Προς το περιεχόμενο

ΕΕΤΤ: Νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών.


Προτεινόμενες αναρτήσεις

Δημοσ. (επεξεργασμένο)

.

logo_gr.png

.

Θετικές ανατροπές για τους καταναλωτές στην τηλεφωνία: Αυτόματη πίστωση για βλάβες και «δωρεάν» σπάσιμο συμβολαίου.

Με το «δεύτερο κύμα» μέτρων η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσπαθεί να δώσει περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ισχύ στους πελάτες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

Από χθες 1η Οκτωβρίου ισχύει το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Ο Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.

Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το δεύτερο στάδιο ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα:

Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους.

Στην πρώτη σελίδα της σύμβασης πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, η ημερομηνία υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον συνδρομητή δυνατότητες, όπως η άμεση ενεργοποίηση της σύνδεσης, ο καθορισμός ανώτατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων, η εξαίρεση του αριθμού από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Αυξάνεται η προθεσμία για την καταγγελία σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου αζημίως, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο.

Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.

Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, πρέπει να πιστώνεται αυτόματα και εντός τετραμήνου στον λογαριασμό του συνδρομητή,το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος.

Ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).

Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου.

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/business-news/226718/thetikes-anatropes-gia-tous-katanalotes-stin-tilefonia-aftomati-pistosi-gia-vlaves-kai-dorean-spasimo-symvolaiou

.

Διευκρινίσεις από την ΕΕΤΤ: Πότε ο συνδρομητής δεν θα πληρώνει τέλος εάν διακόψει τη σύνδεση του κινητού.

Διευκρινίσεις για το πότε οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών δεν επιτρέπεται να επιβάλουν τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας στους συνδρομητές τους δίνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου, που είναι σε ισχύ το 2ο στάδιο των ρυθμίσεων του Κανονισμού της ΕΕΤΤ, η υποχρέωση των παρόχων να μην επιβάλουν τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής καταγγελίας σύμβασης (σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) δεν αφορά σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά μόνο συμβάσεις αορίστου χρόνου και συνδέσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας. Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ο συνδρομητής δεσμεύεται να παραμείνει στον πάροχό του για συγκεκριμένο διάστημα (π.χ. 12, 18 ή 24 μήνες).

Συνεπώς, σε περίπτωση που διακόψει ή καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την παρέλευση του ορισμένου χρόνου, ο πάροχος έχει δικαίωμα να επιβάλει το τέλος διακοπής/καταγγελίας. Σημειώνεται ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2018, το συγκεκριμένο τέλος πρέπει να αναγράφεται, με σαφήνεια, στην πρώτη σελίδα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται.

Επισημαίνεται ότι συνδρομητής που έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου την οποία ανανεώνει συνεχώς, κατά τη λήξη της, με νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου, σε περίπτωση που τη διακόψει ή την καταγγείλει πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου (της νέας πλέον σύμβασης), θα επιβαρυνθεί με το τέλος διακοπής καταγγελίας που ορίζεται στη νέα σύμβαση. Για παράδειγμα, συνδρομητής με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών (για σταθερή ή/και κινητή σύνδεση), επιθυμεί να διακόψει τη σύμβαση και να καταργήσει τη σύνδεσή του στον 20ό μήνα. Ο συνδρομητής θα επιβαρυνθεί με τέλος διακοπής/καταγγελίας σύμβασης, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση. Το ίδιο ισχύει και εάν επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεσή του σε νέο πάροχο.

Επίσης, σε περίπτωση που ο παραπάνω συνδρομητής έχει λάβει εξοπλισμό με χρησιδάνειο, οφείλει να τον επιστρέψει ή, εάν επιθυμεί να τον κρατήσει, να καταβάλει το σχετικό τέλος που προβλέπεται στη σύμβασή του. Συνδρομητής με σύμβαση ορισμένου χρόνου και διάρκειας 18 μηνών (για σταθερή ή/και κινητή σύνδεση), έχει λήξει εδώ και ένα μήνα, χωρίς να έχει ανανεωθεί, και συνεπώς, έχει καταστεί αορίστου χρόνου. Ο συνδρομητής μπορεί να διακόψει τη σύμβαση και να καταργήσει τη σύνδεσή του, χωρίς να επιβαρυνθεί με τέλος διακοπής/καταγγελίας, δεδομένου ότι η σύμβαση έχει πλέον καταστεί αορίστου χρόνου. Το ίδιο ισχύει και εάν επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεσή του σε νέο πάροχο. Ωστόσο, εφόσον ο συνδρομητής έχει λάβει εξοπλισμό με χρησιδάνειο, οφείλει να τον επιστρέψει ή, σε περίπτωση που επιθυμεί να τον κρατήσει, να καταβάλει το σχετικό τέλος που προβλέπεται στη σύμβασή του.

