
[   31.838225] ata1: hard resetting link
[   32.662011] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   32.674144] ata1.00: configured for UDMA/133
[   32.674148] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674149] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674150] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674151] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674151] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674152] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674153] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674153] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674154] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674155] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674155] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674156] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674157] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674157] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674158] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674158] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674159] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674160] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674161] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674162] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674162] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674163] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674164] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674164] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674165] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674166] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674166] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674167] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674167] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674168] ata1.00: device reported invalid CHS sector 0
[   32.674241] ata1: EH complete
[   32.901737] ata1.00: exception Emask 0x10 SAct 0x7fffffff SErr 0xc00001 action 0x6 frozen
[   32.901739] ata1.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
[   32.901740] ata1: SError: { RecovData Handshk LinkSeq }
[   32.901741] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901743] ata1.00: cmd 60/08:00:a8:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 0 ncq 4096 in
[   32.901745] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901745] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901747] ata1.00: cmd 60/08:08:b0:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 1 ncq 4096 in
[   32.901748] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901749] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901750] ata1.00: cmd 60/08:10:b8:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 2 ncq 4096 in
[   32.901751] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901752] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901754] ata1.00: cmd 60/08:18:c0:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 3 ncq 4096 in
[   32.901754] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901755] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901757] ata1.00: cmd 60/08:20:c8:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 4 ncq 4096 in
[   32.901770] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901771] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901773] ata1.00: cmd 60/08:28:d0:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 5 ncq 4096 in
[   32.901773] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901774] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901776] ata1.00: cmd 60/08:30:d8:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 6 ncq 4096 in
[   32.901776] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901777] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901778] ata1.00: cmd 60/08:38:e0:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 7 ncq 4096 in
[   32.901779] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901780] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901781] ata1.00: cmd 60/08:40:e8:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 8 ncq 4096 in
[   32.901782] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901783] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901784] ata1.00: cmd 60/08:48:b0:fd:d9/00:00:00:00:00/40 tag 9 ncq 4096 in
[   32.901785] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901786] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901788] ata1.00: cmd 60/08:50:00:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 10 ncq 4096 in
[   32.901788] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901789] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901791] ata1.00: cmd 60/08:58:08:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 11 ncq 4096 in
[   32.901791] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901792] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901794] ata1.00: cmd 60/60:60:30:9f:0e/00:00:02:00:00/40 tag 12 ncq 49152 in
[   32.901794] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901795] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901797] ata1.00: cmd 60/08:68:10:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 13 ncq 4096 in
[   32.901797] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901798] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901800] ata1.00: cmd 60/08:70:18:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 14 ncq 4096 in
[   32.901800] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901801] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901803] ata1.00: cmd 60/08:78:20:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 15 ncq 4096 in
[   32.901803] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901804] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901806] ata1.00: cmd 60/08:80:28:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 16 ncq 4096 in
[   32.901806] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901807] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901809] ata1.00: cmd 60/08:88:30:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 17 ncq 4096 in
[   32.901809] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901810] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901811] ata1.00: cmd 60/08:90:40:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 18 ncq 4096 in
[   32.901812] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901813] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901814] ata1.00: cmd 60/08:98:48:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 19 ncq 4096 in
[   32.901815] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901816] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901817] ata1.00: cmd 60/08:a0:50:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 20 ncq 4096 in
[   32.901818] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901819] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901820] ata1.00: cmd 60/08:a8:58:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 21 ncq 4096 in
[   32.901821] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901822] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901823] ata1.00: cmd 60/08:b0:60:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 22 ncq 4096 in
[   32.901824] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901825] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901826] ata1.00: cmd 60/08:b8:68:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 23 ncq 4096 in
[   32.901828] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901828] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901830] ata1.00: cmd 60/08:c0:70:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 24 ncq 4096 in
[   32.901831] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901831] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901833] ata1.00: cmd 60/08:c8:78:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 25 ncq 4096 in
[   32.901834] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901834] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901836] ata1.00: cmd 60/08:d0:80:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 26 ncq 4096 in
[   32.901837] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901837] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901839] ata1.00: cmd 60/08:d8:88:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 27 ncq 4096 in
[   32.901840] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901840] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901842] ata1.00: cmd 60/08:e0:90:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 28 ncq 4096 in
[   32.901843] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901843] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901845] ata1.00: cmd 60/08:e8:98:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 29 ncq 4096 in
[   32.901846] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901846] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   32.901848] ata1.00: cmd 60/08:f0:a0:b8:47/00:00:01:00:00/40 tag 30 ncq 4096 in
[   32.901849] ata1.00: status: { DRDY }
[   32.901850] ata1: hard resetting link
[   33.333779] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   33.368679] ata1.00: configured for UDMA/133
[   33.368737] ata1: EH complete
[   33.433810] ata1.00: exception Emask 0x10 SAct 0x100000 SErr 0xc00001 action 0x6 frozen
[   33.433829] ata1.00: irq_stat 0x08000000, interface fatal error
[   33.433830] ata1: SError: { RecovData Handshk LinkSeq }
[   33.433832] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   33.433834] ata1.00: cmd 60/08:a0:80:61:ac/00:00:01:00:00/40 tag 20 ncq 4096 in
[   33.433835] ata1.00: status: { DRDY }
[   33.433849] ata1: hard resetting link
[   33.753919] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   33.767340] ata1.00: configured for UDMA/133
[   33.767347] ata1: EH complete
[   94.801214] ata1: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[   94.801218] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x6007f37f SErr 0x0 action 0x6 frozen
[   94.801233] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801235] ata1.00: cmd 60/08:00:20:b3:4c/00:00:00:00:00/40 tag 0 ncq 4096 in
[   94.801237] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801237] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801239] ata1.00: cmd 60/08:08:00:15:08/00:00:00:00:00/40 tag 1 ncq 4096 in
[   94.801240] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801241] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801242] ata1.00: cmd 60/40:10:08:15:08/00:00:00:00:00/40 tag 2 ncq 32768 in
[   94.801243] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801244] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801245] ata1.00: cmd 60/78:18:50:15:08/00:00:00:00:00/40 tag 3 ncq 61440 in
[   94.801246] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801247] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801248] ata1.00: cmd 60/20:20:e8:cd:07/00:00:02:00:00/40 tag 4 ncq 16384 in
[   94.801249] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801250] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801251] ata1.00: cmd 60/40:28:c8:15:08/00:00:00:00:00/40 tag 5 ncq 32768 in
[   94.801252] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801253] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801254] ata1.00: cmd 60/08:30:e0:cd:07/00:00:02:00:00/40 tag 6 ncq 4096 in
[   94.801255] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801256] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801257] ata1.00: cmd 60/08:40:30:6d:0a/00:00:00:00:00/40 tag 8 ncq 4096 in
[   94.801258] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801258] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801260] ata1.00: cmd 60/08:48:48:15:08/00:00:00:00:00/40 tag 9 ncq 4096 in
[   94.801261] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801261] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801263] ata1.00: cmd 60/20:60:e0:0d:8d/00:00:01:00:00/40 tag 12 ncq 16384 in
[   94.801264] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801264] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801266] ata1.00: cmd 60/08:68:a8:d2:c8/00:00:01:00:00/40 tag 13 ncq 4096 in
[   94.801267] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801267] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801281] ata1.00: cmd 60/38:70:e0:15:cf/00:00:01:00:00/40 tag 14 ncq 28672 in
[   94.801282] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801283] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801284] ata1.00: cmd 60/08:78:00:c2:88/00:00:00:00:00/40 tag 15 ncq 4096 in
[   94.801285] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801286] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801287] ata1.00: cmd 60/a8:80:c8:a2:0e/00:00:02:00:00/40 tag 16 ncq 86016 in
[   94.801288] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801289] ata1.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
[   94.801290] ata1.00: cmd 61/08:88:00:a0:0b/00:00:01:00:00/40 tag 17 ncq 4096 out
[   94.801291] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801291] ata1.00: failed command: WRITE FPDMA QUEUED
[   94.801293] ata1.00: cmd 61/08:90:f8:bf:8b/00:00:01:00:00/40 tag 18 ncq 4096 out
[   94.801294] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801294] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801296] ata1.00: cmd 60/08:e8:40:cd:07/00:00:02:00:00/40 tag 29 ncq 4096 in
[   94.801297] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801297] ata1.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[   94.801299] ata1.00: cmd 60/20:f0:70:84:d3/00:00:01:00:00/40 tag 30 ncq 16384 in
[   94.801299] ata1.00: status: { DRDY }
[   94.801301] ata1: hard resetting link
[   95.121149] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[   95.163192] ata1.00: configured for UDMA/133
[   95.163252] ata1: EH complete
 
