Προς το περιεχόμενο
  • Εγγραφή

Τεράστιο σχεδιαστικό λάθος σε όλους τους Intel επεξεργαστές εξαναγκάζει τον επαναπρογραμματισμό σε Linux και Windows Kernels, εώς και 30% χαμηλότερες οι επιδόσεις.


Προτεινόμενες αναρτήσεις

  • Απαντήσεις 1k
  • Δημιουργία
  • Τελευταία απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοφιλή Μηνύματα

Έχει πιάσει δουλειά το PR της Intel από προχτές, πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα, δακτυλοδείχνει όλους τους άλλους μπας και πάρει από πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας... Το καταλαβαίνω...είναι πολλ

Μαλλον μερικοι δεν ξερουν να διαβαζουν απλα Ελληνικα αλλα ουτε Αγγλικα γιατι ειναι τυφλωμενοι απο την φανατικλα τους.Το Spectre επηρεαζει την amd μονο σε περιβαλλον linux και υπο συγκεκριμενες προυποθ

Σε πιάνει πανικός απλώς επειδή έγινε μεγάλος ντόρος. Δεν έχεις μεγαλύτερο κίνδυνο απ'οσον είχες τα 10-20 τελευταία χρόνια. Όποιος χάκερ ήξερε πως να το κάνει θα σου είχε ήδη κλέψει ότι ήθελε και δεν θ

Δημοσιευμένες Εικόνες

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
8 ώρες πριν, glight είπε

Σε gaming με ίδια settings μείωση μεταξύ 5 και 8 fps Overwatch και 8 με 15 fps στο Division.

Σε Adobe Premier ίδια settings 20 λεπτά περισσότερο rendering/exporting

Δεν είναι το ίδιο να χάνεις 15 καρέ από τα 200(στο overwatch π.χ.) σε σχέση με το να τα χάνεις από τα 80 π.χ. Το ίδιο και για το rendering/exporting.

Καλύτερα να έλεγες ποσοστά.

Επίσης το Division δεν φτάνει τη cpu σου στα άκρα. Δεν είναι τέτοιου είδους game σαν το Assasin ή το Witcher 3. Μου φαίνεται λίγο περίεργο να έχεις τόσο μεγάλη πτώση.

 

Στο θέμα μας:

Παλιότερα είχα βρει ένα αυτοματοποιημένο benchmark για x264 και x265 encoding.

Παραθέτω τα σκορ για 6700Κ 4,5Ghz με ram στα 3200.

1) Πριν τα update:

