Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk
128 GB

Τα χαρακτηριστικά προέρχονται από την ενότητα Gadgets του Insomnia. Αν εντοπίσετε κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε ενημερώστε μας εδώ