Επίσης, μια άλλη ευνοϊκή ρύθμιση για τον καταναλωτή είναι σε περιπτώσεις βλαβών, οι οποίες υπερβαίνουν τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δηλώνονται, ορίζεται η αποζημίωση του συνδρομητή μέσω της αυτόματης πίστωσης στο λογαριασμό του τμήματος του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον ορίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος. Η γραμμή πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον 16 ώρες το εικοσιτετράωρο, από Δευτέρα έως και Σάββατο.

Υποχρεωτική γίνεται και η ενημέρωση του συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας αμέσως μόλις υπερβεί το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα δεδομένα ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει το συνδρομητή και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου. Η εκ νέου ενεργοποίηση πακέτου προπληρωμένης υπηρεσίας για τη χρήση δεδομένων, απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή, μέσω αποστολής SMS.

Επίσης, ο συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).

Ο νέος κανονισμός ορίζει ότι στην πρώτη σελίδα κάθε σύμβασης πρέπει να αναφέρονται ευδιάκριτα και με σαφήνεια η ημερομηνία υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτό, ενώ στη δεύτερη το ύψος ενδεχόμενης επιδότησης ή του τέλους για διακοπή ή καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου εφόσον υπάρχει. Επίσης, ο συνδρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης της σύνδεσης, καθορισμού ανώτατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων κλήσεων και εξαίρεσης του αριθμού από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Τέλος, σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής επιλέγει εξαρχής εάν επιθυμεί να λαμβάνει το λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιλέξει και, εφόσον η σύνδεσή του περιλαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, ο λογαριασμός αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή έντυπα κατ' επιλογή του παρόχου. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή τον τρόπο αποστολής του λογαριασμού.

Υπενθυμίζεται ότι με το πρώτο σχέδιο ρυθμίσεων της ΕΕΤΤ που ήδη εφαρμόζεται, είχε απαγορευτεί στους παρόχους να αλλάζουν τους όρους συμβολαίων ορισμένου χρόνου (αύξηση τιμής, μείωση λεπτών ομιλίας κ.λπ.).

https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/business-news/226953/diefkriniseis-apo-tin-eett-pote-o-syndromitis-den-tha-plironei-telos-ean-diakopsei-ti-syndesi-tou-kinitoy

.

logo_gr.png

.

EDIT: To Δελτίο Τύπου της ΕΕΤΤ:


exclamation.gif  Σε ισχύ το 2ο στάδιο ρυθμίσεων του Κανονισμού για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες:

1 Οκτωβρίου 2018 

Από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, τίθεται σε ισχύ το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, ο οποίος είχε δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο του 2017. Ο Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο. 

Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το δεύτερο στάδιο ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα:

Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους: Στην πρώτη σελίδα της σύμβασης πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, η ημερομηνία υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον συνδρομητή δυνατότητες, όπως η άμεση ενεργοποίηση της σύνδεσης, ο καθορισμός ανώτατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων, η εξαίρεση του αριθμού από τηλεφωνικούς καταλόγους.
 

Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης: Αυξάνεται η προθεσμία για την καταγγελία σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου αζημίως, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο.
 

Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας: Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.
 

Αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, πρέπει να πιστώνεται αυτόματα και εντός τετραμήνου στον λογαριασμό του συνδρομητή, το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 

Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο: Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος.
 

Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης: Ο συνδρομητής  μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).
 

Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης: Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου χρόνου είτε  σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύμβασης ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο στάδιο ρυθμίσεων, που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2017, με την έκδοση του Κανονισμού, περιλαμβάνει τα εξής:

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα, στη διάρκεια του ορισμένου χρόνου της σύμβασης, να αυξάνει το πάγιο ή να μειώνει τον χρόνο ομιλίας/όγκο δεδομένων του προγράμματος υπηρεσιών.
 

Αποστολή λογαριασμών: Σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής επιλέγει εξαρχής εάν επιθυμεί να λαμβάνει τον λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιλέξει και, εφόσον η σύνδεσή του περιλαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, ο λογαριασμός αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή έντυπα κατ’ επιλογή του παρόχου. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή τον τρόπο αποστολής του λογαριασμού.  

Το επόμενο και τελικό στάδιο ρυθμίσεων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τέλος Δεκεμβρίου του 2018.

:up:


exclamation.gif  Λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με το 2ο στάδιο ρυθμίσεων του Κανονισμού Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ:

Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους: 
Στην πρώτη σελίδα κάθε σύμβασης πρέπει να αναφέρονται ευδιάκριτα και με σαφήνεια τα ακόλουθα:

- Η ημερομηνία υπογραφής. Στη σύμβαση ορισμένου χρόνου, θα πρέπει να αναφέρεται επίσης η χρονική διάρκεια.
- Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πάγιο.
- Η τελική τιμή χρέωσης του παγίου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων/τελών. Σε περίπτωση που η τιμή του παγίου δεν είναι σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, πρέπει να αναγράφονται, κατά περίπτωση, οι τελικές τιμές του παγίου και οι αντίστοιχες χρονικές περίοδοι ισχύος.
- Ενημέρωση για το ύψος τυχόν επιδότησης και της σχετικής απόσβεσης (με πίνακα αποσβέσεων).
- Το τέλος, εφόσον υπάρχει, το οποίο καταβάλλει ο συνδρομητής σε περίπτωση διακοπής/καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον συνδρομητή οι ακόλουθες δυνατότητες, τις οποίες θα επιλέγει ιδιοχείρως και ενυπογράφως:

- Άμεση ενεργοποίηση της σύνδεσης, με απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης με την ενεργοποίηση.  
- Καθορισμός, με βάση τρεις τουλάχιστον κατηγορίες επιλογών, ανώτατου ορίου χρέωσης πέραν του οποίου θα πραγματοποιείται φραγή εξερχομένων.
- Εξαίρεση του αριθμού του από τηλεφωνικούς καταλόγους, καθώς και από προωθητικές ενέργειες (εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 11 του Ν.3471/2006).
- Παροχή πληροφοριών λογαριασμού και αναλυτικής χρέωσης μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού λογαριασμού.

Στη δεύτερη σελίδα κάθε σύμβασης πρέπει να αναφέρονται οι δωρεάν υποχρεωτικές παροχές (π.χ. γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών, γραμμή δήλωσης βλάβης) και το χρονικό διάστημα ισχύος τους. 

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος, μαζί με τη σύμβαση, παραδίδεται/αποστέλλεται στον συνδρομητή έντυπο της δήλωσης υπαναχώρησης και παρέχεται ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής της. 

Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης:   
Αυξάνεται η προθεσμία για την καταγγελία σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου αζημίως, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο. Η προθεσμία καθορίζεται:

- είτε στους δύο μήνες, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης,
- είτε στους τρεις μήνες, για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης,

από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων.

Ειδικά για την καρτοκινητή τηλεφωνία, εφόσον τα τιμολόγια τροποποιηθούν σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών από την ημερομηνία ενημέρωσης του συνδρομητή, ο πάροχος οφείλει, εντός 30 ημερών και κατόπιν αίτησης του συνδρομητή, να επιστρέψει το εναπομείναν χρηματικό υπόλοιπο. 

Επισημαίνεται ότι ο συνδρομητής οφείλει να εξοφλήσει τυχόν οφειλές για την επιδότηση συσκευών/τερματικού εξοπλισμού/κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο. 

Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας:   
Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας, όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός του ή πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών, θα λαμβάνει υποχρεωτικά ενημέρωση μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ειδικά, στην περίπτωση προγράμματος/πακέτου προπληρωμένων με υπηρεσίες δεδομένων, προβλέπεται και δεύτερο στάδιο ενημέρωσης όταν ο καταναλωτής καταναλώνει το 100% του όγκου. Η εκ νέου ενεργοποίηση πακέτου προπληρωμένης υπηρεσίας για τη χρήση δεδομένων, απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή, μέσω αποστολής SMS. 

Αυτόματη πίστωση λογαριασμού σε περίπτωση βλαβών: 
Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, ο πάροχος πρέπει να πιστώνει αυτόματα στον λογαριασμό του συνδρομητή, το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πίστωση πραγματοποιείται αυτομάτως, εντός τετραμήνου από την άρση της βλάβης. 

Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο:   
Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος, από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Η γραμμή πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον 16 ώρες το εικοσιτετράωρο, από Δευτέρα έως και Σάββατο. 

Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης: 
Ο συνδρομητής μπορεί πλέον να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επισυνάπτοντας σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του. Η διακοπή παροχής υπηρεσιών πρέπει να πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή τηλεφωνία (εκτός εάν ο συνδρομητής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία). 

Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης:  
Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας, είτε σύμβασης που είναι (ή έχει καταστεί) αορίστου χρόνου, είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης για τη σύναψη νέας σύμβασης ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση αορίστου χρόνου.

:yahoo:

.

EDIT:  Διευκρινίσεις δίνει η ΕΕΤΤ για το τι δικαιούστε αν προχωρήσετε σε διακοπή της σύμβασης για κινητά και σταθερά.

Το… ζουμί της υπόθεσης κι αυτό που «έμενε» ως ιδέα, ήταν πως μπορείτε… ελεύθερα να κάνετε διακοπή είτε σε σταθερά είτε σε κινητά, χωρίς χρεώσεις και… περαιτέρω εξηγήσεις. Ωστόσο κάτι τέτοιο ΔΕΝ ισχύει. Και ακριβώς για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ανακοίνωσε σχετικές διευκρινήσεις για την διακοπή σε σταθερά και κινητά.

- Ποια είναι η μεγάλη διαφορά για το τέλος διακοπής που ορίζει αν θα πληρώσετε ή όχι.

- Οι συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου και πώς αυτές ορίζονται. 

- Αναλυτικά παραδείγματα για να μην βρεθείτε προ... δυσάρεστων εκπλήξεων.

.

exclamation.gif Διευκρινίσεις σχετικά με το τέλος διακοπής/καταγγελίας σύμβασης.

3 Οκτωβρίου 2018 

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση των παρόχων να μην επιβάλουν τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής  /καταγγελίας  σύμβασης (σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας) δεν αφορά σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά μόνο συμβάσεις αορίστου χρόνου και συνδέσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας, όπως αναφέρεται και στο σχετικό δελτίο τύπου της ΕΕΤΤ (01/10/18): «Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης: Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύμβασης αορίστου χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφωνίας.» 

Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ο συνδρομητής δεσμεύεται να παραμείνει στον πάροχό του για συγκεκριμένο διάστημα (π.χ. 12, 18 ή 24 μήνες). Συνεπώς, σε περίπτωση που διακόψει ή καταγγείλει τη σύμβαση πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου, ο πάροχος έχει δικαίωμα να επιβάλει το τέλος διακοπής/καταγγελίας. Σημειώνεται ότι, από την 1η Οκτωβρίου 2018, το συγκεκριμένο τέλος πρέπει να αναγράφεται, με σαφήνεια, στην πρώτη σελίδα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται. 

Επισημαίνεται ότι συνδρομητής που έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου την οποία ανανεώνει συνεχώς, κατά τη λήξη της, με νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου, σε περίπτωση που τη διακόψει ή την καταγγείλει πριν την παρέλευση του ορισμένου χρόνου (της νέας πλέον σύμβασης), θα επιβαρυνθεί με το τέλος διακοπής/καταγγελίας που ορίζεται στη νέα σύμβαση. 