Spoiler

-i sample\sample_1080p.ts -an -f rawvideo -   | x264\x264_64.exe --input-res 1920x1080 --fps 24.000 - -o sample\x264_64.264 --preset slower --tune grain --crf 20 --ssim --psnr
raw [info]: 1920x1080p 0:0 @ 24/1 fps (cfr)
x264 [warning]: --psnr used with psy on: results will be invalid!
x264 [warning]: --tune psnr should be used if attempting to benchmark psnr!
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 AVX2 LZCNT BMI2
x264 [info]: profile High, level 5.0
ffmpeg version N-64870-g135b1a3 Copyright (c) 2000-2014 the FFmpeg developers
  built on Jul 21 2014 22:02:16 with gcc 4.8.3 (GCC)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-decklink --enable-zlib
  libavutil      52. 92.101 / 52. 92.101
  libavcodec     55. 69.100 / 55. 69.100
  libavformat    55. 48.101 / 55. 48.101
  libavdevice    55. 13.102 / 55. 13.102
  libavfilter     4. 11.102 /  4. 11.102
  libswscale      2.  6.100 /  2.  6.100
  libswresample   0. 19.100 /  0. 19.100
  libpostproc    52.  3.100 / 52.  3.100
Input #0, mpegts, from 'sample\sample_1080p.ts':
  Duration: 00:01:08.78, start: 1487.052822, bitrate: 23165 kb/s
  Program 1
    Stream #0:0[0x1011]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 23.98 fps, 23.98 tbr, 90k tbn, 47.95 tbc
Output #0, rawvideo, to 'pipe:':
  Metadata:
    encoder         : Lavf55.48.101
    Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 200 kb/s, 23.98 fps, 23.98 tbn, 23.98 tbc
    Metadata:
      encoder         : Lavc55.69.100 rawvideo
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> rawvideo (native))
Press [q] to stop, [?] for help
frame= 1649 fps= 15 q=0.0 Lsize= 5008838kB time=00:01:08.77 bitrate=596600.2kbits/s
video:5008838kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
x264 [info]: frame I:15    Avg QP:18.29  size:137734  PSNR Mean Y:49.03 U:61.55 V:64.48 Avg:50.69 Global:50.62
x264 [info]: frame P:447   Avg QP:19.67  size: 71569  PSNR Mean Y:45.95 U:54.01 V:55.68 Avg:47.42 Global:47.33
x264 [info]: frame B:1187  Avg QP:20.49  size: 32460  PSNR Mean Y:44.83 U:52.95 V:54.89 Avg:46.32 Global:46.24
x264 [info]: consecutive B-frames:  1.5%  1.6% 18.4% 78.6%
x264 [info]: mb I  I16..4: 21.5% 69.5%  9.0%
x264 [info]: mb P  I16..4:  3.6% 17.0%  1.3%  P16..4: 36.7%  9.6%  7.7%  0.1%  0.1%    skip:23.9%
x264 [info]: mb B  I16..4:  0.4%  3.3%  0.1%  B16..8: 33.4%  7.3%  1.4%  direct:13.1%  skip:41.0%  L0:52.2% L1:34.4% BI:13.3%
x264 [info]: 8x8 transform intra:78.9% inter:47.2%
x264 [info]: direct mvs  spatial:99.6% temporal:0.4%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 86.9% 51.4% 6.9% inter: 28.2% 38.8% 6.2%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 21% 25% 19% 36%
x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 12% 15% 40%  5%  5%  6%  6%  5%  7%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu:  9% 16%  3%  9% 13% 13% 14%  9% 13%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 49% 26% 20%  5%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:2.7% UV:1.3%
x264 [info]: ref P L0: 36.5%  8.5% 23.4%  7.5%  9.0%  5.2%  6.6%  3.3%  0.1%  0.0%
x264 [info]: ref B L0: 62.5% 15.8%  8.9%  5.3%  3.8%  2.7%  1.1%
x264 [info]: ref B L1: 93.6%  6.4%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9791063 (16.800db)
x264 [info]: PSNR Mean Y:45.172 U:53.316 V:55.191 Avg:46.655 Global:46.533 kb/s:8451.71

