Σε μια ανακοίνωση για το καταναλωτικό κοινό που δεν συνηθίζει, προχώρησε η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομειών) και η οποία αφορά την απόσυρση και ανάκληση από την ελληνική αγορά συγκεκριμένου smartphone, του LEAGOO S8.

Μετά από μετρήσεις διαπιστευμένου εργαστηρίου για λογαριασμό της γαλλικής Αρχής, το συγκεκριμένο smartphone βρέθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση άρθρου της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εξαιτίας σημαντικής διαφοράς του από τα επιτρεπόμενα όρια. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις της ANFR αποκάλυψαν τιμές που υπερβαίνουν το εγκεκριμένο ρυθμιστικό όριο του Ρυθμού Ειδικής Απορρόφησης (SAR) κορμού των 2W/kg, καθώς το SAR του τηλεφώνου LEAGOO S8 έχει μετρηθεί στα 2,39 W/Kg. Από την ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ διαβάζουμε ακόμα ότι

Η ICNIRP έχει θεσπίσει ως όριο για το SAR στο κεφάλι από τα κινητά τηλέφωνα την τιμή 2 W ανά χιλιόγραμμο μάζας, όταν λαμβάνεται ο μέσος όρος σε 10 γραμμάρια μάζας συνεχούς ιστού στο κεφάλι για μία περίοδο 6 λεπτών. Αυτά τα όρια έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε συσκευή που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμορφώνεται με τα θεσπισμένα όρια, φέρει τη σήμανση CE. 

Η συσκευή διατίθεται σε πολλές ευρωπαικές χώρες από την εταιρεία LEAGOO Intelligence Co., Ltd ενώ μια αναζήτηση στις μηχανές αναζήτησης των Skroutz και BestPrice φανερώνει ότι η συσκευή είχε για ένα μεγάλο διάστημα παρουσία και στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι η επιβολή των ως άνω μέτρων θεωρείται δικαιολογημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόζεται αμελλητί από τα κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας προστασίας και διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας των πολιτών.

Η ΕΕΤΤ καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους για να μάθουν τους όρους επιστροφής του.

  • Like 6
  • Haha 1