Προς αποσαφήνιση παρατίθενται σχετικά παραδείγματα:

Παράδειγμα 1: Συνδρομητής με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών (για σταθερή ή/και κινητή σύνδεση), επιθυμεί να διακόψει τη σύμβαση και να καταργήσει τη σύνδεσή του στον 20ο μήνα. Ο συνδρομητής θα επιβαρυνθεί με τέλος διακοπής/καταγγελίας σύμβασης, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη σύμβαση. Το ίδιο ισχύει και εάν επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεσή του σε νέο πάροχο. Επίσης, σε περίπτωση που ο παραπάνω συνδρομητής έχει λάβει εξοπλισμό με χρησιδάνειο, οφείλει να τον επιστρέψει ή, εάν επιθυμεί να τον κρατήσει, να καταβάλει το σχετικό τέλος που προβλέπεται στη σύμβασή του.

Παράδειγμα 2: Σύμβαση ορισμένου χρόνου και διάρκειας 18 μηνών (για σταθερή ή/και κινητή σύνδεση), έχει λήξει εδώ και ένα μήνα, χωρίς να έχει ανανεωθεί, και συνεπώς, έχει καταστεί αορίστου χρόνου. Ο συνδρομητής μπορεί να διακόψει τη σύμβαση και να καταργήσει τη σύνδεσή του, χωρίς να επιβαρυνθεί με τέλος  διακοπής/καταγγελίας, δεδομένου ότι η σύμβαση έχει πλέον καταστεί αορίστου χρόνου. Το ίδιο ισχύει και εάν επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεσή του σε νέο πάροχο. Ωστόσο, εφόσον ο συνδρομητής έχει λάβει εξοπλισμό με χρησιδάνειο, οφείλει να τον επιστρέψει ή, σε περίπτωση που επιθυμεί να τον κρατήσει, να καταβάλει το σχετικό τέλος που προβλέπεται στη σύμβασή του.

:clap:

.

Σημείωση: Παρακάτω ακολουθεί και μια απλή ανάλυση από τον @jkoukos: :bow:

Τα πράγματα είναι πολύ απλά, αλλά δυστυχώς πολλοί δημοσιογράφοι και χρήστες εδώ στο φόρουμ δεν έχουν ιδέα, και έτσι χωρίς να ψάχνουν/ερευνούν και πριν γράψουν κάτι απλά αναπαράγουν ότι βρουν.

Έχουμε λοιπόν τις παρακάτω συνδέσεις:

 • Ορισμένου χρόνου: Πρόκειται για την πλειοψηφία των συνδέσεων (σε σταθερή και κινητή) με συμβόλαια. Εδώ έχουμε δέσμευση για π.χ. 24 μήνες όπου αν διακόψουμε πριν την λήξη της χρονικής περιόδου θα κληθούμε να πληρώσουμε κάποιο τέλος πρόωρης διακοπής του συμβολαίου και σε περίπτωση κινητής τυχόν επιδότηση συσκευής. Στις περιπτώσεις αυτές δεν αλλάζει απολύτως τίποτα με τον νέο κανονισμό.
 • Αορίστου χρόνου: Πρόκειται κυρίως για συνδέσεις καρτοκινητής (χωρίς συμβόλαιο), συνδέσεις σταθερής που είτε εξαρχής ήταν αορίστου (π.χ. κάποιες φορές υπάρχουν προσφορές με ισχύον πάγιο για πάντα), είτε ορισμένου χρόνου που έληξε η περίοδος δέσμευσης και δεν ανανεώθηκαν. Μερικές φορές (κυρίως στα καρτοκινητά) υπάρχει τέλος διακοπής της σύνδεσης και αντίστοιχο τέλος ανανέωσης (σταθερά). Με τον νέο κανονισμό αυτές οι χρεώσεις πλέον καταργούνται.

Πληροφορικά παρακάτω είναι τα τηλέφωνα της τεχνικής υποστήριξης των παρόχων για δωρεάν κλήση από όλα τα δίκτυα:

 • Cosmote: 13788 (Σταθερή) - 13738 (Κινητή)
 • Cyta: 13811
 • Nova: 13731
 • Vodafone: 13840
 • Wind: 13700 (Σταθερή) - 13780 (Κινητή)

.

EDIT: Πλαφόν στο τέλος διακοπής συμβολαίων ορισμένου χρόνου από: 31/12/2018.

Επιπλέον ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της προστασίας του καταναλωτή φέρνει ο νέος Κανονισμός για τις Γενικές Άδειες της ΕΕΤΤ (Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) από 31/12/2018.