encoded 1649 frames, 14.25 fps, 8451.71 kb/s

-i sample\Sample_2160p.mkv -an -f rawvideo -   | x265\x265.exe --input-res 3840x2160 --fps 24.000 - -o sample\x265_64.265 --crf 24 --preset medium --tune grain --ssim --psnr --pme
ffmpeg version N-64870-g135b1a3 Copyright (c) 2000-2014 the FFmpeg developers
  built on Jul 21 2014 22:02:16 with gcc 4.8.3 (GCC)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-decklink --enable-zlib
  libavutil      52. 92.101 / 52. 92.101
  libavcodec     55. 69.100 / 55. 69.100
  libavformat    55. 48.101 / 55. 48.101
  libavdevice    55. 13.102 / 55. 13.102
  libavfilter     4. 11.102 /  4. 11.102
  libswscale      2.  6.100 /  2.  6.100
  libswresample   0. 19.100 /  0. 19.100
  libpostproc    52.  3.100 / 52.  3.100
yuv  [info]: 3840x2160 fps 24000/1000 i420p8 unknown frame count
raw  [info]: output file: sample\x265_64.265
x265 [info]: HEVC encoder version 2.3+7-c15f8bce9f4b
x265 [info]: build info [Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 8bit+10bit+12bit
x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
x265 [warning]: Rc Grain removes qp fluctuations caused by aq/cutree, Disabling aq,cu-tree
x265 [warning]: --psnr used with psy on: results will be invalid!
x265 [warning]: --tune psnr should be used if attempting to benchmark psnr!
x265 [info]: Main profile, Level-5 (Main tier)
x265 [info]: Thread pool created using 8 threads
x265 [info]: Slices                              : 1
x265 [info]: frame threads / pool features       : 3 / wpp(34 rows)+pme
x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
x265 [info]: ME / range / subpel / merge         : hex / 57 / 2 / 2
x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias: 24 / 250 / 40 / 5.00
x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt        : 20 / 4 / 2
x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb       : 1 / 1 / 0
x265 [info]: References / ref-limit  cu / depth  : 3 / on / on
x265 [info]: Rate Control / qCompress            : CRF-24.0 / 0.60
x265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=4.00 signhide tmvp strong-intra-smoothing
x265 [info]: tools: lslices=8 deblock
Input #0, matroska,webm, from 'sample\Sample_2160p.mkv':
  Metadata:
    encoder         : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
    creation_time   : 2017-03-11 12:36:37
  Duration: 00:00:41.96, start: 0.000000, bitrate: 77595 kb/s
    Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(tv, bt709), 3840x2160 [SAR 1:1 DAR 16:9], 24 fps, 24 tbr, 1k tbn, 48 tbc (default)
    Stream #0:1: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, fltp (default)
Output #0, rawvideo, to 'pipe:':
  Metadata:
    encoder         : Lavf55.48.101
    Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 3840x2160 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 200 kb/s, 24 fps, 24 tbn, 24 tbc (default)
    Metadata:
      encoder         : Lavc55.69.100 rawvideo
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> rawvideo (native))
Press [q] to stop, [?] for help
frame= 1007 fps=3.1 q=0.0 Lsize=12235050kB time=00:00:41.95 bitrate=2388787.2kbits/s
video:12235050kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
x265 [info]: frame I:     28, Avg QP:22.25  kb/s: 25013.29  PSNR Mean: Y:50.314 U:51.946 V:53.035  SSIM Mean: 0.992414 (21.200dB)
x265 [info]: frame P:    438, Avg QP:22.69  kb/s: 16974.17  PSNR Mean: Y:49.818 U:51.489 V:52.385  SSIM Mean: 0.990255 (20.112dB)
x265 [info]: frame B:    541, Avg QP:22.69  kb/s: 14072.72  PSNR Mean: Y:50.176 U:51.722 V:52.522  SSIM Mean: 0.989294 (19.704dB)
x265 [info]: Weighted P-Frames: Y:3.2% UV:2.1%
x265 [info]: consecutive B-frames: 41.8% 25.1% 10.3% 20.6% 2.1%

encoded 1007 frames in 330.68s (3.05 fps), 15638.93 kb/s, Avg QP:22.68, Global PSNR: 50.531, SSIM Mean Y: 0.9897987 (19.913 dB)

Press any key to continue . . .

Μετά το meltdown update:

