Χαρακτηριστικά
Εσωτερική μνήμη
32 GB
Διάταξη μνήμης (μονάδες x μέγεθος)
1 x 32 GB
Τύπος μνήμης
DDR4
Ταχύτητα μνήμης
3600 MHz
Εξάρτημα για
PC/Server
Συντελεστής μορφής μνήμης
288-pin DIMM
Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Υποστηριζόμενα προϊόντα
Alienware Aurora R14