Μεταξύ άλλων, τίθεται όριο στο τέλος διακοπής που οφείλει να πληρώσει στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες ο καταναλωτής που καταγγέλλει τη σύμβαση ορισμένου χρόνου για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πριν τη λήξη της, δίνεται η δυνατότητα διακοπής της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο ποσό, ενώ γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση των καταναλωτών στους συμβατικούς όρους και στους τιμοκαταλόγους.

Αναλυτικότερα, οι προαναφερόμενες τρεις νέες ρυθμίσεις του Κανονισμού Γενικών Αδειών για τις τηλεπικοινωνίες που θα εφαρμοστούν με την έλευση του νέου έτους έχουν ως εξής:

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου - νέος προσδιορισμός του τέλους διακοπής:

Στις περιπτώσεις καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της από τον καταναλωτή, αυτός θα οφείλει να καταβάλει τέλος διακοπής, το οποίο είναι το μικρότερο από τα ακόλουθα ποσά:

 

α. Από το σύνολο της έκπτωσης του μηνιαίου παγίου που έχει λάβει μέχρι τη στιγμή της διακοπής συν το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδοτήσεις συσκευής ή εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής. Ειδικά σε περίπτωση, που η σύμβαση καταγγελθεί πριν την πάροδο 2 μηνών από την έναρξή της, ο συνδρομητής θα καταβάλει πάγια δύο μηνών, το σύνολο της έκπτωσης δύο μηνιαίων παγίων συν το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδοτήσεις συσκευής ή εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής.

β. Από το ένα τρίτο του αθροίσματος των μηνιαίων παγίων, που οφείλονται για το διάστημα από τη χρονική στιγμή επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου συν το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο, που αντιστοιχεί στο διάστημα για το οποίο δεν θα καταβληθούν πάγια.


Έλεγχος υπέρογκων χρεώσεων:

Οι συνδρομητές μπορούν, προς αποφυγή υπερχρεώσεων, να επιλέγουν κατά τη σύναψη της σύμβασης τη δυνατότητα διακοπής της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο όριο, με βάση τρεις τουλάχιστον επιλογές. Η μικρότερη από τις διαθέσιμες επιλογές δεν δύναται να είναι υψηλότερη από τα 150 ευρώ (αφορά στο τελικό ύψος του λογαριασμού) στις περιπτώσεις που ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης και από τα 300 ευρώ στις περιπτώσεις που ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης.

Ευκολία πρόσβασης στους συμβατικούς όρους και στους τιμοκαταλόγους:

Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται γρήγορα, από εύκολα προσβάσιμες στον ιστότοπο του παρόχου τους ιστοσελίδες, για τους ισχύοντες όρους της σύμβασής τους και για τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών που λαμβάνουν, ενώ οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών θα σημειώνονται με επισήμανση των αλλαγών. Οι πληροφορίες αυτές θα παραμένουν αναρτημένες στον ιστότοπο μέχρι και 2 έτη μετά την κατάργησή τους, με αναφορά στο χρονικό διάστημα, για το οποίο οι εκάστοτε όροι ήταν σε ισχύ.

http://www.infocom.gr/2018/10/05/orio-sto-telos-diakopis-symvolaion-orismenou-chronou-apo-31-12-2018/46605/ 

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1399165/neos-kanonismos-eett-ti-allazei-gia-ti-diakopi-sumbolaiou

.

 

:thanks:

 

Επεξ/σία από Jangos
Νέες προσθήκες και διευκρινήσεις.
 • Thanks 3
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
 • Απαντήσεις 38
 • Δημιουργία
 • Τελευταία απάντηση

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Συχνή συμμετοχή στο θέμα

Δημοφιλή Μηνύματα

. . Θετικές ανατροπές για τους καταναλωτές στην τηλεφωνία: Αυτόματη πίστωση για βλάβες και «δωρεάν» σπάσιμο συμβολαίου. Με το «δεύτερο κύμα» μέτρων η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνι

Τα πράγματα είναι πολύ απλά, αλλά πολλοί δημοσιογράφοι δεν έχουν ιδέα χωρίς να ψάχνουν/ερευνούν πριν γράψουν κάτι και απλά αναπαράγουν ότι βρουν. Έχουμε τις παρακάτω συνδέσεις:  Ορισμένου χρόν