Spoiler

D:\DESKTOP\Benchmark\Benchmark>ffmpeg\ffmpeg.exe -i sample\sample_1080p.ts -an -f rawvideo -   | x264\x264_64.exe --input-res 1920x1080 --fps 24.000 - -o sample\x264_64.264 --preset slower --tune grain --crf 20 --ssim --psnr
raw [info]: 1920x1080p 0:0 @ 24/1 fps (cfr)
x264 [warning]: --psnr used with psy on: results will be invalid!
x264 [warning]: --tune psnr should be used if attempting to benchmark psnr!
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 AVX2 LZCNT BMI2
x264 [info]: profile High, level 5.0
ffmpeg version N-64870-g135b1a3 Copyright (c) 2000-2014 the FFmpeg developers
  built on Jul 21 2014 22:02:16 with gcc 4.8.3 (GCC)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-decklink --enable-zlib
  libavutil      52. 92.101 / 52. 92.101
  libavcodec     55. 69.100 / 55. 69.100
  libavformat    55. 48.101 / 55. 48.101
  libavdevice    55. 13.102 / 55. 13.102
  libavfilter     4. 11.102 /  4. 11.102
  libswscale      2.  6.100 /  2.  6.100
  libswresample   0. 19.100 /  0. 19.100
  libpostproc    52.  3.100 / 52.  3.100
Input #0, mpegts, from 'sample\sample_1080p.ts':
  Duration: 00:01:08.78, start: 1487.052822, bitrate: 23165 kb/s
  Program 1
    Stream #0:0[0x1011]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 23.98 fps, 23.98 tbr, 90k tbn, 47.95 tbc
Output #0, rawvideo, to 'pipe:':
  Metadata:
    encoder         : Lavf55.48.101
    Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 200 kb/s, 23.98 fps, 23.98 tbn, 23.98 tbc
    Metadata:
      encoder         : Lavc55.69.100 rawvideo
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> rawvideo (native))
Press [q] to stop, [?] for help
frame= 1649 fps= 15 q=0.0 Lsize= 5008838kB time=00:01:08.77 bitrate=596600.2kbits/s
video:5008838kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
x264 [info]: frame I:15    Avg QP:18.29  size:137734  PSNR Mean Y:49.03 U:61.55 V:64.48 Avg:50.69 Global:50.62
x264 [info]: frame P:447   Avg QP:19.67  size: 71569  PSNR Mean Y:45.95 U:54.01 V:55.68 Avg:47.42 Global:47.33
x264 [info]: frame B:1187  Avg QP:20.49  size: 32460  PSNR Mean Y:44.83 U:52.95 V:54.89 Avg:46.32 Global:46.24
x264 [info]: consecutive B-frames:  1.5%  1.6% 18.4% 78.6%
x264 [info]: mb I  I16..4: 21.5% 69.5%  9.0%
x264 [info]: mb P  I16..4:  3.6% 17.0%  1.3%  P16..4: 36.7%  9.6%  7.7%  0.1%  0.1%    skip:23.9%
x264 [info]: mb B  I16..4:  0.4%  3.3%  0.1%  B16..8: 33.4%  7.3%  1.4%  direct:13.1%  skip:41.0%  L0:52.2% L1:34.4% BI:13.3%
x264 [info]: 8x8 transform intra:78.9% inter:47.2%
x264 [info]: direct mvs  spatial:99.6% temporal:0.4%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 86.9% 51.4% 6.9% inter: 28.2% 38.8% 6.2%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 21% 25% 19% 36%
x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 12% 15% 40%  5%  5%  6%  6%  5%  7%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu:  9% 16%  3%  9% 13% 13% 14%  9% 13%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 49% 26% 20%  5%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:2.7% UV:1.3%
x264 [info]: ref P L0: 36.5%  8.5% 23.4%  7.5%  9.0%  5.2%  6.6%  3.3%  0.1%  0.0%
x264 [info]: ref B L0: 62.5% 15.8%  8.9%  5.3%  3.8%  2.7%  1.1%
x264 [info]: ref B L1: 93.6%  6.4%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9791063 (16.800db)
x264 [info]: PSNR Mean Y:45.172 U:53.316 V:55.191 Avg:46.655 Global:46.533 kb/s:8451.71

