Το YouTube ανακοίνωσε μια αλλαγή στους όρους χρήσης του που επηρεάζει τους δημιουργούς που παραβιάζουν τους κανόνες του.

Έτσι από αυτή την εβδομάδα, οι δημιουργοί θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο όταν λαμβάνουν κάποια προειδοποίηση. Όταν ολοκληρωθεί, το YouTube θα άρει την προειδοποίηση από το κανάλι του δημιουργού, εφόσον αυτός δεν παραβιάσει την ίδια πολιτική για 90 ημέρες.

Η αλλαγή αυτή θα επιτρέψει στους δημιουργούς να μάθουν γιατί το περιεχόμενό τους ξεπέρασε τα όρια, ώστε να αποφύγουν άλλες κυρώσεις, μειώνοντας τον αριθμό των καναλιών που απενεργοποιούνται από τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα βίντεο. Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι δημιουργοί του YouTube θα έχουν έναν τρόπο να σβήσουν την αρχική τους προειδοποίηση πριν αυτή οδηγήσει σε κάποια ποινή. Σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές του YouTube, τα κανάλια που λαμβάνουν τρείς ειδοποιήσεις (strikes) σε διάστημα 90 ημερών, παύει η λειτουργία τους.

Το YouTube άρχισε να δίνει προειδοποιήσεις σε χρήστες για την πρώτη παραβίαση των πολιτικών του το 2019 και τώρα αναφέρει ότι πάνω από το 80% των δημιουργών που λαμβάνουν μια τέτοια ενημέρωση δεν παραβιάζουν ποτέ ξανά τις πολιτικές του. Η εταιρεία λέει ότι αυτή η νέα πολιτική προέκυψε επειδή οι δημιουργοί ενημέρωσαν το YouTube ότι θα ήθελαν περισσότερη ενημέρωση για την καλύτερη κατανόηση των κανόνων.

«Γνωρίζουμε επίσης ότι η λήψη μιας προειδοποίησης μπορεί να διαταράξει το πρόγραμμα δημοσιεύσεων ενός δημιουργού και όσους στηρίζονται στο “Πρόγραμμα Συνεργατών” μας όπου σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο απογοητευτική, αλλά μπορεί να τους επηρεάσει και οικονομικά», εξηγεί το YouTube σε ανακοίνωσή του. Φυσικά, οι επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα των δημιουργών έχουν αντίκτυπο και στα έσοδα του YouTube, οπότε είναι λογικό ότι η εταιρεία θα ήθελε να διατηρήσει περισσότερα βίντεο που αποφέρουν κέρδη στον ιστότοπό της.

Στο εξής, οι δημιουργοί που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο και θα μείνουν μακριά από την ίδια παραβίαση πολιτικής για 90 ημέρες, θα δουν την άρση της προειδοποίησης από το κανάλι τους. Αν όμως παραβιάσουν ξανά την ίδια πολιτική πριν από την παρέλευση των 90 ημερών, το βίντεο θα αφαιρεθεί. Στη συνέχεια αν ο δημιουργός παραβιάσει την ίδια πολιτική μετά την πάροδο των 90 ημερών, το βίντεο αφαιρείται και ο δημιουργός θα λάβει σχετικό strike έχοντας στη συνέχεια τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Μια άλλη αλλαγή στην πολιτική, η οποία μπορεί να είναι ακόμη πιο ουσιαστική, είναι ότι το YouTube θα εκδίδει πλέον μεμονωμένες προειδοποιήσεις ανάλογα με τη συγκεκριμένη πολιτική που παραβιάζει ο χρήστης, αντί για μια προειδοποίηση για όλη τη διάρκεια ζωής του καναλιού του. Αυτό σημαίνει ότι οι δημιουργοί που συχνά παρακάμπτουν τους κανόνες του YouTube θα έχουν την ευκαιρία να μην δουν το κανάλι τους να απενεργοποιείται, καθώς θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να καταργήσουν τις προειδοποιήσεις τους πριν αυτές μετατραπούν σε strikes.

Το YouTube λέει ότι ο κανόνας των τριών χτυπημάτων (strike) δεν πρόκειται να αλλάξει, ωστόσο φαίνεται ότι με τη νέα πολιτική, λιγότεροι δημιουργοί θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Επιπλέον η εταιρεία σημειώνει ότι οι πολιτικές της γύρω από την απενεργοποίηση των καναλιών που παραβιάζουν επανειλημμένα τις πολιτικές της, εξακολουθούν να ισχύουν.

  • Confused 1