Ρεκόρ αποζημιώσεων σχεδόν €160.000 αποδόθηκε για χρήση παράνομου λογισμικού κατά το 2008 από ελληνικές επιχειρήσεις στην Business Software Alliance (BSA). Η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορούσε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο στην περιοχή της Αττικής. Ωστόσο, οι οικονομικές επιπτώσεις δεν αποτελούν το μοναδικό πρόβλημα που οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλογιστούν. Η χρήση παράνομου λογισμικού μπορεί να προκαλέσει τεχνικά προβλήματα όπως την προσβολή από ιούς και προβλήματα ασφαλείας όπως απώλεια αρχείων με συνέπεια την δυσφήμιση της επιχείρησης. Το νόμιμο λογισμικό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες και αναβαθμίσεις που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία και αποδοτικότητα κάθε εταιρείας.

 

«Οι συνέπειες της πειρατείας λογισμικού περιλαμβάνουν οικονομικές απώλειες για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου της πληροφορικής και έμμεσα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τεχνικά προβλήματα για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις» τονίζει ο κ. Απόστολος Κατσιδονιώτης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών .

 

Στις περιοχές της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ)όπου δραστηριοποιήθηκε η BSA κατά το 2008, το κόστος για τις επιχειρήσεις (ζημίες και αγορά νόμιμου λογισμικού), ξεπέρασε τα $23 εκ. Συγκεκριμένα, λίγο περισσότερα από $8 εκ. αποδόθηκαν στην BSA ως αποζημίωση και περισσότερα από $15 εκ. δαπανήθηκαν από τις επιχειρήσεις για την αγορά λογισμικού, που ήταν απαραίτητο για τη νομιμοποίηση τους. Περισσότερες από 3.000 νομικές υποθέσεις διενεργήθηκαν από την BSA το 2008 στην περιοχή ΕΜΕΑ ως αποτέλεσμα των συνολικά 5.546 αναφορών πειρατείας που προωθήθηκαν στην BSA.

 

Η κα Sarah Coombes, Senior Director for Legal Affairs στην BSA για την περιοχή ΕΜΕΑ, δήλωσε σχετικά «Η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν επηρεάζει μόνο τους δημιουργούς του λογισμικού αλλά όπως διαπιστώνεται και από το ύψος των αποζημιώσεων, αφορά και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό. Στην προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε την πειρατεία, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε τις επιχειρήσεις εκείνες που περιφρονούν τους νόμους της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στον αβέβαιο καιρό της οικονομικής κρίσης οι επιχειρήσεις οφείλουν να προστατεύσουν τους πόρους τους και να μην χρησιμοποιούν την αστάθεια της αγοράς ως δικαιολογία για αποποιηθούν τις ευθύνες τους».

 

Η BSA ερευνά περιπτώσεις πειρατείας που προκύπτουν από αναφορές για χρήση παράνομου λογισμικού σε επιχειρήσεις, ή μεμονωμένα άτομα και οργανισμούς που πωλούν πειρατικό λογισμικό στο Διαδίκτυο.

 

Source.png Πηγή: cosmo.gr