encoded 1649 frames, 14.28 fps, 8451.71 kb/s

D:\DESKTOP\Benchmark\Benchmark>ffmpeg\ffmpeg.exe -i sample\Sample_2160p.mkv -an -f rawvideo -   | x265\x265.exe --input-res 3840x2160 --fps 24.000 - -o sample\x265_64.265 --crf 24 --preset medium --tune grain --ssim --psnr --pme
ffmpeg version N-64870-g135b1a3 Copyright (c) 2000-2014 the FFmpeg developers
  built on Jul 21 2014 22:02:16 with gcc 4.8.3 (GCC)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-decklink --enable-zlib
  libavutil      52. 92.101 / 52. 92.101
  libavcodec     55. 69.100 / 55. 69.100
  libavformat    55. 48.101 / 55. 48.101
  libavdevice    55. 13.102 / 55. 13.102
  libavfilter     4. 11.102 /  4. 11.102
  libswscale      2.  6.100 /  2.  6.100
  libswresample   0. 19.100 /  0. 19.100
  libpostproc    52.  3.100 / 52.  3.100
Input #0, matroska,webm, from 'sample\Sample_2160p.mkv':
  Metadata:
    encoder         : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
    creation_time   : 2017-03-11 12:36:37
  Duration: 00:00:41.96, start: 0.000000, bitrate: 77595 kb/s
    Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(tv, bt709), 3840x2160 [SAR 1:1 DAR 16:9], 24 fps, 24 tbr, 1k tbn, 48 tbc (default)
    Stream #0:1: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, fltp (default)
Output #0, rawvideo, to 'pipe:':
  Metadata:
    encoder         : Lavf55.48.101
    Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 3840x2160 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 200 kb/s, 24 fps, 24 tbn, 24 tbc (default)
    Metadata:
      encoder         : Lavc55.69.100 rawvideo
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> rawvideo (native))
Press [q] to stop, [?] for help
yuv  [info]: 3840x2160 fps 24000/1000 i420p8 unknown frame count
raw  [info]: output file: sample\x265_64.265
x265 [info]: HEVC encoder version 2.3+7-c15f8bce9f4b
x265 [info]: build info [Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 8bit+10bit+12bit
x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
x265 [warning]: Rc Grain removes qp fluctuations caused by aq/cutree, Disabling aq,cu-tree
x265 [warning]: --psnr used with psy on: results will be invalid!
x265 [warning]: --tune psnr should be used if attempting to benchmark psnr!
x265 [info]: Main profile, Level-5 (Main tier)
x265 [info]: Thread pool created using 8 threads
x265 [info]: Slices                              : 1
x265 [info]: frame threads / pool features       : 3 / wpp(34 rows)+pme
x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
x265 [info]: ME / range / subpel / merge         : hex / 57 / 2 / 2
x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias: 24 / 250 / 40 / 5.00
x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt        : 20 / 4 / 2
x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb       : 1 / 1 / 0
x265 [info]: References / ref-limit  cu / depth  : 3 / on / on
x265 [info]: Rate Control / qCompress            : CRF-24.0 / 0.60
x265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=4.00 signhide tmvp strong-intra-smoothing
x265 [info]: tools: lslices=8 deblock
frame= 1007 fps=3.2 q=0.0 Lsize=12235050kB time=00:00:41.95 bitrate=2388787.2kbits/s
video:12235050kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
x265 [info]: frame I:     28, Avg QP:22.25  kb/s: 25013.29  PSNR Mean: Y:50.314 U:51.946 V:53.035  SSIM Mean: 0.992414 (21.200dB)
x265 [info]: frame P:    438, Avg QP:22.69  kb/s: 16974.17  PSNR Mean: Y:49.818 U:51.489 V:52.385  SSIM Mean: 0.990255 (20.112dB)
x265 [info]: frame B:    541, Avg QP:22.69  kb/s: 14072.72  PSNR Mean: Y:50.176 U:51.722 V:52.522  SSIM Mean: 0.989294 (19.704dB)
x265 [info]: Weighted P-Frames: Y:3.2% UV:2.1%
x265 [info]: consecutive B-frames: 41.8% 25.1% 10.3% 20.6% 2.1%

encoded 1007 frames in 328.53s (3.07 fps), 15638.93 kb/s, Avg QP:22.68, Global PSNR: 50.531, SSIM Mean Y: 0.9897987 (19.913 dB)

D:\DESKTOP\Benchmark\Benchmark>pause
Press any key to continue . . .

Μετά το meltdown και Spectre(bios) update:

