Τεχνολογίες μηχανικής μάθησης κατάφεραν να αξιοποιήσουν με επιτυχία ερευνητές που εργάζονται στο Project Loon, ώστε να μπορούν να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις καιρικές συνθήκες και έτσι την πορεία των αερόστατων. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος ώστε σε μερικούς μήνες να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά για την παροχή ίντερνετ σε πραγματικούς χρήστες.

Στο πλαίσιο του Project Loon της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, αναπτύσσονται τεράστια αερόστατα, τα οποία πετώντας σε σμήνη θα μπορούν να προσφέρουν σύνδεση στο web σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν οι απαραίτητες επίγειες υποδομές.

 

Οι πιο αξιόπιστες μετεωρολογικές προγνώσεις σημαίνουν πως η υλοποίηση της ιδέας ήρθε «ακρετά χρόνια νωρίτερα», αφού συνεπάγεται καλύτερο έλεγχο της πορείας των αερόστατων. Αυτό σημαίνει πως τα σμήνη θα μπορούν να είναι πολύ μικρότερα σε αριθμό, για να καλύψουν μία συγκεκριμένη περιοχή. Ενδεικτικό είναι πως πλέον δεν θα χρειάζονται μερικές εκατοντάδες, αλλά μόλις 10-30, κάτι που πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων σημαίνει και μικρότερο κόστος.

 

Link.png Site: BBC