Χαρακτηριστικά
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου
2 TB
Ταχύτητα μονάδας σκληρού δίσκου
7200 RPM
Τυπική συνδεσιμότητα
NL-SAS
Τύπος
HDD
Εξάρτημα για
Διακομιστής (Server)/ Σταθμός εργασιών (workstation)

Τα χαρακτηριστικά προέρχονται από την ενότητα Gadgets του Insomnia. Αν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας εδώ