Προφανώς αναφέρεται στον sata 1 hd ο οποίος είναι ssd και είναι εγκατεστημένο το ubuntu.
Χρησιμοποιώ uefi, και υπάρχει bios partition στον δίσκο.
Έχω άλλους 3 δίσκους του 1TB ο καθένας. Οι 2 είναι lvm και ο 3ος standalone, σε ext4.
 
Τα παραπάνω μηνύματα παρουσιάζονται σε κάθε boot.
 
Αν γνωρίζει κάποιος κάτι ή τον τρόπο να συλλέξω κάποια επιπλέον στοιχειά, παρακαλώ.
 
ευχαριστώ. 

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Βρες ενα συστημα με windows (κανονικο, οχι vm) να τον συνδεσεις και τρεξε το kingston ssd toolbox ή manager (δεν θυμαμαι ποιο απο τα 2 ειναι το σωστο) γιατι μου φαινεται παει για τον αλλο κοσμο ο σκληρος...

 

https://www.kingston.com/us/support/technical/ssdmanager

https://www.kingston.com/en/support/technical/kingston-ssd-toolbox

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Βρες ενα συστημα με windows (κανονικο, οχι vm) να τον συνδεσεις και τρεξε το kingston ssd toolbox ή manager (δεν θυμαμαι ποιο απο τα 2 ειναι το σωστο) γιατι μου φαινεται παει για τον αλλο κοσμο ο σκληρος...

