Μας άρεσε

  • Εμφάνιση
  • Αυτονομία
  • OcuSync 2.0
  • Ποιότητα βίντεο
  • Αυτοματισμοί

Δεν μας άρεσε

  • Χρόνος φόρτισης
  • Έλλειψη ADS-B
  • Έλλειψη πλήρους προστασίας εμποδίων