Spoiler

D:\DESKTOP\Benchmark\Benchmark>ffmpeg\ffmpeg.exe -i sample\sample_1080p.ts -an -f rawvideo -   | x264\x264_64.exe --input-res 1920x1080 --fps 24.000 - -o sample\x264_64.264 --preset slower --tune grain --crf 20 --ssim --psnr
ffmpeg version N-64870-g135b1a3 Copyright (c) 2000-2014 the FFmpeg developers
  built on Jul 21 2014 22:02:16 with gcc 4.8.3 (GCC)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-decklink --enable-zlib
  libavutil      52. 92.101 / 52. 92.101
  libavcodec     55. 69.100 / 55. 69.100
  libavformat    55. 48.101 / 55. 48.101
  libavdevice    55. 13.102 / 55. 13.102
  libavfilter     4. 11.102 /  4. 11.102
  libswscale      2.  6.100 /  2.  6.100
  libswresample   0. 19.100 /  0. 19.100
  libpostproc    52.  3.100 / 52.  3.100
raw [info]: 1920x1080p 0:0 @ 24/1 fps (cfr)
x264 [warning]: --psnr used with psy on: results will be invalid!
x264 [warning]: --tune psnr should be used if attempting to benchmark psnr!
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX FMA3 AVX2 LZCNT BMI2
x264 [info]: profile High, level 5.0
Input #0, mpegts, from 'sample\sample_1080p.ts':
  Duration: 00:01:08.78, start: 1487.052822, bitrate: 23165 kb/s
  Program 1
    Stream #0:0[0x1011]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 23.98 fps, 23.98 tbr, 90k tbn, 47.95 tbc
Output #0, rawvideo, to 'pipe:':
  Metadata:
    encoder         : Lavf55.48.101
    Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 200 kb/s, 23.98 fps, 23.98 tbn, 23.98 tbc
    Metadata:
      encoder         : Lavc55.69.100 rawvideo
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> rawvideo (native))
Press [q] to stop, [?] for help
frame= 1649 fps= 15 q=0.0 Lsize= 5008838kB time=00:01:08.77 bitrate=596600.2kbits/s
video:5008838kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
x264 [info]: frame I:15    Avg QP:18.29  size:137734  PSNR Mean Y:49.03 U:61.55 V:64.48 Avg:50.69 Global:50.62
x264 [info]: frame P:447   Avg QP:19.67  size: 71569  PSNR Mean Y:45.95 U:54.01 V:55.68 Avg:47.42 Global:47.33
x264 [info]: frame B:1187  Avg QP:20.49  size: 32460  PSNR Mean Y:44.83 U:52.95 V:54.89 Avg:46.32 Global:46.24
x264 [info]: consecutive B-frames:  1.5%  1.6% 18.4% 78.6%
x264 [info]: mb I  I16..4: 21.5% 69.5%  9.0%
x264 [info]: mb P  I16..4:  3.6% 17.0%  1.3%  P16..4: 36.7%  9.6%  7.7%  0.1%  0.1%    skip:23.9%
x264 [info]: mb B  I16..4:  0.4%  3.3%  0.1%  B16..8: 33.4%  7.3%  1.4%  direct:13.1%  skip:41.0%  L0:52.2% L1:34.4% BI:13.3%
x264 [info]: 8x8 transform intra:78.9% inter:47.2%
x264 [info]: direct mvs  spatial:99.6% temporal:0.4%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 86.9% 51.4% 6.9% inter: 28.2% 38.8% 6.2%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 21% 25% 19% 36%
x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 12% 15% 40%  5%  5%  6%  6%  5%  7%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu:  9% 16%  3%  9% 13% 13% 14%  9% 13%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 49% 26% 20%  5%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:2.7% UV:1.3%
x264 [info]: ref P L0: 36.5%  8.5% 23.4%  7.5%  9.0%  5.2%  6.6%  3.3%  0.1%  0.0%
x264 [info]: ref B L0: 62.5% 15.8%  8.9%  5.3%  3.8%  2.7%  1.1%
x264 [info]: ref B L1: 93.6%  6.4%
x264 [info]: SSIM Mean Y:0.9791063 (16.800db)
x264 [info]: PSNR Mean Y:45.172 U:53.316 V:55.191 Avg:46.655 Global:46.533 kb/s:8451.71