Υποθετω οτι ειναι κατι σαν τον τειρεσια αν δεν χρωστας δεν υπαρχει λογος να εισαι "λερωμενος"

Δημοσ. (επεξεργασμένο)
1 ώρα πριν, skiabox είπε

Μπορεί να μας πει κάποιος τι σημαίνουν πρακτικά όλα αυτά;

Απο αυτα που διαβασα ειναι σιγουρα προς το συμφερον μας. Αν δεν ειμαστε ικανοποιημενοι μπορουμε να σπασουμε το συμβολαιο οποιαδηποτε στιγμη χωρις το απαραδεκτο προστιμο..Αρα θ προσπαθησουν να μας κρατησουν ικανοποιημενους ειτε μεσω τιμων ειτε υπηρεσιων .

Επεξ/σία από mitskitsamal
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
 • Moderators

Πολύ ευχάριστα νέα , οπότε μπορώ να σπάσω απλά το συμβόλαιο μου με τον υπάρχων πάροχο και να μεταβώ σε άλλον χωρίς να πληρώσω το πρόστιμο που προβλέπεται ?

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Όλα αυτά έχουν ψηφιστεί από πέρυσι τον Δεκέμβρη με έναρξη 1-6-2018. Επειδή οι πάροχοι δεν ήταν έτοιμοι (προβλεπόταν συγκεκριμένα πράγματα για τν οργάνωσή τους), πήραν παράταση και ξεκινούν τα περισσότερα από 1η Οκτώβρση και κάποια τέλος του έτους. Τέλος υπάρχουν και λίγα που ισχύουν εδώ και 4 μήνες.

Χοντρικά έχει να κάνει με τον νέο κανονισμό γενικών αδειών και τη νέα διαδικασία φορητότητας, που έχουμε αναλύσει πολλές φορές σε διάφορα θέματα. Υπάρχουν πολλές αλλαγές αλλά οι ουσιώδεις είναι ότι όλες οι χρεώσεις πρέπει να αναφέρονται στην αρχική αίτηση σύνδεσης, όπως και τυχόν τέλη και όχι στις πίσω σελίδες. Κάθε πάροχος υποχρεούται να έχει ένα αριθμό για τεχνική (μόνο) υποστήριξη, με δωρεάν κλήσεις από όλα τα τηλεφωνικά δίκτυα.

6 λεπτά πριν, SPANK είπε

Πολύ ευχάριστα νέα , οπότε μπορώ να σπάσω απλά το συμβόλαιο μου με τον υπάρχων πάροχο και να μεταβώ σε άλλον χωρίς να πληρώσω το πρόστιμο που προβλέπεται ?

Όχι βέβαια. Από που κατάλαβες αυτό το πράγμα;

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
 • Super Moderators
16 minutes ago, SPANK said:

Πολύ ευχάριστα νέα , οπότε μπορώ να σπάσω απλά το συμβόλαιο μου με τον υπάρχων πάροχο και να μεταβώ σε άλλον χωρίς να πληρώσω το πρόστιμο που προβλέπεται ?

Ναι αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα σε βάλει μετά ο πάροχος στο μητρώο του Τηλεγνούς (http://www.telegnous.gr/el/faq/) σαν "κακό" πελάτη, με αποτέλεσμα να μη σε θέλουν τα άλλα δίκτυα! 😛 

Αν και νομίζω πως αν δεν χρωστάς κάτι, δεν μπορεί να σε βάλει στο μητρώο. 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
 • Moderators
Μόλις τώρα, billdanos είπε

Ναι αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα σε βάλει μετά ο πάροχος στο μητρώο του Τηλεγνούς (http://www.telegnous.gr/el/faq/) σαν "κακό" πελάτη, με αποτέλεσμα να μη σε θέλουν τα άλλα δίκτυα! 😛 

Φαντάζομαι τότε πως μπορεί να γίνει αυτό αν κάνεις καταγγελία γιατί έχεις πολλές βλάβες χωρίς να υπάρχει λύση η δεν έχεις τις υπηρεσίες ( συγχρονισμός , κλήσεις κτλπ ) που σου παρέχει ο υπάρχων πάροχος ?

