Χαρακτηριστικά
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου
36,4 GB
Ταχύτητα μονάδας σκληρού δίσκου
10000 RPM
Τυπική συνδεσιμότητα
Wide Ultra3 SCSI
Τύπος
HDD
Hot-swap
Άλλα χαρακτηριστικά
Αριθμός ακίδων
80
Συσκευή οδήγησης, ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
160 MB/s

Τα χαρακτηριστικά προέρχονται από την ενότητα Gadgets του Insomnia. Αν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας εδώ