 

https://www.kingston.com/us/support/technical/ssdmanager

https://www.kingston.com/en/support/technical/kingston-ssd-toolbox

 

 

σε ευχαριστώ, μπορώ να πάρω backup όλο τον δίσκο και να τον επαναφέρω σε νέο δίσκο μετά;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ναι, για να διαφημησουμε λιγο και το φορουμ μας

 

http://www.insomnia.gr/topic/467804-system-tar-restore-project/

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Εχω και εγώ slow boot και errors. Καποιες φορές με βγάζει στην κονσόλα και κολλάει η γκριζάρουν όλα όταν ανοιγω κατι. πχ stremio και firefox

 

Slow boot και errors έχω γενικότερα τον τελευταίο καιρό.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Εχω και εγώ slow boot και errors. Καποιες φορές με βγάζει στην κονσόλα και κολλάει η γκριζάρουν όλα όταν ανοιγω κατι. πχ stremio και firefox

 

Slow boot και errors έχω γενικότερα τον τελευταίο καιρό

 

με 16.04?

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Ναι, για να διαφημησουμε λιγο και το φορουμ μας

 

http://www.insomnia.gr/topic/467804-system-tar-restore-project/

 

Φαίνεται πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά δεν μου τρέχει το γραφικό περιβάλλον, απαιτεί gtk το οποίο δεν υπάρχει στο ubuntu.

Πως μπορώ να το βάλω;

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αποκλειεται να μην υπαρχει gtk στο ubuntu. Τα 9/10 των στοκ εφαρμογων του ubuntu ειναι σε gtk2 (firefox πχ) ή gtk3. Για πες τι σου λεει το μημυμα ακριβως.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αποκλειεται να μην υπαρχει gtk στο ubuntu. Τα 9/10 των στοκ εφαρμογων του ubuntu ειναι σε gtk2 (firefox πχ) ή gtk3. Για πες τι σου λεει το μημυμα ακριβως.

 

Αυτό βγάζει

 

./star-gui.sh: line 637: gtkdialog: command not found

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αρα σου λειπει το gtkdialog, μια μικροεφαρμογη που δημιουργει παραθυρα με μενου κλπ. Επειδη το ιδιο τιο σκριπτ δεν εχει εναλλακτικη για να τρεξει πχ με το zenity (αλλη εφαρμογη που κανει το ιδιο πραγμα), εχεις 2 επιλογες. Ειτε βαζεις το gtkdialog απο αυτο το ppa

 

https://launchpad.net/~elia-notarangelo/+archive/ubuntu/x-light-mind

 

ειτε χρησιμοποιεις την εκδοση που ειναι για τερματικο.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αρα σου λειπει το gtkdialog, μια μικροεφαρμογη που δημιουργει παραθυρα με μενου κλπ. Επειδη το ιδιο τιο σκριπτ δεν εχει εναλλακτικη για να τρεξει πχ με το zenity (αλλη εφαρμογη που κανει το ιδιο πραγμα), εχεις 2 επιλογες. Ειτε βαζεις το gtkdialog απο αυτο το ppa

 

https://launchpad.net/~elia-notarangelo/+archive/ubuntu/x-light-mind

 

ειτε χρησιμοποιεις την εκδοση που ειναι για τερματικο.

 

σε ευχαριστώ, έπαιξε.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Καλημέρα το system-tar-restore έπαιξε άψογα.

έκανα transfer τα partitions σε άλλον εσωτερικό δίσκο και κάνω boot  από εκεί, πλέον

σήμερα θα αφαιρέσω τον ssd και θα τον συνδέσω σε windows μηχ. να κάνω τον έλεγχο.

 

Αν δεν βγάλει πρόβλημα, θα τον κάνω φορματ και ξανά transfer με το star. Αν βγάλει πρόβλημα θα πάει στο service μιας και είναι στην εγγύηση.

 

σε ευχαριστώ για την βοήθεια.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Τελικά, από ότι φαίνεται το πρόβλημα πρέπει να είναι το καλώδιο sata. Έβαλα αυτό το καλώδιο σε άλλο δίσκο και έχω αντίστοιχα μηνύματα.

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Τελικά, από ότι φαίνεται το πρόβλημα πρέπει να είναι το καλώδιο sata. Έβαλα αυτό το καλώδιο σε άλλο δίσκο και έχω αντίστοιχα μηνύματα.

Καλημέρα, έγινε αντικατάσταση του sata cable και  όλα λειτουργούν σωστά, κανένα μήνυμα λάθους.

  • Like 1

Κοινοποιήστε αυτήν την ανάρτηση


Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
Συνδεθείτε  
×
×
  • Δημιουργία νέου...

Χρήσιμες πληροφορίες

Με την περιήγησή σας στο insomnia.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies που ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης.