Μας άρεσε

  • Εμφάνιση
  • Αθόρυβο
  • Ποικιλία εφαρμογών
  • Επιδόσεις

Δεν μας άρεσε

  • Περιορισμοί στο Snapshot Center