encoded 1649 frames, 14.15 fps, 8451.71 kb/s

D:\DESKTOP\Benchmark\Benchmark>ffmpeg\ffmpeg.exe -i sample\Sample_2160p.mkv -an -f rawvideo -   | x265\x265.exe --input-res 3840x2160 --fps 24.000 - -o sample\x265_64.265 --crf 24 --preset medium --tune grain --ssim --psnr --pme
ffmpeg version N-64870-g135b1a3 Copyright (c) 2000-2014 the FFmpeg developers
  built on Jul 21 2014 22:02:16 with gcc 4.8.3 (GCC)
  configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-decklink --enable-zlib
  libavutil      52. 92.101 / 52. 92.101
  libavcodec     55. 69.100 / 55. 69.100
  libavformat    55. 48.101 / 55. 48.101
  libavdevice    55. 13.102 / 55. 13.102
  libavfilter     4. 11.102 /  4. 11.102
  libswscale      2.  6.100 /  2.  6.100
  libswresample   0. 19.100 /  0. 19.100
  libpostproc    52.  3.100 / 52.  3.100
Input #0, matroska,webm, from 'sample\Sample_2160p.mkv':
  Metadata:
    encoder         : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
    creation_time   : 2017-03-11 12:36:37
  Duration: 00:00:41.96, start: 0.000000, bitrate: 77595 kb/s
    Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(tv, bt709), 3840x2160 [SAR 1:1 DAR 16:9], 24 fps, 24 tbr, 1k tbn, 48 tbc (default)
    Stream #0:1: Audio: aac, 48000 Hz, stereo, fltp (default)
Output #0, rawvideo, to 'pipe:':
  Metadata:
    encoder         : Lavf55.48.101
    Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 3840x2160 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 200 kb/s, 24 fps, 24 tbn, 24 tbc (default)
    Metadata:
      encoder         : Lavc55.69.100 rawvideo
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> rawvideo (native))
Press [q] to stop, [?] for help
yuv  [info]: 3840x2160 fps 24000/1000 i420p8 unknown frame count
raw  [info]: output file: sample\x265_64.265
x265 [info]: HEVC encoder version 2.3+7-c15f8bce9f4b
x265 [info]: build info [Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 8bit+10bit+12bit
x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
x265 [warning]: Rc Grain removes qp fluctuations caused by aq/cutree, Disabling aq,cu-tree
x265 [warning]: --psnr used with psy on: results will be invalid!
x265 [warning]: --tune psnr should be used if attempting to benchmark psnr!
x265 [info]: Main profile, Level-5 (Main tier)
x265 [info]: Thread pool created using 8 threads
x265 [info]: Slices                              : 1
x265 [info]: frame threads / pool features       : 3 / wpp(34 rows)+pme
x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
x265 [info]: ME / range / subpel / merge         : hex / 57 / 2 / 2
x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut / bias: 24 / 250 / 40 / 5.00
x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt        : 20 / 4 / 2
x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb       : 1 / 1 / 0
x265 [info]: References / ref-limit  cu / depth  : 3 / on / on
x265 [info]: Rate Control / qCompress            : CRF-24.0 / 0.60
x265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=4.00 signhide tmvp strong-intra-smoothing
x265 [info]: tools: lslices=8 deblock
frame= 1007 fps=3.1 q=0.0 Lsize=12235050kB time=00:00:41.95 bitrate=2388787.2kbits/s
video:12235050kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
x265 [info]: frame I:     28, Avg QP:22.25  kb/s: 25013.29  PSNR Mean: Y:50.314 U:51.946 V:53.035  SSIM Mean: 0.992414 (21.200dB)
x265 [info]: frame P:    438, Avg QP:22.69  kb/s: 16974.17  PSNR Mean: Y:49.818 U:51.489 V:52.385  SSIM Mean: 0.990255 (20.112dB)
x265 [info]: frame B:    541, Avg QP:22.69  kb/s: 14072.72  PSNR Mean: Y:50.176 U:51.722 V:52.522  SSIM Mean: 0.989294 (19.704dB)
x265 [info]: Weighted P-Frames: Y:3.2% UV:2.1%
x265 [info]: consecutive B-frames: 41.8% 25.1% 10.3% 20.6% 2.1%

encoded 1007 frames in 336.25s (2.99 fps), 15638.93 kb/s, Avg QP:22.68, Global PSNR: 50.531, SSIM Mean Y: 0.9897987 (19.913 dB)

D:\DESKTOP\Benchmark\Benchmark>pause
Press any key to continue . . .

Πάνω σκορ το x264 και κάτω το x265. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι στο x265, αλλά λόγω ενός run μόνο, μέρος αυτής μπορεί να είναι στατιστικό λάθος.

Άρα έχουμε περίπου 2% πτώση επιδόσεων σε encoding x265.

 

εδιτ: Πάρτε και official benchmarks της intel που δείχνουν πολύ μεγάλη πτώση σε συγκεκριμένο productivity benchmark. Ο home user με skylake και πάνω δεν χάνει κάτι ιδιαίτερο.

Έχει ενδιαφέρον ότι η μεγαλύτερη πτώση στο εν λόγω bench είναι στα win 10. Δεν ξέρω αν αυτό μεταφράζεται σε μελλοντικό κλείσιμο της διαφοράς με τα παλιότερα λειτουργικά.

https://www.techpowerup.com/240549/intel-releases-cpu-benchmarks-with-meltdown-and-spectre-mitigations

Επεξ/σία από pirmen56
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Εφόσον υπάρχει η εφαρμογή που μπορούμε να απενεεγοποιησουμε τημ ασφάλεια μπορούμε να κάνουμε benchmarks. 

 

 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
15 ώρες πριν, nectons είπε

μπόρα είναι και θα περάσει.. ούτε που την καταλάβαμε κιόλας. Easter egg είναι για προώθηση μελλοντικών επεξεργαστών και τίποτε άλλο. Αλλά και να τους ξέφυγε δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις. Τουλάχιστον στο σύνολο των χρηστών από ότι έχω καταλάβει. Παιχνίδι καθημερινή χρήση κλπ (90% των χρηστών παγκοσμίως?) δεν πρόκειται να υπάρξει διαφορά. Οπότε πουφ... 

