Μας άρεσε

  • Εμφάνιση
  • Αναλογία 3:2
  • Οθόνη
  • Βάρος

Δεν μας άρεσε

  • Τιμή
  • Επιδόσεις
  • Έλλειψη οπίσθιου φωτισμού στο πληκτρολόγιο
  • Θύρες