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
7 λεπτά πριν, billdanos είπε

Ναι αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα σε βάλει μετά ο πάροχος στο μητρώο του Τηλεγνούς (http://www.telegnous.gr/el/faq/) σαν "κακό" πελάτη, με αποτέλεσμα να μη σε θέλουν τα άλλα δίκτυα! 😛 

Αν και νομίζω πως αν δεν χρωστάς κάτι, δεν μπορεί να σε βάλει στο μητρώο. 

Υποθετω οτι ειναι κατι σαν τον τειρεσια αν δεν χρωστας δεν υπαρχει λογος να εισαι "λερωμενος"

 • Thanks 1
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
8 λεπτά πριν, jkoukos είπε

Παιδιά ο τίτλος είναι παντελώς λανθασμένος. Δεν ξέρω από που τον αντιγράψατε, άλλα 1000% δεν ισχύει αυτό που υπονοεί.

Σε ολο το ιντερνετ αυτο υπαρχει ακριβως. Δεν ειναι παραλογο, αν δεν εχεις λαβει κατι οπως δωρεαν κινητο ή καποια εξτρα παροχη γιατι να πληρωσεις προστιμο για ενα μοντεμ; Ειναι ανεπιτρετο αυτο που γινοταν.

Οσον αφορα αν δεν χρωστας γιατι να μπεις ως κακοπληρωτης;

Οι εταιριες αυθαιρετα επεβαλαν προστιματα ας δωσουν λοιπον αυτο που υποσχονται αλλιως στο καλο.

Επεξ/σία από mitskitsamal
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Επαναλαμβάνω είναι παντελώς λανθασμένος. Προφανώς κάποιος το έγραψε πρώτα και το αναπαράγουν όλοι. Ακόμη και στο ενημερωτικό που παρατίθεται αυτούσιο στο πρώτο μήνυμα, δεν υπάρχει πουθενά υπόνοια για τέτοιο θέμα.

Αλλά ακόμη και να μην πιστεύεται, υπάρχει το επίσημο ΦΕΚ του κανονισμού για όποιον έχει ενδοιασμό. Έχει ψηφιστεί πριν από 10 μήνες κι έχει γίνει εκτενής αναφορά σε διάφορα τεχνολογικά φόρουμ αλλά κι εδώ.

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
3 λεπτά πριν, jkoukos είπε

Επαναλαμβάνω είναι παντελώς λανθασμένος. Προφανώς κάποιος το έγραψε πρώτα και το αναπαράγουν όλοι. Ακόμη και στο ενημερωτικό που παρατίθεται αυτούσιο στο πρώτο μήνυμα, δεν υπάρχει πουθενά υπόνοια για τέτοιο θέμα.

Αλλά ακόμη και να μην πιστεύεται, υπάρχει το επίσημο ΦΕΚ του κανονισμού για όποιον έχει ενδοιασμό. Έχει ψηφιστεί πριν από 10 μήνες κι έχει γίνει εκτενής αναφορά σε διάφορα τεχνολογικά φόρουμ αλλά κι εδώ.

Τι να πω μπορει να ειναι fake news. 

Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες
Δημοσ. (επεξεργασμένο)
3 λεπτά πριν, lokaki είπε

Όχι, η σελίδα έχει πολύ παλιές πληροφορίες και θέλει ενημέρωση με τα νέα δεδομένα. Αναφέρει σχετικά: Τελευταία Ενημέρωση: 2013-02-27 .

Το ΦΕΚ που έδωσε πριν είναι το μόνο επίσημο και βάσει αυτού θα ενημερωθούν οι σελίδες ενημέρωσης της ΕΕΤΤ (όταν ξυπνήσει).

Επεξ/σία από jkoukos
Σύνδεσμος στην ανάρτηση
Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε για να σχολιάσετε

Πρέπει να είστε μέλος για να αφήσετε σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Εγγραφείτε με νέο λογαριασμό στην κοινότητα μας. Είναι πανεύκολο!

Εγγραφείτε για έναν νέο λογαριασμό

Σύνδεση

Έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

 • Δημιουργία νέου...

Με την περιήγησή σας στο insomnia.gr, αποδέχεστε τη χρήση cookies που ενισχύουν σημαντικά την εμπειρία χρήσης.