Το fix ίσως δεν επηρεάζει απόδοση. Το bug επηρεάζει όλους. Βλέπω μια τάση να ασχολούνται όλοι με το τι κάνει το fix και όχι με τον πραγματικό κίνδυνο. Έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν τα exploit, εδώ θα είμαστε να γελάσουμε.

Επεξ/σία από mindtrapper
  • Like 1
  • Thanks 1
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Παιδια εχετε κανει ολοι bios update? Το ψιλοφοβαμαι η αληθεια ειναι γιατι αν παει κατι στραβα στο φλασαρισμα χανεται η εγγυηση απο την κατασκευαστρια της μητρικης μου (gigabyte).

Aλλα ο κυριος λογος που δισταζω ειναι οτι η ιντελ εχει παραδεχτει οτι τα firmware patches εχουν bugs που προκαλουν ανεπιθυμητα reboot σε pc με ολους της τους επεξεργαστες (εκτος των coffee lake μεχρι στιγμης). Μαλιστα στους 'σοβαρους' πελατες της με υπηρεσιες cloud computing εχει προτεινει να αναβαλουν τα update για αποφυγη ζημιας. Το οποιο σημαινει οτι θα βγουν κι αλλα firmware patches και θα χρειαστει να ξανακανουμε bios update. Προσωπικα λεω να περιμενω προς το παρον ωσπου να βγουν πιο σταθερα patch

https://www.techarp.com/articles/intel-cpu-reboot-meltdown-spectre/

 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

 έμενα το update για το meltdown είχε μπει κανονικά στις 9 του μηνός άλα σήμερα έκανε το fall creators update και η προστασία για το meltdown δεν υπαρχή πια (τουλάχιστον έτσι λέι αυτό εδώ το tool "InSpectre.exe")

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Τα IOPS λαμήθηκαν εντελώς πάντως με τα patches..

 

850 Evo 500GB:

0bV2GUq.png

tUluyiX.png

Επεξ/σία από Psycho_Warhead
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
32 λεπτά πριν, Psycho_Warhead είπε

Τα IOPS λαμήθηκαν εντελώς πάντως με τα patches..

850 Evo 500GB:

 

Εχεις περασει και bios update ?
Εγω ειμαι με το 26-12 στη msi z170 g45, αναφερει - Update micro code αλλα δε ξερω εαν ειναι για αυτα που συζηταμε.
Με οτι patch υπαρχουν για τα παραθυρα + το παρανω bios εχω αυτα.

250GB EVO, C: drive λειτοουργικο κλπ κλπ

crystal-c.PNG.6e1253697af3227fcb74e6dbe6da713f.PNG

250GB EVO, D: Drive, αδειος γιατι τον χρησιμοποιω σαν scratch disk για photoshop.

crystal-d.PNG.87483ecee4e25ec06bafdef4d3d8993e.PNG

 

Οποτε μπας και επειδη ο δικο σου ειναι τεζα γεματος κοβει ? (συνηθως συμβαινει).

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Linus Torvalds για τα fixes που φτιάχνει η Intel για το Linux. https://news.ycombinator.com/item?id=16202205 Και το email αυτό καυθαυτό για όσους δεν είναι familiar με το site: http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/1801.2/04628.html

Υπάρχει περίπτωση οι ίδιες λογικές να υλοποιήθηκαν και στα patches για τα Windows και η Microsoft να μην αντέδρασε;

 

Επεξ/σία από BabyRage
  • Like 1
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Αυτό λέγεται ξέ.εσμα...στην καλύτερη.

Από εκεί και πέρα, γράφει σαφώς πως η Intel δεν προτίθεται να το διορθώσει (για τον οποιονδήποτε χ-ψ-ζ λόγο)?!

  • Like 1
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Το θέμα είναι αν τα patches για τα Windows υλοποιούν μια παρόμοια λογική. Δηλαδή ναι μεν ότι το patch για το σπέκτρε είναι εγκατεστημένο, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθέι πρώτα από το λειτουργικό-χρήστη-bios με κάποιο τρόπο. Κάποιος που να έχει ασχοληθεί παραπάνω με αυτό γνωρίζει αν ρώτησαν κάτι τα Windows? 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

  • Δημιουργία νέου...

Με την περιήγησή σας στο insomnia.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies που ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης.